Persoonlike gereedskap
Jy is hier: Tuis Anglisaans
Navigasie
Error exceptions.AttributeError on here/portlet_cool_links/macros/portlet: portlet_cool_links
Teken in


Wagwoord vergeet?
Nuwe lid?
 
Dokument-aksies

Welkom by PAULI!

by Andreas Pauley Laas verander: 2006/06/03 06:09 PAULI

Die offisiele tuiste van die Pedagogiese Anglisaanse Universele Liberasie Institusie.

Omtrent PAULI Oorsig van Anglisaans Visie en Missie Anglisaans se Verbintenis tot Afrikaans Gerelateerde Informasie Diksionarie Projek

Omtrent PAULI

PAULI is die Pedagogiese Anglisaanse Universele Liberasie Institusie, 'n institusie wat striveer na die propagering van Anglisaans as taal.

Hiernamaals verskyn 'n oorsig van Anglisaans asook ons Visie en Missie.

Oorsig van Anglisaans

Anglisaans is 'n leentaal, omdat dit grotendeels bestaan uit leenwoorde vanaf Afrikaans en Brits.

Anglisaans se moedertong is Afrikaans, met anglisismes en direkte translasies na smaak.

As sulks word die spelreels hoofsaaklik vanaf Afrikaans geneem, eg:

"PAULI embarkeer op 'n ventuur vir die propagering van Anglisaans." (gepureerde gebruik) in stede van

"PAULI embark op 'n ventuur vir die propagering van Anglisaans." (gedeprekadeerde gebruik).

(Britse translasie: "PAULI embarks on a venture for the propagation of Anglisaans.")

Neem notisie:
Die gebruik van Afrikaans met liberale miksasie van Britse woorde
word nie geklassifiseer as Anglisaans nie.
Dit is bloot die ongepureerde gebruik van Afrikaans,
'n praktyk wat nie deur PAULI goedgekeur word nie.

'n Beter distinksie tussen Anglisaans en Afrikaans word gemaak wanneer
'n direkte Britse translasie van 'n ekspressie gebruik word terwyl daar
ook 'n suiwer Afrikaanse weergawe van dieselfde ekspressie beskikbaar is.

Hierdie is die kommen reel van duim, selfs al word die ekspressie aanvaar
as Afrikaans, eg "garage" en "vulstasie".
Die blote feit dat 'n Anglisaanse woord in 'n Afrikaanse diksionarie opgeneem
word maak die woord nie minder Anglisaans nie.
Dit is egter 'n groot kompliment vir Anglisane wanneer die moedertong
op so 'n wyse rekognisie gee aan Anglisaans.

Eksemplifikasie

'n Goeie eksemplifikasie van Anglisaans in die wild kom uit 'n korporatiewe dokument van ABSA:

"Hierdie informasie is gepriviligieerd".

Die Afrikaanse translasie hiervan sal natuurlik wees:
"Hierdie inligting is vertroulik".

Alhoewel die eksemplifikasie inspirasie afkomstig is van ABSA,
is PAULI nie geaffilieer met ABSA of enige ander institusie nie.
PAULI kry ook (nog) nie finansiele supportering of donatering van ABSA nie.

Visie en Missie

PAULI beywer homself vir:

  • die edukasie van die volk rakende Anglisaans en die gepureerde gebruik daarvan
  • die tref van 'n onambigieuse distinksie tussen Anglisaans, Afrikaans en Brits
  • die propagering van gepureerde Anglisaans as 'n universele multi-gefasetteerde taal
  • die liberasie van die stiegma van Anglisaans as inferieur en as bloot 'n kombuistaal

Die doel is om Anglisaans toe te laat om te matureer en te developeer sodat dit die formele taal van keuse
sal wees vir:

  • edukasie in skole en universiteite
  • ministerie by kerke
  • gebruik in die korporatiewe markplek

Daar word ook goeie progressie gemaak om Anglisaans te posisioneer as die twaalfde offisiele landstaal van Suid-Afrika.

Anglisaans se Verbintenis tot Afrikaans

(Ons apologeer tot ons Anglisaanse lesers, die teks in hierdie seksie is slegs in Afrikaans beskikbaar)

Anglisane is trots op die feit dat Afrikaans die taal van hul voorgeslagte is.
Daar is al kommer uitgespreek oor die bestaan van PAULI wat aandui dat sommige mense PAULI sien as 'n bedreiging vir Afrikaans.

PAULI strewe egter vir die bevordering van Anglisaans deur 'n duidelike onderskeid te tref tussen Afrikaans en Anglisaans.
Hierdie onderskeid kan ook tot groot voordeel gebruik word in die bevordering van Afrikaans.

