El coneixement i l'ús del català

 

El coneixement del català Xarxa CRUSCAT Document presentat en la compareixença dels representants de l'IEC davant la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya per a informar sobre la situació del català
Text de la compareixença Diari de sessions del Parlament de Catalunya  
Repercussió a la premsa de la presentació de l'Informe    
Enquestes de coneixements usos i representacions lingüístiques més recents    

Torna