Karlbergsparken

Karlbergs slott med sina långa flyglar är Solnas äldsta slott. Parken är öppen för allmänheten alla dagar kl 06-22. Här ligger Karlbergs slott, som inrymmer den äldsta krigshögskolan i världen, som har sin verksamhet i ursprungliga lokaler.

 Läs mer om Karlberg och parken i Arkitektur i Solna


 

 

 

 
Solna stad, 171 86 Solna - Besöksadress: Stadshusgången 2, Solna C
Telefon växel 08-734 20 00