GULD & PLATINA
Nedan presenteras årsvis de skivor som erhållit guld respektive platinacertifikat under respektive år. Guld och Platina certifikat delas ut av IFPI Svenska Gruppen.

Regler för Guld & Platina vid digital försäljning
Till fysisk försäljning får adderas försäljning av digitala ljudfiler samt hela låtar till mobil eller motsvarande. Detta gäller både singlar och album. Om inte ett helt album säljs digiltalt måste minst ¾ av innehållet säljas för att kunna adderas under förutsättningen att uppgifterna kan kontrolleras av IFPI. I övrigt gäller tidigare fastställda regler.

- År 2006
- År 2005
- År 2004
- År 2003
- År 2002
- År 2001
- År 2000
- År 1999


Följande är gränserna för Guld respektive Platina:
Format Guld Platina
Album 20 000 40 000
DVD 10 000 20 000
Folkmusik 10 000 20 000
Jazz 10 000 20 000
Klassiskt 10 000 20 000
Singel 10 000 20 000
Vill du ansöka om certifikat kan du ladda ner ett dokument under DOKUMENT.
STATISTIK
IFPI Svenska gruppen presenterar statistik över skivförsäljning för i stort sett samtliga skivbolag i Sverige
IFPI:S MEDLEMSBOLAG
IFPI Svenska Gruppens medlemsbolag
IFPI Svenska Gruppen
Birger Jarlsgatan 55
Box 1429
111 84 STOCKHOLM
Tel: 08-735 97 50
Fax: 08-27 37 45
Email: info@ifpi.se