?
 
Titelbild
 
 
  Suche   

 
   
 
Startseite / Artikel Aktuell Detailansicht
 

Dr Adam Cyra - Tajemnice Auschwitz

 

Z mieszanymi uczuciami przeczytałem teksty autorstwa dr. Ewalda Stefana Polloka i Andrzyja Rocznioka, przewodniczącego Związku Ludności Narodowości Śląskiej, o powojennych zbrodniach w polskim obozie w Oświęcimiu, zamieszczane na łamach magazynu internetowego www.silesia-schlesien.com oraz moje zaniepokojenie wzbudziły ostatnie żądania Andrzyja Rocznioka, aby Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO zablokowało zmianę nazwy byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na „Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau”.

Uzasadnieniem tych żądań – według danych dr. Ewalda Stefana Polloka i Andrzyja Rocznioka ze wspomnianej strony internetowej – jest jedynie zgwałcenie w powojennym obozie w Oświęcimiu dwóch córek dr. Niebischa, pochodzących z Mikulczyc k. Bytomia oraz śmierć w tym obozie Józefa Janczy z Hałcnowa k. Białej. Zmarł on w dniu 9 listopada 1945 r. Jako przyczynę śmierci w akcie zgonu podano niewydolność mięśnia sercowego Ponadto w Oświęcimiu miały być do listopada 1945 r. formowane transporty Ślązaków do ZSRR. Wszystkie te trzy fakty, zapewne prawdziwe, nie mogą stanowić jednak podstaw do takich bulwersujących żądań.

W nawiązaniu do tych żądań, chciałem poinformować, że w celach bloku nr 11 na terenie byłego obozu w Oświęcimiu znajdują się napisy w języku niemieckim, które pochodzą z okresu, kiedy NKWD po wyzwoleniu KL Auschwitz-Birkenau utworzyło na jego terenie dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich.

We wspomnianych celach bloku nr 11 jeńcy niemieccy wykonali kilka napisów. Należy jednak podkreślić, że dla nich cele te nie były celami śmierci, a jedynie pomieszczeniami chwilowego odosobnienia, przeważnie za próby ucieczek, które najprawdopodobniej najczęściej podejmowali jeńcy niemieccy, pochodzący z Górnego Śląska. Przykładowo z treści napisu w celi nr 11 wynika, że wykonał go jeniec niemiecki Hans Berger, podoficer, urodzony w Krapkowicach na Opolszczyźnie, który w podziemiach bloku nr 11 został osadzony 10 sierpnia 1945 r. z powodu ucieczki. Ponadto napisy jeńców niemieckich można było jeszcze przed kilku laty odczytać np. na strychu w bloku nr 23. Jeden z tych napisów wykonany na otynkowanym kominie szczególnie był widoczny: „Verner Schiefer, Kriegsgefangener aus ... 13.VIII.45 Heil Ôsterreich”.

Podobne napisy i rysunki wykonane przez jeńców niemieckich zachowały się także w murowanych barakach, stanowiących pozostałość po obozie kobiecym w Brzezince, na którego terenie był utworzony drugi ze wspomnianych obozów NKWD, np. jeden z rysunków przedstawia pociąg z napisem na lokomotywie „Freiheit” (wolność) i jest opatrzony datą: „lipiec 1945 r.”

Pierwszy obóz funkcjonował w Oświęcimiu przypuszczalnie do jesieni 1945 r., natomiast drugi z nich - założony w obrębie byłego KL Auschwitz II – Birkenau w Brzezince - do wiosny 1946 r. W obozach tych przebywało około piętnaście tysięcy osób. Ich komendantem był sowiecki pułkownik o nazwisku Masłobojew.

Ponadto w Oświęcimiu istniał obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który został utworzony niedaleko dworca kolejowego w Oświęcimiu na terenie byłego „Gemeinschaftslagru”, w którym w czasie istnienia obozu przebywali robotnicy przymusowi, wykonujący prace budowlane na terenie KL Auschwitz. Trzy bloki, które wchodziły kiedyś w skład „Gemeinschaftslagru”, zachowane do dzisiaj, są położone w połowie drogi między dwoma dawnymi obozami w Oświęcimiu i w Brzezince.

W blokach tych został utworzony wczesną wiosną 1945 r. Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu, natomiast w usytuowanych obok pięciu barakach powstał obóz, w którym ówczesne komunistyczne władze polskie umieszczały osoby podejrzane o członkostwo w NSDAP, Hitlerjugend i BDM oraz niemieckich cywilów i obywateli polskich, którzy byli volksdeutschami, jak również Górnoślązaków podejrzewanych o brak lojalności wobec Polski. Obóz dookoła ogrodzony, strzeżony był przez wartowników. Składał się ze wspomnianych pięciu baraków: dwa kobiece, dwa męskie i jeden barak szpitalny. Więźniowie tego obozu m.in. demontowali urządzenia w zakładach chemicznych w Monowicach, które następnie były wywożone do ZSRR.

