Środa, 17 października 2007, data aktualizacji serwisu: 17.10.2007
O IPN
Aktualności
Wydział prasowy
Publikacje
Wnioski
Kontakty
Ogłoszenia
Linki
Szukaj w serwisie
Katalogi
Twarze bezpieki

Oddziałowa Komisja w Gdańsku

Data publikacji : dn.17 października 2003

Śledztwo w sprawie masowych zabójstw Polaków w latach 1941 - 1944 w Ponarach koło Wilna dokonanych przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej.


Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi śledztwo oznaczone sygnaturą S 1/00/Zn w sprawie masowych zabójstw Polaków w latach 1941 - 1944 w Ponarach koło Wilna dokonanych przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej. Postępowanie podjęto z zawieszenia 26 września 2000 r.

W okresie okupacji niemieckiej w latach 1941 -1944 Ponary koło Wilna były największym miejscem straceń obywateli polskich, zamieszkałych kresy Północno – Wschodnie. Sprawcami zbrodni byli członkowie specjalnych grup operacyjnych składających się z funkcjonariuszy niemieckiej policji, służby bezpieczeństwa, gestapo i litewskiego oddziału specjalnego „Ypatingasis Burys”. Na podstawie wyników ekshumacji dokonanych na miejscu zbrodni oraz śledztw prowadzonych przez organa ścigania różnych państw szacuje się, że łączna liczba zamordowanych może wynosić około 100 tysięcy. Wśród ofiar różnych narodowości liczną grupę stanowią Polacy, głownie żołnierze polskiego podziemia i przedstawiciele wileńskiej inteligencji.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy liczący ponad 30 tomów akt. Oprócz uzyskania zeznań szeregu świadków ujawniono, w wyniku przeprowadzonych licznych kwerend w archiwach polskich, litewskich i niemieckich, dużą ilość materiałów archiwalnych. W większości dokumentów wytworzonych przez niemieckie i litewskie władze okupacyjne. Na ich podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności, a w szczególności dotyczące podstaw aresztowania, procedury postępowania ze skazanymi na śmierć, sposobu dokumentowania wykonania wyroku przy użyciu specjalnego kodu oraz zabezpieczono kartoteki i wykazy więźniów więzienia na Łukiszkach kierowanych do rozstrzelania w Ponarach. Równocześnie ujawniono nazwiska kilkudziesięciu nieznanych dotąd ofiar zbrodni.

W chwili obecnej kontynuowane są czynności mające na celu ustalenie pełnej listy ofiar i wykrycia wszystkich sprawców zbrodni. Dodatkowo zwrócono się do rosyjskich archiwów o udostępnienie dokumentów niemieckich władz okupacyjnych znajdujących się w ich zasobie, a mogących mieć znaczenie dla przebiegu śledztwa i materiałów dokumentujących przebieg ekshumacji dokonanej przez służby II Frontu Białoruskiego w Ponarach w 1944 r.

Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2000-2007 Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.