Smøla vindpark

Smøla vindpark er bygget i to trinn. Trinn 1 ble åpnet i september 2002. Trinn to ble åpnet i september 2005. Med totalt 68 vindmøller er Smøla Vindpark Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 22.500 norske husstander.


Smøla Vindpark har 68 vindmøller og en årlig kraftproduksjon på 450 GWh.

Vindparken er plassert sørøst for tettstedet Dyrnes. Området ligger i et flatt og åpent terreng 10-40 meter over havet, og vindmøllene er plassert langs høydedrag i terrenget. Innbyrdes avstand mellom vindmøllene i hver rekke varierer mellom 240 og 350 meter. Avstanden mellom rekkene varierer mellom 700 og 1000 m. Det er bygget veiforbindelse fram til alle vindmøllene. Det er lagt jordkabler i veiene fra vindmøllene til en transformatorstasjon plassert sentralt i vindparken sør for Gammeldamstua. Transformatorstasjonen er kombinert med et servicebygg for vindkraftverket.

Rager høyt
Vindmølletårnene er 70 meter høye. Rotoren har en diameter på 83 meter og hver vindmølle veier vel 260 tonn. Hver av turbinene i byggetrinn 2 har en installert effekt på 2,3 MW, mot 2 MW i byggetrinn 1. 

Hoveddata:

Trinn 1Trinn 2Totalt
Antall vindmøller204868
Installert effekt pr. vindmølle2 MW2,3 MW
Samlet installasjon40 MW110 MW150 MW
Årlig produksjon120 GWh330 GWh450 Gwh
Båndlagt areal4,5 km213,5 km218 km2
Interne veier8 km20 km28 km
132 kV kraftlinje i luft11.5 km3,2 km14,7 km
132 kV landkabel1,5 km8,4 km9,9 km
132 Kv sjøkabel5,2 km5,2 km


Artikkelen kan også leses på nett:
URL: http://www.statkraft.no/pub/vindkraft/vindparker/Smolaindex.asp