Według zapisów zgonów w księgach Urzędu Parafii Rzymsko-Katolickiej w Oświęcimiu, w okresie od 20 kwietnia 1945 r. do lutego 1946 r., odnotowano w powyższym obozie zgony stu czterdziestu czterech osób, pochodzących głównie z okolic Bielska-Białej oraz ze Śląska i z Niemiec.

W Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu znajdują się kopie powyższych zapisów oraz przechowywany jest dziennik jeńca wojennego, niemieckiego sanitariusza Ernsta Dittmara, który zmarł w jednym z tych dwóch obozów, istniejących na terenie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, w lipcu 1945 r. W swoich zapiskach Dittmar wspomina, że jeńcy niemieccy byli niedożywieni, nie ma natomiast żadnej wzmianki, że byli zabijani.

Los jeńców niemieckich oraz osób, więzionych w obozie Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na terenie dawnego „Gemeinschafslagru”, trudno jednak utożsamiać z losem więźniów KL Auschwitz-Birkenau, w którym zginęło około półtora miliona ludzi, przede wszystkim Żydów oraz Polaków, Cyganów jeńców sowieckich i więźniów innych narodowości.

Starsi mieszkańcy Oświęcimia nie pamiętają, aby w wyżej wymienionych dwóch obozach jenieckich na terenie Auschwitz -Birkenau panowała duża śmiertelność, jak również drastycznie źle byli traktowani przebywający w nich jeńcy niemieccy.

O wiele gorsze warunki mieli więźniowie i więźniarki przebywający w obozie Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu:

„To była gehenna – wspomina więziona w tym obozie Marta Wiesner z Hałcnowa – nie było co jeść. Żywili nas liśćmi kapusty i otrębami. Jedną kromkę chleba dostawałyśmy po południu, gdy przyszłyśmy z pracy. (...) Ten, kto ją zjadł zaraz po południu, nie miał nic na śniadanie. Rano dostawałyśmy tylko czarną kawę bez cukru. Był głód. Ludzie zaczęli jeść wszystko, co się tylko nadawało do spożycia i co mogli ukraść. Z tego powodu wybuchła na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. epidemia tyfusu. (...) Było takie specjalne komando, które zawoziło zmarłych na cmentarz w centrum Oświęcimia, w takiej drewnianej skrzyni. Tam był masowy grób, zwłoki zrzucało się ze skrzyń prosto do dziury i zasypywało wapnem. (...)

Pierwszym komendantem obozu był Polak, nie pamiętam jego nazwiska. On często robił pobudki i kazał skakać żabki dookoła baraku. Został zastrzelony na jakiejś zabawie. Potem przyszedł Sowa; był komendantem aż do likwidacji obozu. To był bardzo ludzki i dobry człowiek. (...) Pamiętam dwóch milicjantów. To byli bardzo dobrzy ludzie, Bolesław Majdak i jego młodszy brat Rudolf. (...) Pamiętam jeszcze milicjantów. Wiem, że był Jan Kulwacki, Edward Hałat, Nagi – pochodził z Babic. Był jeszcze śledczy – porucznik Julian Polański. On prowadził przesłuchania. Wiem, że później ożenił się z jedną z więźniarek. Na roboty prowadził nas najczęściej Żak lub Bojdys. (...)

Wracaliśmy z pracy, w której jak zwykle rozbieraliśmy zakłady chemiczne. Tego dnia było jakoś inaczej. Słońce cudownie chyliło się ku zachodowi. (...) Jeden z naszych kolegów, mój dobry znajomy z Hałcnowa, Józef Dyczek, nieco się ociągał. Był zmęczony, starszy, miał duży garb na plecach. Ubowiec Bojdys, który nas prowadził, coraz bardziej się denerwował. W końcu uderzył go karabinem, Józef, ogłuszony, padł na ziemię. Pieniący się z wściekłości ubowiec skoczył do Józefa i stanął mu na piersiach. Zgniótł tego biednego człowieka tak, jak zabija się karalucha. (...) Do obozu wracaliśmy tylną, okrężną drogą, a dwóch więźniów niosło zwłoki zabitego Józefa (prawdopodobnie to był nie Józef, lecz Franciszek Dyczek – dop. A.C.)”.

Obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu został zlikwidowany prawdopodobnie w marcu 1946 r. W trzech piętrowych blokach, które po nim pozostały, znajdują się dzisiaj mieszkania prywatne, głównie byłych pracowników nieistniejącej obecnie Walcowni Metali (wcześniej Cynkowni). Nie ma natomiast śladu po pięciu drewnianych barakach, w których przebywali i umierali więźniowie, gdyż zostały rozebrano wkrótce po likwidacji obozu. Na ich miejscu są obecnie ogródki działkowe i nikt o tym prawie już nie pamięta, co działo się na ich terenie ponad sześćdziesiąt lat temu.

