Jernbanefakta

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge. Se også "Jernbanestatistikk" i vedlagte PDF-dokument.

Banestrekning Km bane/Route-km Km Dobbeltspor/Double track km Kryssingsspor lenger enn 600m/Passing loops longer than 600m Bruer / Bridges Tunneler / Tunnels Planoverganger / Level crossings Stasjoner med persontrafikk / Stations whith passenger traffic
Nordlandsbanen Trondheim-Bodø 729 - 24 311 156 806 43
Sørlandsbanen Drammen-Stavanger 545 - 17 482 156 806 43
Dovrebanen Eidsvoll-Trondheim 485 - 36 329 42 347 30
Rørosbanen
Hamar-Støren
383 - 7 226 6 492 27
Bergensbanen Hønefoss-Bergen 372 - 20 205 155 275 38
Østfoldbanen v.linje 170 63 8 173 16 88 23
Vestfoldbanen Drammen - Skien 148 17 1 88 16 138 11
Gjøvikbanen 124 3 2 71 7 127 23
Kongsvingerbanen 115 - 8 62 - 79 18
Raumabanen 114 - 1 102 6 225 4
Solørbanen 94 - - 31 - 229 -
Østfoldbanen ø.linje
Ski - Sarpsborg
80 - 1 43 2 101 15
Meråkerbanen
Hell-Storlien
71 - - 60 1 54 5
Hovedbanen
Oslo S - Eidsvoll
68 21 6 57 2 10 21
Gardermobanen Etterstad - Eidsvoll 64 60 - 12 3 - 3
Randsfjordbanen Hokksund- Hønefoss 54 - - 20 - 95 2
Namsosbanen 51 - - 18 5 113 -
Valdresbanen Eina-Dokka 48 - - 12 2 125 -
Bratsbergbanen Skien- Nordagutu og Hjuksebø - Notodden 44 - - 72 24 56 3
Numedalsbanen Kongsberg-Rollag 47 - - 18 4 128 -
Drammenbanen Oslo S-Drammen 42 42 0- 26 11 - 16
Ofotbanen 42 - 1 4 20 21 6
Arendalsbanen 37 - - 16 3 48 7
Roa-Hønefossbanen 32 - - 27 3 47 -
Flåmsbana 20 - - 2 21 40 9
Randsfjordbanen Nordlige del, Hønefoss - Bergermoen 16 - - 4 - 33 -
Spikkestadbanen 14 - - 10 - 8 7
Askerbanen Sandvika - Asker 10 10 - 2 2 - -
Brevikbanen 10 - - 19 1 11 -
Hortenbanen 7 - - 5 - 24 -
Alnabru-Loenga 7 - - - - - -
Stavne-Leangen 6 - - 8 1 - 1
Alnabru-Grefsen 5 - - 6 - 11 -
Skøyen-Filipstad 2 2 - - - - -
Dalane-Suldal 1 - - 1 - - -
Sum statlig jernbanenett 4087 218 132 2542 704 3979 357

Gule bokstaver: ikke elektrifisert strekning

I tillegg kommer en rekke sidespor, kaispor og industrispor. Disse har til sammen 54 planoverganger som er medregnet i tabellen over.

Strekningene Neslandsvatn - Merkebekk (6,23km), Nelaug - Simonstad (8,0km), Voss - Palmafoss (3,39km, Bergen - Minde (4,04km) og Tunestveit - Midttun (22,18km) er definert som sidespor. Krøderbanen, Vikersund - Krøderen 26,4 kilometer er definert so museumsbane.

Med statlig jernbanenett menes her baner som kan ta togtrafikk, det finnes også noen strekninger der skinnegangen ligger, men som ikke tillates for togtrafikk. Dette gjelder bl.a strekningene Rollag - Rødberg, Dokka - Bjørgo, Sira - Flekkefjord og Merkebekk - Sannidal.

Publisert av: Njål Svingheim Dato: 11.10.2007