Opzeggen kan wat tijd kosten Uw geld Oproep: Ervaring met internetradio? Multimedia
AD.nl - 24 uur per dag het laatste nieuws
zaterdag 17 maart 2007

PvdA en GroenLinks: ambtenaren mogen homohuwelijk niet weigeren

STRIJEN - Ambtenaren in Strijen moeten bereid zijn een homohuwelijk te sluiten. Dat vinden de fracties van PvdA en GroenLinks in die gemeente. Zij dienen hiertoe een motie in.
PvdA-raadslid Hans Kramer kent geen homo- of lesbo-stel in Strijen dat werd geconfronteerd met een weigerende trouw-ambtenaar. Toch is volgens zijn partij een motie nodig die ambtenaren oplegt een huwelijk van gelijke sekse te sluiten. De PvdA vreest dat trouwbeambten zullen weigeren. De partij wijst namelijk naar een passage uit het regeerakkoord van PvdA, CDA en ChristenUnie waarin staat dat ambtenaren met gewetensbezwaren het afsluiten van een homohuwelijk kunnen weigeren.

Dit vinden de gemeenteraadsfracties van PvdA en GroenLinks onacceptabel. Zij stellen in de motie dat ’Strijen een voorbeeldfunctie heeft naar de burgerij als het gaat om gelijke behandeling van personen, ongeacht religie, etnische afkomst of seksuele geaardheid.’

De conclusie van de partijen luidt dan ook dat alle Strijense ambtenaren van de burgelijke stand bereid moeten zijn alle huwelijken, ook die tussen twee personen van dezelfde sekse, te sluiten. Ze verlangen dit van zowel de nieuwe als de huidige ambtenaren van de burgelijke stand in Strijen.

,,Wij vinden dat we als gemeente Strijen een signaal moeten afgeven,’’ verduidelijkt Kramer. ,,We willen hier een principiële uitspraak over doen.’’

Hij denkt dat er over het onderwerp zal worden gediscussieerd tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 27 maart. Kramer baseert die verwachting op de houding van CDA-raadsleden in andere gemeenten waar vergelijkbare voorstellen zijn besproken.

De afgelopen maanden zijn in talloze gemeenten in Nederland soortgelijke moties aangenomen.

Het staat overigens niet vast dat de actie in Strijen wordt gevolgd door de fracties in andere gemeenten in de Hoeksche Waard. ,,Het voltrekken van een huwelijk is een zaak van de gemeente,’’ stelt Kramer. ,,We hebben dit daarom niet vooraf overlegd met de andere PvdA-fracties.’’