Wykaz osób zmarłych od kwietnia 1945 r. do lutego 1946 r. w obozie Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu oraz wykaz osób zmarłych w bliżej nie zlokalizowanym obozie pracy w Oświęcimiu od marca do maja 1946 r.:

1. Joannes Venzelis z Bielska, zmarł 20.4.1945 r.

2. Franciszek Gürtler z Hałcnowa, zmarł 26.4.1945 r.

3. Erich Pach (Packi) z Lipnik, pochowany 26.4.1945 r.

4. Emeryk Schubert z Bielska, pochowany 26.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

5. Andreas Winkner z Bielska, pochowany 27.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

6. Jonnes Kuś z Bielska , ur. 8.7.1884 r. w Starym Bielsku, syn Franciszka Kusia i Anny Brychty, zmarł 7.5.1945 r.

7. Dorota Czoprok z Zabrza, pochowana 29.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

8. Joannes Olma z Hałcnowa, pochowany 30.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

9. Elizabeth Beck, pochowana 30.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

10. Irena Oskar z Białej, pochowana 30.4.1945 r. (dokładna data śmierci nieznana).

12. Karol Homa z Bielska, zmarł 7.5.1945 r.

13. Alfred Geier, ur. 8.6.1890 r. w Bielsku, zmarł 11.5.1945 r.

14. Robert Adam z Bielska, ur. 23.3.1887 r., zmarł 11.5.1945 r.

15. Marcin Koniór z Białej, zmarł 11.5.1945 r.

16. Georg Mückler, syn Heleny Bystroń, ur. 21.2.1888 r. w Międzyrzeczu, zmarł 12.5.1945 r.

17. Alfred Schaffran (Szafran) z Białej, ur. 28.8.1879 r., zmarł 14.5.1945 r.

18. Andreas Błachut z Białej, syn Zofii Żerdki, ur. 1880 r., zmarł 15.5.1945 r.

19. Joannes Olejak, ur. 23.12.1887 r. w Lipnikach, zmarł 15.5.1945 r.

20. Zygmunt Rudolf Denkscherz z Brzeszcz, ur. 16.8.1866 r., zmarł 17.5.1945 r.

21. Joannes Stec, ur. 1885 r. w Białej Krakowskiej., zmarł 17.5.1945 r.

22. Gregorius Zubań, Ukrainiec, zmarł 20.5.1945 r.

23. Franciszek Feichauer ze Starego Bielska, ur. 4.4.1892 r., zmarł 22.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

24. Karol Smełty, ur. 9.3.1884 r. w Rudźcu, zamieszkały w Kamienicy k. Bielska, zmarł 22.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

25. Józef Jaromin z Hałcnowa, ur. 26.2.1881, zmarł 22.5.1945 r.

26. Robert Jelonek z Białej, ur. 20.3.1881 r., zmarł 22.5.1945 r. (ropienie nogi).

27. Paweł Kocioł z Wrocławia, zmarł 24.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

28. Hugo Fender, ur. 7.11.1883 r. w Bielsku, zmarł 26.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

29. Georg Wichler z Białej, zmarł 30.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

30. Kostec Blumo z Białej, zmarł 31.5.1945 r. (ogólne osłabienie).

31. Karol Nycz z Bielska, ur. 18.1.1889 r., zmarł 13.6.1945 r. (ogólne osłabienie).

32. Ludwik Gąska z Pszczyny, ur. 6.2.1880 r., zmarł 13.6.1945 r. (ogólne osłabienie).

33. Edward Ast ze Śląska, ur. 23.6.18..., zmarł 23.6.1945 r. (ogólne osłabienie).

34. Stanisław Kucharski, ur. 9.5.1883 r., zmarł 3.6.1945 r. (katar kiszek i ropienie nogi).

35. Franciszek Moll z Białej Krakowskiej, ur. 27.2.1892 r., zmarł 24.6.1945 r. (zapalenie nerek).

36. Karolina Szymik z Hałcnowa k. Białej, ur. 8.6.1904 r., zmarła 25.6.1945 r. (zapalenie opłucnej).

37. Herman Hausel z okolic Wrocławia, ur. 7.4.1878 r., zmarł 25.6.1945 r. (ogólne osłabienie).

38. Józef Navala, ur. 12.12.1887 r., zmarł 29.6.1945 r. (ogólne osłabienie).

39. Karol Mikler, ur. 13.12.1885 r., zmarł 1.7.1945 r. (owrzodzenie głowy i szyji oraz paraliż).

40. Henryk Jakisz ze Straconki k. Bielska, ur. 30.12.1874 r., zmarł 3.7.1945 r. (udar serca).

41. Teodor Dornik, ur. 13.11.1895 r. (?), zmarł 5.7.1945 r. (ogólne osłabienie i owrzodzenie nóg).

42. Maria Protzner, ur. 15.12.1897 r. w Lesczynach k. Białej, zmarła 6.7.1945 r. (zapalenie nerek).

43. Antoni Proske, pochodzący z okolic Głupczyc, ur. 28.11.1887 r., zmarł 6.7.1945 r. (udar serca).

44. Zofia Pysz z Hałcnowa, ur. 19.5.1901 r., zmarła 19.7.1945 r. (ogólne wyczerpanie).

45. Marta Taraba, ur. 9.10.1929 r. w Białej Krakowskiej, zmarła 19.7.1945 r. (grypa).

46. Andreas Kőnig z Bielska, ur. 4.6.1890 r., zmarł 23.7.1945 r. (ogólne wyczerpanie i wrzód na głowie).

47. Joannes Häupter z Mikuszowic k. Bielska, ur. 29.4.1886 r., zmarł 2.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

