Hungarian National Flag with the Coat of Arms
Magyar Történelmi Zászlósor a Hazatérés Református Templomban

Hungarian Historical Flag Line in the "Hazatérés" Reformed Church

Budapest, Szabadság tér
The Flag of the Hungarian Reformed Church


 
Szent István király zászlaja
Szent István, Magyország első királya 1000 és 1038 között uralkodott

The flag of King (Saint) Stephen I
King Saint Stephen, the first king of Hungary reigned between 1000 and 1038
 
Az Árpád-házi királyok által használt árpád-sávos zászló
1000-1301  
Flag with the "Arpad Stripes" used by the kings of the Arpad Dynasty
1000-1301
 
Az Árpád-házi királyok által használt kettős-keresztes zászló
1000-1301  
Flag with the double cross used by the kings of the Arpad Dynasty
1000-1301
Az Anjou-k zászlaja
Árpád-sávok és Anjou liliomok
1307-1395  
The flag of the Anjou Dynasty in Hungary
Árpád stripes and Anjou Lilies
1307-1395
Hunyadi János kormányzó zászlaja  
A törökverő Hunyadi János 1446-1453 között volt kormányzó a kiskorú V. László mellett. Az 1456. évi nándorfehérvári diadal után  pestisben halt meg.   


The flag of Johannes Hunyadi, regent of Hungary  
Johannes Hunyadi, who defeated the Turks, was the regent between 1446 and 1453, when King Ladislaus V. was young. After the great victory over the Osmans at Belgrade he died because a epidemic of the plague 
Mátyás király zászlaja
1458-1490

The flag of King Mathias I
1458-1490.
A Fekete Sereg zászlaja  
Mátyás király állandó zsoldos seregének része  

The flag of the Black Army  
The Black Army was the centre of the mercenary force of King Mathias I.
A Dózsa parasztfelkelés zászlaja 1514-ből  
Keresztes zászló  

The flag of the peasant revolt from 1514  
Crusader flag
Bocskai István fejedelem zászlaja  
Erdély fejedeleme 1604-1606, Magyarország fejedelme 1605-1606  

The flag of Prince Stephanus Bocskai  
Prince of Transylvania 1604-1606, Prince of Hungary 1605-1606
Bethlen Gábor fejedelem zászlaja 
Erdély fejedelme 1613-1629 

The flag of Prince Gabriel Bethlen 
Prince of Transylvania 1613-1629
Zrínyi Miklós zászlaja
1664 
The flag of general Nicholaus Zrínyi
1664
Thököly Imre fejedelem zászlaja 
Felső-Magyarország fejedelme 1682-1685, Erdély fejedelme 1690 

The flag of  
Prince Imre Thököly 
Prince of Upper Hungary 1682-1685,  
Prince of Transylvania 1690
II. Rákóczi Ferenc zászlaja 
Erdély fejedelme 1704-1711, Magyarország vezérlő fejedelme 1705-1711 

The flag of Prince Ferenc Rákóczi II. 
Prince of Transylvania 1704-1711, Commanding Prince of Hungary 1705-1711
A kuruc lovasság zászlaja 1706 
The flag of the rebellious cavalries of Rákóczi
 
1706
1848-as honvéd zászló 
Ne bántsd a magyart! 
 Army flag from 1848 
 
Don't hurt the Hungarians!
1956-os emlékzászló — Dicsőség a legyőzötteknek 
1956 Memorial flag  — Gloria Victis
 
Az oldalt készítette: Molnár István 
Készült 2000. november 30. 
A zászlók és a róluk készült képek a Hazatérés Református Egyházközség tulajdonát képezik. 
The flags and the pictures about them belong to the Hazatérés Reformed Church
  1