Gerelateerde Informasie

Die gebruik waar die Nederlandse taal ingetrek word by Brits (rofweg die teenoorgestelde van Anglisaans) word Dunglish genoem.

Diksionarie Projek

PAULI se eerste projek is om 'n Anglisaans-Afrikaanse diksionarie te kompileer.
Ons stel belang om woorde te kollekteer soos "embarrasseer" en "gepriviligieer".

Jy kan help!!!

Gebruik die kommentaar-knoppie hieronder en submitteer vir ons woorde wat in 'n Anglisaanse diksionarie moet wees,
verkieslik met 'n voorbeeld sin daarby van hoe dit gebruik kan word.

Simpateer

Gepos deur Abraham Vlok op 2006/05/05 10:34

Henk, my collega simpateer met PAULI.

Alternatiewe Suggestie: Simpatetiseer

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/05 11:30
Ek wens meer mense was so simpateties gesind teenoor PAULI soos Henk.

Koemitmint

Gepos deur Abraham Vlok op 2006/05/05 17:09

Almal se mos daar is nie 'n Afrikaanse woord vir koemitmint nie, nou is daar met die inkorporering van Aglisaans...dankie aan PAULI!!

Koemitmint = toewyding

Gepos deur Anonieme gebruiker op 2007/02/12 17:08

dis mos maklik

Sanet se email

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/07 15:09
Red 'n volk!!! Ek kry sommer maagkrampe om hiervan te hoor! Ek hoop die presensie van hierdie webblad is nog nie deur te veel mense genotiseer nie!! Dan kan dit nog gediskontinueer word! Ek distansieer my van hierdie webblad en enigiets wat daarmee geassosieer word! Sies man!!

Herman Geldenhuys se email

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/07 15:11
Ek stem saam. Wie op aarde het die oudasiteit om op so 'n dom ventier
te embarkeer.

Die oomblik toe ek dit sien het ek ge-errupteer in furrie. Die stupiditeit
van sommige lede!

Alhoewel, ek moet se, dit is nogal koeragies van hulle om hulle koppe
so uit te steek.

Maar, die ding waaroor ek meer ponder as enige iets anders, is hoekom
is niemand nog huis toe nie!?

Dis naweek, en ek suffer aan post-lang-naweek-sindroom...

Totsiens koebaai, en sterkte met julle kampein.

Herman

Invitasie

Gepos deur Alet Visser op 2006/05/08 06:27

Hier is 'n addisie vir die woordeboek:

Invitasie - Engels: Invitation, Afrikaans: Uitnodiging. Anglisaanse definisie: Om deur iemand genader te word om 'n funksie by te woon, byvoorbeeld 'n partytjie. Voorbeeld van sinsgebruik: Het jy 'n invitasie na Pauley se braai ontvang?

Verskoon maar die goeie Afrikaans tussen-in - ek leer nog Anglisaans aan.

Jinnie se Email

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/08 11:41
Geagte stoelpersoon

As taalliefhebber en -gebruiker, ekspresseer ek hiermee my opregte appresiasie vir die inisiatief wat geneem word. Dis hoe nuwe kultuur- en taalstrominge begin! Ek is hoogs ge-eksiteer om hiermee my applikasie as lid van hierdie eksellente poging in te hand.

Ek suggesteer dat jou jou nie steur aan die nou-koppige teenstand wat jou tot dusver ervaar het nie. Mag die krag wees by jou!

Vriendelike Agting
Jinnie

Resistansie is Futiel

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/08 11:49
Dankjou vir die enkoeragie, met sulke supportering sal PAULI groot hoogtes raak. Welkom by die institusie.

Die kritiek, oposisie, antagonisme en resistansie van brein-blasende idees word ekspekteer, en ek het 'n spesiale appressiasie vir sulke kommentaar.
Kritiek gee die brein-pioniers gevaludeerde voer-terug rakende hul idees.

Die oposisie sal mettertyd realiseer dat sulke resistansie futiel is.

Minor [mie-nor] / Major [Mai-jor]

Gepos deur Johannes Vlok op 2006/05/14 14:44

Die plafon wat insak is 'n MINOR probleem, die kraak wat van die voorkant van die huis na die agterkant to kraak is 'n MAJOR probleem omdat jy die straatlig deur die die muur kan sien. / MINOR en MAJOR is teenoorgesteldes van mekaar. / Daar is ook die sterrekonstellasie MINOR en MAJOR maar dit het niks hiermee te doen nie.

Kweerie oor webterrein

Gepos deur Jinnie Davel op 2006/05/19 09:44

Ek het so op 'n Vrydagmiddag bietjie rondgebranderplank op die webterrein, en tot my ama-sement gerealiseer dat daar weinig of geen eksemplare van die geliefde en gesogte Anglisaans voorkom nie! Dis iets wat teen my grein ingaan as resent aangeslote lid van PAULI en ek wil my opinie stem dat die bevordering van Anglisaans ook hierdie area dek.