48. Janina Świec z Białej, ur. 4.2.1897 r., zmarła 9.8.1945 r. (czarna róża).

49. Paulus Fójcik, ur. 24.6.1888 r. Botropp w Westfalii, zamieszkały w Pszowie, zmarł 10.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

50. Karol Nowak, ur. 3.11.1885 r., zmarł 29.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

51. Józef Penkala z Bielska, zmarł 11.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

52. Alfons Szigulla, zamieszkały w pobliżu Gliwic, ur. 23.7.1902 r., zmarł 12.8.1945 r. (katar żołądka).

53. Elisabeth Herma z Mikuszowic k. Bielska, ur. 18.7.1907 r., zmarła 17.8.1945 r. (zapalenie nerek).

54. Thomas Vibert z Wielkich Strzelec, ur. 29.12.1922 r., zamieszkały w Zalesiu (Górny Śląsk), zmarł 19.8.1945 r. (wada serca i osłabienie).

55. Anna Taraba z Białej Krakowskiej, ur. 14.10.1894 r., zmarła 20.8.1945 r. (wada serca i osłabienie).

56. Franciszek Dyczek z Bielska, ur.12.2.1883 r., zmarł 21.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

57. Karol Chromy z Pszowa (Górny Śląsk), ur. 9.2.1892 r., zmarł 20.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

58. Rudolf Maga z Białej, ur. 29.4.1905 r., zmarł 22.8.1945 r. (udar serca).

59. Zygmunt Maruszczak z Białej Krakowskiej, ur. 21.5.1880 r., zmarł 23.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

60. Franciszek Krupiński z Białej Krakowskiej, ur. 1.4. 1886 r., zmarł 25.8.1945 r. (ogólne osłabienie).

61. Michał Bugiel z Górnego Śląska, ur. 28.9.1900 r., zmarł 25.8.1945 r. (grypa).

62. Alfons Schneider , ur. 10.7.1902 r., zmarł 31.8.1945 r.

63. Maksymilian Swaczyna z Toszka (Górny Śląsk), ur.6.10.1904 r., zmarł 29.8.1945 r. (grypa).

64. Józef Cichoń z Gąsiorowic (Górny Śląsk), ur. 18.3.1889 r., zmarł 31.8.1945 r. (grypa).

65. Joannes Czauderna z Lipnik k. Białej, ur. 10.5.1894 r., zmarł 31.8.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

66. Guillelmus Ertl, ur. 14.8.1893 r., zamieszkały w Reichenberg-Prosental, zmarł 4.9.1945 r. (udar serca).

67. Andreas Zipser z Bielska, ur. 2.10.1892 r., zmarł 4.9.1945 r. (ogólne osłabienie).

68. Ignacy Mamca z Leszczyn k. Białej, ur. 18.3.1887 r., zmarł 5.9.1945 r. (osłabienie po zapaleniu płuc).

69. Joannes Gottwald, ur. 2.1.1900 r., zmarł 8.9.1945 r. (osłabienie mięśnia sercowego).

70. Ludwik Rojczyk z Białej Krakowskiej, ur. 15.1.1892 r., zmarł 10.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

71. Alfred Kőnig z Białej Krakowskiej, ur. 25.1.1883 r., zmarł 10.9.1945 r. (zapalenie nerek i ogólne wyniszczenie).

72. Ida Ast z Fichtendorf k. Wrocławia, ur. 12.10.1874 r., zmarła 13.9.1945 r. (osłabienie mięśnia sercowego).

73. Stefan Maultz z Bielska, ur. 6.8.1879 r., zmarł 15.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

74. Zofia Hochmann z Olszówki Dolnej k. Bielska, ur. 2.5.1879 r., zmarła 16.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

75. Andrzej Bek z Hałcnowa k. Białej, ur. 30.10.1884 r., zmarł 19.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

76. Ernest Christianus z Bielska, ur. 13.2.1884 r., zmarł 20.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

77. Oskar Proske z Białej Krakowskiej, ur. 24.7.1877 r., zmarł 20.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

78. Rozalia Greger-Wilterowska z Pőlten, ur. 23.11.1897 r., zmarła 20.9.1945 r. (na zaburzenia żołądkowe i jelitowe, rak).

