Kedves Szülők, kedves honlap látogatók!

 Az 1930-ban alapított Varga Katalin Gimnázium új névvel kezdi meg a 2007/2008. tanévet. Egy jogszabály változás miatt a megszokott iskolai nevünket ki kellett egészítenünk  angol nyelven is, hiszen az intézményben két tanítási nyelven, magyarul és angolul folyik az oktatás. Ez a formai változás azonban tartalmi változást is jelent. A már megszokott hagyományos programok: Arany János Tehetséggondozó Program (A osztályok), matematika – angol program (B osztályok), magyar – angol két tanítási nyelvű program (C osztályok) mellett ebben a tanévben egy új képzést hirdetünk a jelenleg 8. osztályos, Varga Katalin Gimnáziumba igyekvő tehetséges tanulók számára (D osztály).

A 9/D (2008/2009) osztály általános tehetséggondozó osztály lesz, 4 választható modullal. A választható modulok a következők:

bullet

Műszaki modul (matematika /fizika érdeklődés)

bullet

Természettudományos modul (biológia /kémia  érdeklődés)

bullet

Művészi és gyakorlati kommunikáció (humán)

bullet

Nemzetközi ismeretek (nemzetközi érdeklődés

A 9/D osztályba bekerülő tanulóknak a felsorolt 4 modulból 1 modult kell kiválasztaniuk és azt fél éven keresztül heti 2 órában  tanulniuk. A 9/D (2008/2009) osztály tanulói minden egyes félév végén eldöntik, hogy folytatják-e a kiválasztott modult vagy egy másikat választanak. Négy félév elteltével a 10. évfolyam végére így már feltehetőleg kialakul, megerősödik az az irányultság, amely alapján 11. évfolyamon a tanulók megkezdik az emelt szintű érettségire történő felkészülést.

Kérem, kísérjék figyelemmel iskolai honlapunkat, ahol az általunk szervezett eseményekről tájékoztatást adunk. Az iskolai élet valamennyi területén várjuk észrevételeiket, javaslataikat, valamint a programok sikeres megvalósításához nyújtott támogatásukat.

Szolnok, 2007. szeptember 1.

Tisztelettel:

Molnár László

igazgató

horizontal rule