Typografisk luft
Typografisk luft Webbplatsens hörn Webbplatsens hörn Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Webbplatsens hörn Webbplatsens hörn Typografisk luft
Webbplatsens hörn
csn.se - startsida Typografisk luftTypografisk luft

Studerande

Typografisk luft

Återbetalare

Typografisk luft

Utländsk medborgare

Typografisk luft

Vägledare/rapportörer

Typografisk luft

Kontakta oss

Typografisk luft

Om CSN

Typografisk luft

Sök

Webbplatsens hörn
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedel
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Ansökan
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Från ansökan till beslut och utbetalning (PDF)
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Åldersgränser
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Längsta tid för studiemedel
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studieresultat
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Nya studiemedel - återbetalning av tidigare studielån
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
När du inte kan få studiemedel
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Om du vill överklaga
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Veckor med studiemedel
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Heltids- eller deltidsstudier
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedlens storlek
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedelsbelopp
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Fribelopp
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Ändrade förhållanden
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Att betala tillbaka utbetalt studiestöd
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedel under sjukdom
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedel vid tillfällig vård av barn
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedel vid vård av närstående
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft
Utbetalning av studiemedel
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft csn.se > Studerande > Högskola och universitet > Studiemedel > Studiemedlens storlek Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft
Studiemedlens storlek
Typografisk luft
Totalbeloppet är summan av bidrag och lån
Typografisk luft
Totalbeloppet - summan av bidrag och lån - är lika för alla studerande och är värdesäkert genom att det är knutet till prisbasbeloppet. Totalbeloppet är 1 841 kronor i veckan vid heltidsstudier (efter 1 juli 2006). Studiemedel består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas tillbaka med ränta.
Typografisk luft
Bidrag - en generell och en högre nivå
Typografisk luft
I studiemedlet finns det två bidragsnivåer:
Typografisk luft
Punkt i lista en generell nivå på 34,5 procent av totalbeloppet - 632 kronor
i veckan vid heltidsstudier
Typografisk luft
Punkt i lista en högre nivå på 82 procent av totalbeloppet - 1 474 kronor i veckan vid heltidsstudier.
Typografisk luft
Studiebidraget är pensionsgrundande och staten betalar pensionsavgiften. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent
av studiebidrag som betalas ut under året. Pensionsrätten gäller retroaktivt från 1995.

Typografisk luft
Tilläggsbidrag för dig som har barn
Typografisk luft
Tilläggsbidrag kan beviljas dig som har barn och samtidigt studerar. Läs om tilläggsbidraget >>
Typografisk luft
Allmänna villkor för det högre bidraget
Typografisk luft
Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år. När vi får in din ansökan kommer vi automatiskt att pröva om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte söka det själv. Riksdagens anslag för det högre bidraget är begränsat och vi kommer att bevilja det högre bidraget i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge anslaget räcker.
Typografisk luft
Villkor för det högre bidraget på högskolenivå
Typografisk luft
På högskolenivå kan du få det högre bidraget för:
Typografisk luft
Punkt i lista högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen i byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang under förutsättning att högskolan anordnade programmet 1994 (yrkesteknisk högskola - YTH).
Typografisk luft
Punkt i lista utbildning till specialpedagogexamen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.
Typografisk luft
Förtur till det högre bidraget
Typografisk luft
När du fått det högre bidraget för en utbildning så finns följande förtursregler till det högre bidraget vid fortsatta studier. Om du har
fått det högre bidraget för:

Typografisk luft
Punkt i lista en högskoleutbildning, som ger rätt till det, har du förtur till det högre bidraget för fortsatta studier på utbildningen.
Typografisk luft
Om du har haft det högre bidraget för en viss utbildning och därefter gör ett studieuppehåll så har du förtur till fortsatt högre bidrag om du återupptar utbildningen inom ett år. Om det finns särskilda skäl kan du få förtur även om uppehållet är längre. Som särskilda skäl räknas t.ex. längre sjukdom och om uppehållet varat ett helt läsår plus ett sommarlov.
Typografisk luft
Studier som endast delvis ger rätt till det högre bidraget
Typografisk luft
Om du studerar på t.ex. halvtid på en utbildning som ger rätt till det högre bidraget och samtidigt på halvtid på en annan utbildning som ger rätt till det generella bidraget så får du det högre bidraget för den ena halvtiden och det generella bidraget för den andra.
Typografisk luft
Studielån
Typografisk luft
Om du önskar så kan du komplettera studiebidraget med studielån. CSN tar ut en uppläggningsavgift på 150 kronor per kalenderhalvår för studielånet. Uppläggningsavgiften dras av vid första utbetalningen för studieperioden. Det finns också tilläggslån och merkostnadslån. Tänk på att studielånen ska betalas tillbaka. Låna därför inte mer än vad du behöver. Om du studerat med studielån både på gymnasial och eftergymnasial nivå så kan du få studielån avskrivna som du tagit för gymnasiestudier.
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft
Typografisk luft
Webbplatsens hörn
Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft Typografisk luft
Change language to english
 English   |  Other languages
Typografisk luft
webmaster@csn.se  |   Lättläst text  Lättläst   |   Anpassa textstorlek  Textstorlek   |   Utskriftsvänligt formatTypografisk luft
Webbplatsens hörn
Webbplatsens hörn Typografisk luft Webbplatsens hörn
Typografisk luft