79. Paweł Gibiec, ur. 6.6.1889 r., zmarł 24.9.1945 r. (zapalenie płuc).

80. Franciszka Borek z Mikuszowic k. Bielska, ur. 17.10.1898 r., zmarła 24.9.1945 r. (zapalenie mózgu).

81. Joannes Piesch z Mikuszowic k. Bielska, ur. 11.9.1883 r., zmarł 25.9.1945 r. (zapalenie płuc).

82. Łucja Kocioł z okolic Wrocławia, ur. 6.5.1890 r., zmarła 25.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

83. Józef Kanik z Żywca, ur. 24.8.1886 r., zmarł 25.9.1945 r. (zapalenie płuc).

84. Wincenty Fołta, ur. 3.4.1883 r. w Białej Krakowskiej, zmarł 25.9.1945 r. (zapalenie płuc).

85. Rudolf Mleczko z Bielska, ur. 3.2.1890 r., zmarł 26.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie).

86. Katarzyna Dyczek z Hałcnowa k. Białej, ur. 19.9.1892 r., zmarła 26.9.1945 r. ((ogólne wyniszczenie).

87. Leopold Kudziałka z Białej Krakowskiej, ur. 9.11.1890 r., zmarł 27.9.1945 r. (zapalenie płuc i wada serca).

88. Anna Dyczek z Hałcnowa k. Białej, ur. 17.2.1897 r., zmarła 28.9.1945 r. (ogólne wyniszczenie i osłabienie mięśnia sercowego).

89. Salma Rother z Białej Krakowskiej, ur. 20.5.1883 r., zmarła 29.9.1945 r. (na ogólne wyczerpanie).

90. Gertruda Proske z Białej Krakowskiej, ur. 19.9.1885 r., zmarła 29.9.1945 r. (ogólne wyczerpanie).

91. Maria Świderek z Białej Krakowskiej, ur. 19.7.1890 r., zmarła 29.9.1945 r. (ogólne wyczerpanie i katar żołądka).

92. Józef Kachel ze Stryszawy k. Żywca, ur. 17.5.1891 r., zmarł 29.9.1945 r. (udar serca).

93. Franciszek Dyczek z Hałcnowa k. Białej, ur. 9.5.1898 r., zmarł 29.9.1945 r. (gruźlica płuc).

94. Maria Kapa z Hałcnowa k. Białej, ur. 26.12.1895 r., zmarła 30.9.1945 r. (ogólne wyczerpanie).

95. Karol Placzki z Lipnik k. Białej, ur. 22.12.1900 r., zmarł 1.10.1945 r. (zapalenie płuc).

96. Bertha Kreutz z Bystrej k. Bielska, ur. 12.11.1886 r., zmarła 7.10.1945 r. (grypa, była w leczeniu od 24.9.1945 r.).

97. Oskar Tedisch z Bielska, ur. 18.10.1890 r., zmarł 9.10.1945 r. (gangrena lewej nogi, w leczeniu od 30.8.1945 r.).

98. Józef Feikes z Bielska, ur. 17.2.1892 r., zmarł 9.10.1945 r. (na zapalenie nerek i osłabienie mięśnia sercowego).

99. Józef Marklowski z Górek k. Bielska, ur. 23.2.1888 r., zmarł 9.10.1945 r. (zapalenie płuc i osłabienie mięśnia sercowego).

100. Tekla Kapa z Hałcnowa k. Białej, ur. 17.5.1892 r., zmarła 14.10.1945 r. (znaczne zaropienie nogi i osłabienie serca).

101. Tekla Banet z Hałcnowa k. Białej, ur. 15.9.1904 r., zmarła 19.10.1945 r. (osłabienie serca).

102. Eva Olma z Hałcnowa k. Białej, ur. 10.11.1890 r., zmarła 21.10.1945 r. (osłabienie serca).

103. Karol Moll z Kamienicy k. Bielska, ur. 25.1.1883 r., zmarł 21.10.1945 r. (obustronne zapalenie płuc).

104. Eva Gierek z Białej, ur. 28.1.1883 r., zmarła 22.10.1945 r. (osłabienie serca).

105. Franciszek Czauderna, ur. 16.3.1883 r. w Białej, zmarł 22.10.1945 r. (osłabienie serca).

106. Rudolf Szczotka, ur. 28.3.1894 r. w Starym Bielsku, zmarł 23.10.1945 r. (osłabienie serca).

107. Józef Wala, ur. 24.2.1890 r. w Bielsku, zmarł 23.10.1945 r. (osłabienie serca).

108. Józef Lux z Lipnik k. Białej, ur. 10.1.1892 r., zmarł 24.10.1945 r. (zapalenie płuc i osłabienie serca).

109. Karol Korn, ur. 9.1.1883 r. w Białej, zmarł 23.10.1945 r. (atak serca).

110. Marianna Pyć, ur. 22.2.1888 r. w Mikuszowicach k. Bielska, zamieszkała w Bielsku, zmarła 24.10.1945 r. (wskutek ogólnego wyczerpania i osłabienia serca).

