LÄS OM DIN SJÖ!
Nyheter
Om Tyresåns sjöar
Kartor
Natur & fritid
Din insats!
Tyresåsamarbetet
Åtgärder
Lästips
Länkar
 

Adress:
Tyresåsamarbetet
Miljöinformationsenheten
Länsstyrelsen i
Stockholms Län
Box 22067
104 22 Stockholm
E-post: tyresan@ab.lst.se

Projektledare:
Iréne Lundberg
tfn. 08-785 51 06

 

Hacksjön

Hacksjön är en relativt opåverkad liten humös skogssjö vars omgivning främst består av skog och myrmark. Vattenkvaliteten visar på att det är en näringsfattig sjö som mest påverkas av atmosfäriskt nedfall och näringsämnen från omgivande marker. Sjön är klassad med ”högt naturvärde” av Länsstyrelsen. Tidigare har Hacksjön varit en viktig fågelsjö. Sjön används för bad och fiske. Den används också för radiostyrda båtar och för isracing vintertid.

MER INFORMATION

>> Södertörnsekologernas inventeringar i sjön
>> Till översiktskartan över Tyresån
>> Hitta fler tips på vår egen länklista

SNABBFAKTA OM HACKSJÖN

Tillrinningsområde:
Sjöyta:
Största djup:
Medeldjup:
Volym:
Uppehållstid:
Höjd över havet:
Strandlängd:1,7 km2
0,133 km2
1,3 m
0,6 m
0,77 Mm3
0,2 år
50,44 m
1590 m

 


 
 
 

 

 

 
     
         

 

Stockholm Vatten Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Stockholm Tyresö Länsstyrelse i Stockholms län