Tvedeskov Jættestue

Tvedeskov Jættestue er beliggende øst for Tranekær ikke langt fra Botofte. Der er tale om en dobbeltjættestue, dvs. to sammenbyggede kamre med hver sin gang, men med fælles endesten. Denne type jættestue forkommer oftest på Nordvestsjælland og Himmerland - andre steder yderst sjældent.
Jættestuen blev i 1877 udgravet af dr. Henry Pedersen for lensgreve Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær. I 1978 undersøgte Langelands Museum arealet foran jættestuen. Ved samme lejlighed og igen i 1995 blev jættestuens randstenskæde og jordhøjning restaureret.
Af fundene fra jættestuen kan nævnes: keramik, flintsager (økser og mejsler, flækkeredskaber og tværpile) og ravperler. De fleste af fundene kan dateres til jættestuetiden, nogle er dog fra stenalderens slutperiode (dolktiden)

Se lokalkort

Tvedeskov1.jpg (105446 byte)Tvedeskov2.jpg (106920 byte)Tvedeskov3.jpg (117631 byte)