Menu Header

 • hoofdpunten
 • binnenland
 • politiek
 • buitenland
 • economie
 • Regionaal
 • Antwerpen
 • Limburg
 • Oost-Vlaanderen
 • Vlaams-Brabant
 • West-Vlaanderen
 • Brussel

Menu Header

 • achtergrond_Leterme_formatie
 • Weblogs binnenland
 • Weblogs binnenland
 • De keien van de Wetstraat
 • De vrije markt
 • Villa politica

Menu Header

De Franstaligen hebben de motie over het belangenconflict bijna unaniem goedgekeurd.
(foto PhotoNews)
De Franstaligen hebben de motie over het belangenconflict bijna unaniem goedgekeurd.
foto's:
terug

Parlement heeft belangenconflict ingeroepen

vr 09/11/07 - Het parlement van de Franse Gemeenschap heeft de motie goedgekeurd over het belangenconflict rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-vilvoorde. Er waren drie onthoudingen van het Front National.

Het was een zeer woelige zitting, die een tijdlang onderbroken werd door een zwaar conflict tussen de MR en PS.
(PhotoNews)

Tijdens het debat had PS-fractieleider Léon Walry de MR ervan beschuldigd dat de BHV-stemming van woensdag opgezet spel was.

Hij zei dat de MR een afspraak had met CD&V om het dossier in de koelkast te plaatsen zodat de oranje-blauwe onderhandelingen toch konden doorgaan.

Die uitspraken veroorzaakten woede op de MR-banken. Bij de MR beschuldigen ze de PS ervan dat ze de Franstalige solidariteit verbreken.

Belangenconflict dan toch goedgekeurd

Uiteindelijk gingen de parlementsleden dan toch over tot de orde van de dag. De motie van een belangenconflict rond de splitsing van BHV, werd bijna unaniem goedgekeurd, op 3 onthoudingen na.

De ene overheid kan een belangenconflict inroepen als ze vindt dat haar belangen worden geschaad door een beslissing van een ander niveau, ook al worden er geen bevoegdheden overschreden.

Omdat drie vierde van de parlementsleden voor de motie heeft gestemd, wordt de behandeling van het wetsvoorstel BHV in het federale parlement opgeschort.

Het Overlegcomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende regeringen, moet dan een oplossing zoeken. Dat kan een hele tijd in beslag nemen.