Strona Główna
 
 
     Jesteś tu:  Turystyka > Sopockie ulice i aleje > Ulica Artura Grottgera  środa, 31.10.2007 11:28   
   
Aktualności
Turystyka
Rozrywka
Kultura, Historia
Kurort, Sport i Zdrowie
O Sopocie
Sopot dla przedsiębiorczych
 
 
Polski
English
Deutsch
Français
Svenska
Руззкий
Newsletter  
Mapa serwisu
Linki
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 >
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ulica Artura GrottgeraGROTTGER Artur ( 1837-1867), rysownik i malarz. Uro-dził się 11 XI w Otyniowicach na Podolu. W latach 1848-52 uczył się we Lwowie u Jana Maszkowskiego i krótko u Juliu-sza Kossaka. W latach 1852-54 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a 1855-1858 w akademii w Wiedniu, gdzie mie-szkał do 1865 r. W 1864 r. prze-bywał krótko w Wenecji. Po-czątkowo był pod wpływem twórczości A. Orłowskiego i J. Kossaka, rysował i malował akwarelą sceny batalistyczne, konie, zaprzęgi i polowania. Później malował kompozycje hi-storyczne (Ucieczka Henryka Walezjusza), sceny rodzajowe i karykatury. Jako ilustrator współpra-cował z wiedeńskimi czasopis-mami. Na wystawie sztuki niemiec-kiej w Monachium (l 858) zapoznał się z pracami W. Kaulbacha i M. von Schwinda i pod ich wpływem wykonał pierwsze cykle kartonów Szkoła szlachcica oraz Wczoraj - Dziś - Jutro. W następnych la-tach powstały jego ważne dzieła -cykle rysunków wykonanych kred-ką na kartonach. Dramatyczne wypadki warszawskie (1830 i 1863) stały się tematem Warsza-wy I i Warszawy II. Pod wraże-niem powstania styczniowego po-wstały Polonia i Lituania - cykle najbardziej dojrzałe artystycznie. Rysunki Grottgera były romanty-czną wizją aktualnych wydarzeń: przedstawiały sugestywny obraz tragedii i bohaterstwa narodu. Te-matyka powstańcza znalazła także odbicie w jego pracach olejnych. W latach 1866-67 powstał cykl pt. Wojna, w którym pokazał j ej skut-ki jako nieszczęścia ludzkości. Ma-lował także prtrety i obrazy rodza-jowe. Jego twórczość posiada głę-boką wymowę patriotycznąi inspi-rowała wielu czołowych literatów. Grottger zmarł przed-wcześnie 13 XII 1867 w Amelies-les-Bains we Francji.źródło : Józef Golec - PATRONI SOPOCKICH ULIC
 Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, tel.: (+48 58)521 37 50, fax: (+48 58)551 01 33   proj. graf.: Yapan   proj. infor.: Atena Sp. z o.o.   Autorzy zdjęć