2006 JAPAN LE MANS CHALLENGE POINT RANKING
Driver
Class
Rank
Driver's Name
Rd.1
Rd.2
Rd.3
Total
LMP-1
1
Takahiko SHIMAZAWA
5
5
2.5
12.5
2
Kenji TAKEYA
5
5
10
3
Hiroshi OHTA
5
2.5
7.5
4
Seiji ARA
Haruki KUROSAWA
5
5
4
Masaya KONO
5
5
6
Hideki NODA
Hiroki KATO
4
4
7
Yasumasa WAKAHARA
Kouta SASAKI
Tatsuya HASHIMOTO
3
3
8
Kazuya MURASE
2.5
2.5
9
Toshiya ITO
Tomoyuki KAWASAKI
Tatsuya MIZUTANI
2
2
.
LMP-2
1
Yuya SAKAMOTO
Yoshihisa NAMEKATA
Tomonobu FUJII
5
10
15
2
Tomokuni WAKI
Masayoshi FURUYA
Hisashi TSUKAHARA
8
8
3
Shinsuke YAMAZAKI
Yuji ASO
Masaru TOMIZAWA
5
5
4
Masayuki YAMAMOTO
Shogo SUHO
Junichiro YAMASHITA
4
4
4
Ryohei SAKAGUCHI
Masayuki UEDA
4
4
.
LMGT-1
1
Tatsuya KATAOKA
Naoki HATTORI
Eiichi TAJIMA
5
5
3
13
2
OSAMU
Masaki TANAKA
Hiroya IIJIMA
4
4
4
12
3
Koji YAMANISHI
Yasutaka HINOI
WADA-Q
5
5
.
LMGT-2
1
Koji AOYAMA
Shinichi TAKAGI
Morio NITTA
5
5
8
18
2
Yutaka MATSUSHIMA
Masashi KAKIUCH
10
10
3
Kazuyoshi TAKAMIZAWA
Akihiko TSUTSUMI
Sunako JUKUCHO
4
4
8
4
Dragon KUMITA
Motoyoshi YOSHIDA
Yoshiaki NAKAYAMA
6
6
5
Naoko OGIWARA
3
3
6
6
Atsuko OMURA
3
3
6
Yuki KAWAI
3
3
Team
Class
Rank
Team
Rd.1
Rd.2
Rd.3
Total
LMP-1
1
JIDOSHA KOUBOU MYST
5
5
3
13
2
TEAM MUGEN
5
5
3
HITOTSUYAMA RACING
4
4
.
LMP-2
1
MYZ
5
10
15
2
JIDOSHA KOUBOU MYST
4
8
12
3
AIM SPORTS
5
5
.
LMGT-1
1
HITOTSUYAMA RACING
5
5
3
13
2
TEAM LEYJUN
4
4
4
12
3
JLOC
5
5
.
LMGT-2
1
TEAM KAWAMURA
5
5
8
18
2
PROTO WORKS
3
3
6
12
3
SUNBURST RUSH
10
10
4
TEAM TAKAMIZAWA
4
4
8
Engine Tuner
Class
Rank
Engine Tuner
Rd.1
Rd.2
Rd.3
Total
LMP-1
1
SEKIGUCHI Cars
5
5
3
13
2
M-TEC
5
5
3
ZYTEK
4
4
.
LMP-2
1
TOM's
5
10
15
2
SEKIGUCHI Cars
4
8
12
3
TORII Racing
5
5
.
LMGT-1
1
PRODRIVE
5
5
3
13
2
MID WEST RACING
4
4
4
12
3
REITER ENGINEERING
5
5
.
LMGT-2
1
COX Inc.
5
5
8
18
2
PROTO WORKS
3
3
6
12
3
BLAST OFF
10
10
4
MID WEST RACING
4
4
8