Dokument nr. 15


(1995-96)Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget

for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere

(Lund-rapporten)(Avgitt til Stortingets presidentskap 28. mars 1996)