english .:. русский
.:. Trkmengidromet
Howa maglumaty
23 Garasyzlyk


Agabat
+21 +23°
Trkmenbay
+19.. +21°
Balkanabat
+20 +22°
Mary
+21 +23°
Trkmenabat
+20 +22°
Daoguz
+17+19°

.:. Konstitusia
.:. Trkmenistany Dwlet Tugrasy
.:. Trkmenistany Dwlet Badagy
.:. Trkmenistany Prezidentini Tugy
.:. Trkmenistany Dwlet Senasy
Trkmenbay guran beik binasy,
Berkarar dwletim, jigerim-janym.
Balary tji sen, diller senasy,
Dn dursun, sen dur, Trkmenistanym!

Janym gurban saa, erkana urdum,
Mert pederle ruhy bardyr klde.
Bitarap, garasyz topragy nurdur,
Badagy belentdir dn nde.

Gatalama:
Trkmenbay guran beik binasy,
Berkarar dwletim, jigerim-janym.
Balary tji sen, diller senasy,
Dn dursun, sen dur, Trkmenistanym!

Gardadyr tireler, amandyr iller,
Owal-ahyr birdir bizi ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller d gerip gorar anymyz.

Gatalama:
Trkmenbay guran beik binasy,
Berkarar dwletim, jigerim-janym.
Balary tji sen, diller senasy,
Dn dursun, sen dur, Trkmenistanym!

Arkamdyr bu daglar, penamdyr dzler,
Ykbalym, namysym, togabym, Watan!
Saa ek etirse, kr bolsun gzler,
Gemiim, geljegim, dowamym, Watan!
.:. The National Oath
Eziz Trkmenistan ata Watanym,
Gurban bolsun saa bu janym-tenim!

Eger-de men saa shele ek etirsem,
Go, meni elim gurasyn!

Eger-de men saa dil etirsem,
Go, meni dilim gurasyn!

Eger-de men Trkmenistan Watanyma,
Trkmenistany Prezidenti
dnklik etsem,
Go, meni mrm kl bolsun!
© Trkmenistan: altyn asyr elektron gazeti, Netralny Turkmenistan gazetini
we Trkmen dwlet habarlar gullugyny (TDH) habarlar babatda goldaw bermeginde