111. Józef Wieczorek, ur. 28.7.1897 r. w Bielsku, zmarł 25.10.1945 r. (osłabienie serca).

112. Franciszek Bogusch z Lipnik k. Białej, ur. 11.10.1894 r., zmarł 26.10.1945 r. (udar serca i ciężka dychawica).

113. Maria Filpa, ur. 6.6.1888 r. w Straconce k. Białej, zmarła 2.11.1945 r. (uremia).

114. Karol Wenzel, ur. 25.5.1883 r. w Bielsku, zamieszkały w Aleksandrowicach, zmarł 4.11.1945 r. (osłabienie serca).

115. Selma Harmocola (Harmada), ur. 30.3.1890 r. w Katowicach, zamieszkała w Szczyrku, zmarła 7.11.1945 r. (na osłabienie serca wskutek ogólnego wyniszczenia).

116. Wiktor Niemiec, ur. 5.9.1887 r., zamieszkały w Białej, zmarł 4.11.1945 r. (osłabienie mięśnia sercowego).

117. Helena Kalfas, ur. 19.9.1894 r. w Bielsku, zamieszkała w Żywcu, zmarła 9.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

118. Oswald Gebauer, ur. 11.3.1906 r. w Komorowicach, zamieszkały w Białej Krakowskiej, zmarł 9.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

119. Józef Jancza, ur. 17.3.1890 r. w Hałcnowie, zmarł 9.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

120. Bruno Tetschl, ur. 1.10.1882 r. w Białej Krakowskiej, zmarł 12.11.1945 r. (osłabienie serca).

121. Józef Jędrzykiewicz, ur. 14.5.1903 r. w Białej Krakowskiej, zmarł 15.11.1945 r. (osłabienie serca).

122. Antonina Olma, ur. 28.8.1903 r. w Hałcnowie, zmarła 17.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

123. Franciszek Wąs, ur. 25.9.1896 r. w Chorzowie i tam zamieszkały, zmarł 18.11.1945 r. (osłabienie serca).

124. Andrzej Olma, ur. 20.10.1884 r. w Hałcnowie, zamieszkały w Białej Krakowskiej, zmarł 18.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

125. Franciszek Szczerbowski, ur. 28.7.1899 r. w Białej Krakowskiej, zamieszkały w Żywcu, zmarł 24.11.1945 r. (osłabienie serca).

126. Józef Czerny, ur. 4.4.1883 r. w Stachlau (Czechy), zamieszkały w Białej Krakowskiej, zmarł 25.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

127. Hermina Hanusz, ur. 15.10.1897 r. w Hałcnowie, zmarła 27.11.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

128. Leo Olma, ur. 17.1.1892 r. w Hałcnowie, zmarł 27.11.1945 r. (osłabienie serca).

129. Joannes Englert, ur. 19.6.1891 r. w Olszówce Dolnej k. Bielska, zmarł 28.11.1945 r. (osłabienie serca).

130. Joannes Blachut, ur. 2.12.1886 r. w Mazańcowicach, zamieszkały w Kamienicy k. Bielska, zmarł 2.12.1945 r. (osłabienie serca).

131. Robert Madzia, ur. 1.6.1888 r. w Białej Krakowskiej, zamieszkały w Bielsku, zmarł 1.12.1945 r. (niedomoga mięśnia sercowego).

132. Grzegorz Sadłowski, ur. 23.9.1890 r. w Horożanach k. Podhajec, zamieszkały w Białej Krakowskiej, zmarł 8.12.1945 r. (niedomoga serca).

133. Adolf Wiesner, ur. 25.1.1886 r. w Białej Krakowskiej, zmarł 8.12.1945 r. (osłabienie serca).

134. Franciszek Mleczko, ur. 11.3.1891 r. w Hałcnowie, zmarł 14.12.1945 r. (na ropienie i osłabienie serca).

135. Barbara Szwiec, ur. 6.11.1910 r., zamieszkała w Białej Krakowskiej, zmarła 20.12.1945 r. (astma oskrzelowa).

136. Karol Hartlopp, ur. 15.10.1892 r. w Arnsdorf, zamieszkały Tiefensee k. Grotkowa, zmarł 21.12.1945 r.

137. Józef Dobija, ur. 5.2.1894 r. w Łodygowicach, ożeniony z Gertrudą Zielonką, zmarł 23.12.1945 r. (zapalenie płuc i osłabienie mięśnia sercowego - o jego śmierci komendant obozu powiadomił żonę pismem z 7.2.1946 r.).

138. Ludwik Ziółkowski, ur. 1.9.1928 r., zmarł 5.1.1946 r. (osłabienie serca).

139. Hermann Hartmann de Brüx , ur. 23.7.1892 r. w Michelau k. Brzegu, zmarł 16.1.1945 r. (osłabienie serca i wyczerpanie).

