In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als bedrijfshulpverlener.
De basisopleiding bedrijfshulpverlening voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Doelgroep
Personen die deel uit (gaan) maken van de BHV-organisatie en hiervoor deze opleiding nodig hebben.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat tot het verlenen van bijstand zoals hierna omschreven:
· het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
· het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
· het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;
· het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Onderwerpen
· Eerste Hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels;
· Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand;
· Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen;
· Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik communicatiemiddelen.

Vooropleiding
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Opleidingsduur
4 dagdelen

Lesmateriaal
Boeken van het NIBHV (Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening), verbandmateriaal en blusmiddelen.

Certificaat
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Geldigheidsduur
Aangezien het noodzakelijk is ten alle tijden te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen.

Locatie
Op locatie of trainingscentrum.

Aantal deelnemers
Minimaal 10

© Brandweer Delft - Rijswijk