Här drev isbergen fram.

 
 

Stenåldern

8000 - 1800 f Kr

För ungefär 11500 år sedan var Stockholmstrakten fri från inlandsis. Hela östra Mälardalen svämmades först över av smältvatten, men när isens tyngd lättat började landet snart att resa sig. Vid denna tid steg de första kobbarna upp genom havsytan vid Södertörn, och för ungefär 10000 år sedan kom de första människorna. Landskapet förändrades genom landhöjningen och vid den yngre stenålderns början låg strandlinjen ca 40 meter över dagens havsnivå. Klimatet var varmare än i dag och liknade det som nu råder i Medelhavsområdet.Hem
Upptäck länet
Historisk översikt
Istid
Stenåldern
Äldre stenålder
Yngre stenålder
Bronsåldern
Järnåldern
Medeltiden
Nyare tid
Modern tid
Litteratur och källor