Logo
Top banner
[ Om cpr.dk ] [ Oversigt ] [ Kontakt ] [ Abonnement ]
Søgning på enkelt ord
DU ER PÅ:Forside > Personnummer Avanceret søgning
<< Tilbage

Den fremtidige opbygning af personnumret
CPR-kontoret Dato: 14/06/2006
Personnumrets 10. ciffer fungerer i dag som et kontrolciffer.

Det forventes, at der inden for en kortere tidshorisont vil blive tildelt 10-cifrede personnumre, hvor det sidste ciffer ikke er det sædvanlige kontrolciffer.

CPR-kontoret har i 2005 gennemført den nødvendige tekniske omlægning af CPR-systemet, som muliggør den ændrede opbygning af personnumret.

CPR-kontoret vil automatisk få advis fra systemet, når der kun er få numre tilbage på en bestemt fødselsdato. CPR-kontoret forventer derfor at kunne give et vist varsel, inden personnumre uden det kendte kontrolciffer tages i brug.

Det er vigtigt, at der i IT-systemer m.v., hvor kontrolcifret hidtil er benyttet, tages højde herfor, inden det første 10-cirfrede personnummer uden kontrolciffer dukker op og skal behandles.

Tilsvarende er det vigtigt, at nye IT-systemer opbygges, så også 10-cifrede personnumre uden kontrolciffer kan håndteres.

Baggrund

Med den nuværende opbygning af det 10-cifrede personnummer er der ca. 540 personnumre til rådighed pr. fødselsdato.

Personnummersystemet skal til hver en tid være indrettet, så alle personer, som skal folkeregistreres, kan få et personnummer.

Begrænsningen i det nuværende personnummers opbygning med kontrolciffer kan illustreres ved en mand født den 7. juli 1961 med personnummer 070761-4285. Der kan kun være én person født 070761 med 428 i løbenummerets første 3 cifre, idet 4. ciffer er et kontrolciffer beregnet på grundlag af de 9 første cifre. Dvs. at der ikke på fødselsdatoen 7. juli 1961 benyttes løbenumrene 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4286, 4287, 4288, 4289, men altså kun 4285.

Det 10-cifrede personnummer rummer således en langt større kapacitet, hvis der ikke er krav om at 10. ciffer (4. ciffer i løbenumret) skal fungere som kontrolciffer.

Beslutning og information

Det er i 2001 – efter nogle års forberedelser, drøftelse og godkendelse i Samordningsudvalget for Persondata og en høringsproces omfattende samtlige ministerier, de kommunale parter, relevante organisationer m.fl. - besluttet at ændre den fremtidige opbygning af personnumret med henblik på at sikre tilstrækkelig nummerkapacitet, således at alle, der skal folkeregistreres, kan få et personnummer – også i fremtiden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i oktober 2001 orienteret samtlige ministerier, de kommunale parter, relevante organisationer m.fl. om beslutningen om den fremtidige opbygning af personnumret.

CPR-kontoret har i foråret 2005 gennemført en informationskampagne om den ændrede opbygning af personnumret rettet til en bred kreds af mulige interessenter.

Løsningen

De principper, der ligger bag den valgte løsning, kan ultrakort beskrives således: På hver fødselsdag tildeles først som hidtil personnumre med kontrolciffer (personnummerets 10. ciffer). Når (hvis) de ca. 540 personnumre med kontrolciffer, der er til rådighed på en bestemt fødselsdato, er brugt (ca. 270 til kvinder og ca. 270 til mænd), tildeles personnummer, hvortil der ikke er tilknyttet kontrolciffer.

Med løsningen vil kapaciteten i personnummersystemet mod nu 540 personnumre pr. fødselsdato i stedet blive forøget til 1) 4.000 personnumre pr. fødselsdato i årene 1858 - 1936, 2) 6.000 personnumre pr. fødselsdato i årene 1937 – 2036 og 3) 4.000 personnumre pr. fødselsdato i årene 2037 – 2057.

Udover den betydelige kapacitetsforøgelse vil løsningen også forlænge den periode, hvor der er entydighed i personnummersystemet, nemlig frem til og med 2057 - mod i dag entydighed frem til og med 2036.

Se den detaljerede beskrivelse af løsningen ”Fremtidig tildeling af personnumre i CPR-systemet af 1. oktober 2001” nedenfor.
fremtidig tildeling af personnumre.pdf
 
Udskriv denne side
CPR prik Slotsholmsgade 10-12 prik 1216 København K. prik TLF: 7226 9000 prik FAX: 7226 9001 prik E-POST: CPR@CPR.DK