* Ex-Impact *  
     
   
  "Ex-Impact"
Tokyo, Japan -
March 8th, 2007
Korakuen Hall
1,500 fans
 
   
 
FIGHT CARD
ZERO1-MAX Intercontinental Tag Team titles:
x Takao Omori
Manabu Nakanishi
vs. © Yoshihiro Takayama
© Kohei Sato o
(19:23 → German suplex hold)
GHC Junior Heavyweight Title:
o Tatsuhito Takaiwa © vs. Taiji Ishimori x
(17:12 → Death Valley bomb)
ZERO1-MAX UN Heavyweight Title:
x Ryouji Sai vs. © Daisuke Sekimoto (BJW) o
(18:00 → German suplex hold)
Ikuto Hidaka
x Shota Takanishi
vs. Munenori Sawa (BattlArts)
Super Shisa (DragonGate) o
(13:16 → Yoshitonic)
x Osamu Namiguchi vs. Atsushi Aoki (NOAH) o
(10:42 → assault point)
x Kamikaze vs. Yoshihito Sasaki o
(7:40 → lariat)
ZERO1-MAX vs. BML:
Shinjiro Otani
o Minoru Fujita
vs. Kazunari Murakami (BML)
Manabu Hara (BML) x
(13:30 → Sasuke Segway)
x Rikiya Fudo vs. Gha-Cha-Ping o
(4:41 → Gha-Cha pinfall)
 
     
   
     
     
     
Puroresu DVD Source
Highspots