140. Teresa Willmann, ur. 7.9.1906 r. w Hałcnowie k. Białej, zmarła 25.1.1946 r. (osłabienie serca).

141. Paul Christian, ur. 21.1.1895 r. w Herzogswald k. Grotkowa, zmarł 19.1.1946 r. (osłabienie serca).

142. Marta Czauderna, ur. 15.3.1914 r. w Hałcnowie k. Białej, zmarła 5.2.1946 r. (tyfus).

143. Zofia Zmełty, ur. 17.3.1894 r. w Hałcnowie, zmarła 20.2.1946 r. (pęknięcie jelit).

144. Teresa Olma, ur. 22.7.1895 r. w Hałcnowie, zamieszkała w Lipniku, zmarła 23.2.1946 r. (zatrucie krwi).

145. W aktach zgonów jest także wpis dotyczący funkcjonariusza obozu Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu:

146. Józef Kraj, ur. 3.3.1927 r. w Nowym Sączu, postrzelony podczas służby w koszarach Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu, zmarł 26.4.1945 r.

Ponadto w obozie pracy, który istniał w Oświęcimiu (jego lokalizacja nie została ustalona) zmarły następujące osoby:

Erik Vater, ur. 10.2.1897 r. w Modlau k. Bolesławca, zmarł 3.3.1946 r. (ogólne osłabienie).

August Reichert, ur. 14.5.1891 r. w okolicach Grotkowa, zmarł 18.3.1946 r. (osłabienie mięśnia sercowego.

Paul Gloger, ur. 16.9.1896 r. w Herzogenwald k. Grotkowa, zamieszkały w Märzdorf k. Grotkowa, zmarł 11.3.1946 r. (gruźlica płuc).

Karol Piesiur, ur. 1.11.1888 r. w miejscowości Łąka, pow. Pszczyna, zmarł 22.5.1946 r. (być może zgon nastąpił wcześniej w obozie Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oświęcimiu, przytoczony wpis został dokonany na podstawie zapisku grabarza Wojciecha Bębenka).

Bibliografia

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zespół Materiały, t. 221, kserokopie księgi zgonów z 1945 r.; Adam Cyra, Pozostał po nich ślad, Oświęcim 2006, s. 8; tegoż: Auschriften deutscher Gefangener in Block Nr. 11. Hans Berger, Erich Friedler..., (w:) „Schlesisches Wochenblatt” („Tygodnik Śląski”) nr 19, 12-18.5.2006; Doświadczenia graniczne. Młodzież bada polsko-niemiecką historię (pod red. Alicji Wancerz-Gluzy i Gabriele Bucher-Dinc, ze wstępem Władysława Bartoszewskiego i Richarda von Weizsäckera), Warszawa 2003, s. 267-279; Andrzej Strzelecki, Ostatnie dni obozu Auschwitz, Oświęcim 1995, s. 57-59; Zygmunt Woźniczka, Z działalności polskiego i radzieckiego aparatu represji na Górnym Śląsku w 1945 r., (w:) Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku, Katowice 1994, s. 64; Joseph Czarnecki, Last Traces: The Lost Art. of Auschwitz, New York 1989, s. 11; Bogdan Wasztyl, Auschwitz 1946, „Dziennik Polski” 1992 nr 47;

 

 Kommentare zu diesem Artikel - Komentarze do artykułuAnzeige: 1 - 15 von 61.
Ernest Dyczek
Donnerstag, 25-10-07 16:47   E-Mail

Wreszcie dowiedziałem się, co stało się z moim dziadkiem, Franciszkiem Dyczek i z niektórymi członkami jego rodziny. Wiedziałem, że go tam wywieźli na początku 1945 r. - teraz wiem, jak ubowcy-Polacy wykańczali tam Ślązaków - Ernest Dyczek, polski pisarz, narodowości śląskiej

Grego Spodgory
Donnerstag, 18-10-07 05:20   E-Mail

obawiam się, że dyskusja w tym zagadnieniu odbiegła od tematu :) Panowie i Panie apeluję o trzymanie się głównego wątku, jakim jest artykuł na górze.

Roman J.
Freitag, 12-10-07 18:53   E-Mail

A co ma z tym artykułem data 01.09.1939.Mowa jest tu o powojennym Auschwitz.

Grego Spodgory
Donnerstag, 11-10-07 13:08   E-Mail

Panie Romanie, a cóż ma do rzeczy atak ZSRR na Polskę? Pomylił Pan forum? :)

Roman J.
Freitag, 21-09-07 09:30   E-Mail

17 wrzesień 1939 napad Rosji na Polskę
NIE ZAPOMNIJMY !!!!!

