NHH logo
English version
Om NHH
NHH
NHH-Miljøet
SNF
AFF
Organisasjonsstruktur
Høgskulen si leiing
Styre, råd og utval
Historien til NHH
Medieklipp
Ledige stillingar
Offentleg journal
Adresser
Internasjonalt
Årsberetning
Strategi
Kvalitetssikring
Administrasjon
Historie
NHH Bulletin
Beredskapsplan
Presse
Om NHH NHH-logo

Om NHH

NHH-miljøet

I NHH-miljøet finner du både Norges Handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Administrativt Forskningsfond (AFF) og NHH Studentforeningen (NHHS). Til sammen utgjør disse enhetene det største og mest prestisjetunge senter for forskning og utdanninge innen økonomi og administrasjon i Norge, med over 470 ansatte og et budsjett på over 250 millioner kroner.

Norges Handelshøyskole

NHH ble etablert i 1936 og utgjør, sammen med de tilknyttede sentrene SNF og AFF, Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. NHH har som mål å være blant de fremste i Europa innen sitt område, og EQUIS (European Quality Improvement System) akkrediteringen styrker en allerede sterk tro på at høyt nivå på forskning er en viktig forutsetning for høyt nivå på undervisning.
 

NHH har sterke bånd til både næringsliv og offentlige instanser, noe som bidrar til erfarings- og kunnskapsoverføring mellom skolens forskere innen økonomi og administrasjon og viktige aktører i en rekke bransjer, myndigheter og organisasjoner. Avtaler med flere store norske bedrifter innebærer at NHH har gode muligheter til å utvikle den kunnskapen og kompetansen som til enhver tid er etterspurt både i næringslivet og i samfunnet generelt.
 

Samarbeidsavtaler og -prosjekter med ledende utenlandske utdanningsinstitusjoner står sentralt i NHHs internasjonal profil, som etter mange års bevisst satsning på området har vokst seg sterk og verdensomspennende.


NHH har rundt 350 ansatte, hvorav over 200 er i vitenskapelige stillinger. Til sammen har høyskolen over 2700 studenter, fordelt på Bachelor- og Masterprogrammene, doktorgradsprogrammet og de ulike Executive MBA i regi av seksjon for etter- og videreutdanning.

Last updated: 2006-08-25. Contact: Webmaster

Rein tekstversjon Printer friendly version

-
Norges Handelshøyskole Equis-logoCEMS-logoPIM-logo
2006 © NHH, Phone: +47 55 95 90 00
Address: NHH, Helleveien 30, NO-5045 Bergen [Map][Kjøreruter]
Editor: Asle Haukaas
Webmaster: Kristian T. Marthinsen
-
NSOEABA
-
Norges Handelshøyskole
2006 © NHH, Phone: +47 55 95 90 00
Address: NHH, Helleveien 30, NO-5045 Bergen
Editor: Asle Haukaas
Webmaster: Kristian T. Marthinsen
- NSOEABA