Navigeringskarta Kontakta oss Logga in
Sök på webbplatsen
Anpassa
English (US)
Español
?????? (Russian)
?????? (Hindi)
Kiswahili
Français
Arabic

2007-03-05

Lagen om könsbyte ska utredas

Sverige var först i världen med en lagstifning som underlättar könsbyten 1972. Detta tack vare att läkaren Rolf Luft (samma läkare som behandlade Max, se artikeln Sveriges första könsbytare) ringde upp dåvarande statsminister Tage Erlander och påpekade behovet av en lag. 1966 tillsatte justitieminister Herman Kling en kommitté som utredde frågan. Lagförslaget kom 1968, och klubbades igenom fyra år senare.  

För att få byta könsidentiet krävs att man lever som det motsatta könet i minst två års tid. Könsbyte innebär att man antingen genomgår kirurgi eller att man enbart får hormonbehanling, och till exempel opererar bort brösten. Det är socialstyrelens rättsliga råd som godkänner fastställande av ny könsidentiet.

Lagen kräver att den som vill få ny könsidentiet ska vara ogift, vara svensk medborgare, ha blivit steriliserad och fyllt 18 år.

Lagen har dock inte förändrats sedan den kom, och har kritiserats – till exempel har kravet om att man måste vara gift och att vara steriliserad ifrågasatts. Att lagen är förlegad och diskriminerande är en kritik som kommit från flera håll, bland annat RFSL.

I januari 2006 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté för att se över om lagen behöver moderniseras. 19 Mars i år överlämnar de sin rapport till socialdepartementet. De är i nuläget inte villiga att kommentera vilka förslag utredningen kommit fram till. Vad som händer med deras eventuella förslag till lagändringar är delvis beroende av hur sittande regering väljer att driva frågan.

Ottar rapport följer upp vad som händer med utredningen.


Hanna Jedvik

Skriv ut sidaSkriv ut sida Tipsa en kompisTipsa en kompis KommenteraKommentera

Krönika

Artiklar

Notiser

Holland gjorde bästa hiv-reklamen
HOLLAND. Nästan hälften av de unga européerna...
Vaccin mot livmoderhalscancer till flickor i Virginia
USA. Virginia kan bli den andra staten i USA som ger flickor...
RFSU — Riksförbundet för sexuell upplysning