Top afbeelding BBMKB
SenterNovem > BBMKB
De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 100 werknemers met inbegrip van de meeste ondernemers die een vrij beroep uitoefenen. Voor starters en innovatieve ondernemers zijn er ruimere faciliteiten. Ook is er een regeling voor het in eigen beheer saneren van verontreinigde bodems van bedrijfsterreinen.

Als een ondernemer bij een kredietaanvraag de bank onvoldoende onderpand (zekerheden) kan bieden, kan de bank via het besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB) een beroep doen op de overheid. De overheid kan zich, onder voorwaarden, in zulke gevallen richting de bank borgstellen voor een deel van het kredietbedrag. Dat verlaagt het risico voor de bank waardoor de kredietwaardigheid van de ondernemer wordt verhoogd. 

De bank toetst of uw bedrijf in aanmerking komt voor dit zogenaamde borgstellingskrediet. Bij die toetsing wordt er onder andere gekeken naar:

  1. is er een tekort aan zekerheden  
  2. zijn er niet voldoende middelen voorhanden om zelf de investeringsplannen te financieren
  3. zijn de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming bevredigend.      

Op deze site is alle informatie over BBMKB bijeen gebracht. Voor een korte samenvatting van alle voorwaarden en mogelijkheden verwijzen we u naar het onderdeel BBMKB in het kort. Of download bij Publicaties de informatiefolder BBMKB. Voor andere financieringsinstrumenten van het Ministerie van Economische Zaken kunt u kijken bij Kapitaalmarktpakket. Wilt u meer weten over andere partijen die u kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw ondernemersplan? Kijk dan in het menu bij Overige instanties

In opdracht van:
Logo Economische Zaken