PAMIĘTAJMY !!!
Donnerstag, 20-09-07 22:22

To Pan - Witoldzie jest niedouczony! 1 IX 1939 r. - AGRESJA III RZESZY NA POLSKĘ. 14.06.1940 - I TRANSPORT WIĘŹNIÓW DO KL AUSCHWITZ - Ponad siedemset dusz... jednotki, które cierpiały, w KL Auschwitz Panie kolego. Dzieci, które były okaleczane. Ciekawe Witoldzie, co być powiedział, jakbyś leżał właśnie w pasiaku w Bloku obozowym!!!! Nie życzę Ci tego.

Witold K.
Mittwoch, 19-09-07 16:47

Panie Tadeuszu, zbrodnia pozostaje zbrodnią, a najgorsze jest to ze pozostaje bez sprawiedliwego osądzenia i należytego jej echa wśród niedouczonego społeczeństwa!

Tadeusz Galisz
Dienstag, 18-09-07 15:58   E-Mail

"Jak można krzywdę tysięcy i śmierć kilkuset osób traktować tak samo jak zamordowanie milionów w ramach zaplanowanej polityki państwa", tak pisze Bartoszewski, W Polsce codziennie na drogach ginie kilkadziesiąt ludzi, w Niemczech napewno też . Ile ich ginie w ciągu roku? Kilka setek, a może kilka tysiecy. Czy śmierć tych ludzi i krzywdę spowodowaną tymi śmierciami można traktować tak samo jak zamordowanie milionów w ramach zaplanowanej polityki państwa",? Nawet małe dziecko wie, że sugerowanie tego, aby śmierć kiluset osób spowodowaną działaniem nie z rozkazu władzy legalnej danego państwa, a z samowoli degeneratów, lub z braku środków utrzymania (np wywołanych wojną rozpoczętą przez Niemcy) jest checią zafałszowania prawdy.

Witold Krużyński
Montag, 27-08-07 23:02   E-Mail

Nie piszcie że należy karać bo Słowiański i Śląski nie jestem, zaczną was wyzywać i obrażać którzy to normalność śmią nazywać nienormalnością i na odwrót tworząc własną historię cudownego pozbawionego wad wszelakich narodu polskiego!

należy karać
Samstag, 18-08-07 10:43

Bardzo dobry artykuł o prof. Wolińskiej i Stefanie Michniku. Nie można zatajać historii powojennej Polski i zbrodniarzy z tego okresu należy ścigać i karać.

zbrodniarze żydowscy
Samstag, 18-08-07 10:16

W "Naszym Dzienniku" www.naszdziennik.pl
z 18 sierpnia br. jest zamieszczony artykuł o zbrodniarzach żydowskich: prof. Wolińskiej i Stefanie Michniku.

Kłamstwa
Freitag, 17-08-07 13:59

W artykule, który opisuje jak niemieccy sąsiedzi wydali Polaków w ręce gestapo, pisze co innego - patrz: www.naszdziennik.pl
artykuł "Zabójstwo z opóźnionym skutkiem" z 17 sierpnia br.

=WITTMANN=
Freitag, 17-08-07 11:34

W tym artykule jest też mowa o tym że najprawdopodobniej zostali wydani tylko Ci Polacy którzy posługiwali się metodami zbrodniczymi wobec mniejszości
Niemieckiej zamieszkującej
tereny Rakoniewic.

Co mnie szczególnie nie dziwi ponieważ nawet dzisiaj Polacy z chęcią, z bezwzględnością a także bez jakichkolwiek skrupułów potrafią wywozić swoich rodaków
do zagranicznych obozów pracy!

Więc podczas wojny i po wojnie tym bardziej takie i inne zbrodnicze postępowanie było nasilone wobec Niemców!

pozdrawiam

dodatkowa informacja
Freitag, 17-08-07 11:00

Artykuł "Zabójstwo z opóźnionym skutkiem" na temat zbrodni, do której przycznili się niemieccy sąsiedzi z gminy Rakoniewice został opublikowany w "Naszym Dzienniku" z 17 sierpnia 2007 r.

IPN
Freitag, 17-08-07 10:45

Na temat, jak niemieccy sąsiedzi wydali 38 Polaków z gminy Rakoniewice w ręce gestapo - patrz szczegóły: www.naszdziennik.pl
Instytut Pamięci Narodowej prosi o kontakt wszystkie osoby znające okoliczności powyższej zbrodni. Kontakt możliwy jest poprzez delegaturę IPN w Poznaniu, ul. Rolna 45a, tel. (061) 835 69 00.

Kommentar schreiben - napisać komentarzVorname
Nachname
E-Mail
Nachricht *
Antwort
Bitte geben Sie hier das Wort ein, das im Bild angezeigt wird. Dies dient der Spamvermeidung Wenn Sie das Wort nicht lesen können, bitte hier klicken.
CAPTCHA Bild zum Spamschutz
 

 
redakcja@silesia-schlesien.com | redaktion@silesia-schlesien.com | Impressum
© copyright 2004-2005 by silesia-schlesien.com

Besuchen Sie auch:
[Weinfässer als Regentonnen, Springbrunnen und Gartendekorationen]