Geschiedenis over
  Forum     Lid worden     Documentatie     Dorpen - buurtschap     Overig     Contact webbeheer  
Barradeel algemeen
Minnertsga e.o
Firdgum e.o
Tzummarum e.o.
Oosterbierum e.o.
Sexbierum e.o.
Wijnaldum e.o.
Haringvisserij
Algemeen:
Startpagina

Dienstplichtigen lichting 1935 leger en marine . .

Gewoon dienstplichtig

Johannes Alkema
Klaas Evert Andringa
Binne Binnema
Pieter Bosma
Hendrik Brouwer
Tjerk Dam
Jacob van Dijk
Goffe Jensma (Minnertsga)
Klaas de Jong
Wijtse Kikstra
Jacob Miedema
Jan Miedema
Doede Palma
Douwe Siegersma
Eibert Sikkema (Minnertsga)
Johannes Stellingwerf
Tjalling Tjallingii
Jan Uildriks
Dirk Wetterauw (Minnertsga)
Sijmen van der Weij
Tijtse Wiersma
Meindert de Witte
Pieter de Witte
Jelle Zijlstra
Jelle W. Zijlstra

Buitengewoon dienstplichtig

Herre Bleeker
Brant Bijlsma
Johannes Duimstra
Jelle Hanenburg
Ale Heeringa
Haye Jukema
Uiltje ten Kate
Gauke Kooistra
Willem Krottje
Johannes de Lang
Johannes Lautenbach
Doede van der Lei
Wietse Leistra
Douwe Leijenaar
Eise Lodewijk
Jacob Mulder
Sikke Norbruis
Pieter Pasma
Petrus Adrianus van der Schaar
Cornelis Vis
Jan Westra
Melle van der Weij
Dirk de With
Tjerk Zijlstra


Barradeel 60 jaar bevrijd . . .
Aardappelmoeheid . . .