Rv. 150
Ring 3 Ulven-Sinsen

Hovedmeny

Visste du?
Artige fakta og forklaringer om prosjektet

Nøkkelfakta

Status

Historikk fra prosjektområdet

Mer enn et trafikknutepunkt

Sinsenkrysset er kanskje et av Oslos mest berømte og beryktede kryss. Hvordan har det utviklet seg? Og hvorfor snakker vi om ”nord for Sinsenkrysset”?

Sinsenkrysset er et flerplanskryss som forbinder Store Ringvei (Ring 3) med Trondheimsveien.

Kryssets utvikling
Sinsenkrysset var trafikknutepunkt allerede fra 1800-tallet. Den første rundkjøringen i Sinsenkrysset ble bygd i 1957. Da Store Ringveien ble åpnet som firefelts vei fra Økern til Sinsenkrysset i 1962, var kapasiteten i krysset allerede sprengt.

 
 

Trondheimsveien ble lagt i bro over krysset i 1970. I 1992 ble trikketraseen omlagt, og i 1994 ble Store Ringvei lagt under rundkjøringen. I slutten av 2008 vil Lørentunnelen knyttes til Sinsenkrysset.

Nord for …
”Sinsenkrysset” er blitt et begrep blant nordmenn og i norsk distriktspolitikk. ”Oslo-folk” ble beskyldt for ikke å bry seg om området ”nord for Sinsenkrysset”. Uttrykket dukket opp i revyer på 1960-tallet. Dette har trolig sammenheng med at den tidligere innfartsveien fra nord endte her (før E6 ble lagt igjennom Djupedalen).

Kilde: Oslo byleksikon

 

Nytt oversiktskart!

Se under "entrepriser"

   

Rapporter

Kart og illustrasjoner

Presserom

Nytt om
Ulven-Sinsen

Linker

Entrepriser

Andre vegprosjekter