BATIBOT LYRICS ARCHIVE

Batibot Theme Song

Ako ay Kapitbahay
Alin Ang Naiba?
Ehersisyo Araw-araw
Kaibigan Ko Ang Buong Mundo
Kung Gusto Mong Sumaya
Maghilamos, Magsepilyo, Magsuklay, Bago Matulog
Munting Kamay, Mundong Buhay
Pagmamano
Pagsama-samahin ang Pare-pareho
Param-Param-Pampam
Sino Ang Pilipino?
Subukan Uli
Tayo'y Kumandirit| PCTVF Home Page | Books | Cassettes | WOC | PG | Batibot Home Page |
Batibot
is produced by the
Philippine Children's Television Foundation, Inc.
Copyright 1997
e-mail address: batibot@philonline.com.ph