Hiermee saam my bydrae tot die diksionarie van Anglisaans: onlangs (Afrikaans) + recently (Engels) = resent (Anglikaans) Vb: Ek het resent vir 'n besoek by die tandarts gegaan en hoef dus nie weer hierdie jaar te gaan nie.

Anglisaans vir President!

Addisie

Gepos deur Alet Visser op 2006/05/29 03:33

Hallo

Ek wil 'n addisie maak tot die diksionarie. Henlo het die addisie gesuggesteer. Dit is "trankoeil" soosin "kalm, rustig". Byvoorbeeld: Daar het 'n trankoeile atmosfeer geheers laatmiddag in die Bosveld.

Groetings

Alet

Trankoeil of Trankwiel?

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/05/29 06:12
Dankie vir hierdie addisie, dit word hoog gevaludeer.

Siende dat formele Anglisaans nog in sy infansie is, kan ons seker ponder oor die spelling van ons woorde.
So, maak ons dit "trankoeil" of "trankwiel"?
Met eersgenoemde moet jy aan "koei" dink, sekondere opsie suggesteer weer "wiel". Of kwyl.

Andersins: "tran-koeil" of "tran-kwiel"?
Die hiefen maak dat die woord makliker lees, maar dis seker net omdat ek nog nie weet ek moet aan koei of wiel dink nie.

Trankoeil of Trankwiel of Trankoel

Gepos deur Anonieme gebruiker op 2006/11/02 12:22

Mag ek suggesteur/versteur dat "trankoel" as 'n possibielle spelling/speling geruik word. koel soos 'n komkommer in die trankoelle serondings.

Sela

Philip

Anglisaans is trankxl en dus IS=X

Gepos deur Abraham Vlok op 2006/12/02 18:10

ek notiseer nounet die hele diskussie rondom korrekte spelling.since when laat ons so fete toe. spelling/speling is nie van importansie nie. dit gaan oor om die idee te konfeer.so, as jy nie weet hoe om te te spel nie - sit net n 'n X in by die plaas in kwestXn.ons moet ons nie onnodig bemoei met stuf uit die verlede nie.

kom ons maak die reel so = 'n I.S.=X dit beteken = Inetlligente Spelling."X" is dus sail'nt. die enigste probleem in al die navorsing is met die woord Xhosa want met die nuwe reel is Xhosa=hosa. Om die probleem op te los kan mens alles komplikaat met n "addisie 1 tot IS=X reel". maar ons gaan nie, want IS=X en dus kan n intelligente nie so idiotiese fout maak nie.

bv: silent=silXt = sil'nnt=sailint=saailent=saailunt en selfs saailant= want volgende IS=X weet almal wat die intelligente keuse is, selfs al is die X nie daar nie.

Preposterieus

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/12/08 02:51
Wagter, hierdie stukkie tikwerk van jou laat my dink aan 'n baie gepaste Anglisaanse woord: preposterieus.

Ek is duidelik nie intelligent genoeg om eers te begryp hoe jou spelreëls werk nie.

Watookal dit beteken, dit is absurdlik preposterieus, ons kannie 'n ernstige taalbeweging aan die gang kry met baba-brabbel as fondament nie!

Anglisaans

Gepos deur Anonieme gebruiker op 2006/08/06 10:32

Breinstorm of Dinktenk as alternatief vir die afrikaanse Gonsgroepie (met laasgenoemde wat aan die einde van die dag grens aan haatspraak) behoort die effek te hê dat net om te partisipeer in een van bogenoemde, of dit te planeer/diariseer, van die woord gaan af, ernstiger opgeneem sal word, agv die subtiele subteks in die dink en brein gedeeltes van die woorde.

DAK - Die Afrikaanse Woord van die dag komitee

Gepos deur Jaco van der Westhuizen op 2006/11/28 10:14

Ek het gedink en gedink aan 'n bydra wat ek kan lewer op die PAULI sekte, maar ek kon nie. Dus het ek dit goedgedink om weer 'n goue oue te laat herleef... D.A.K - Die Afrikaanse woord (of idioom) van die dag komitee. Hier stof ons die werklike edelstene van Afrikaans af en laat dit nogmaals voortleef met 'n dawerende stem. Ja, kyker (of leser), hierdie is 'n katjie wat jy nie sonder handskoene kan aanpak nie, in teendeel, hier moet jy gewapen wees tot die tande as jy 'n bydrae wil lewer.

Ek voel genoop om dus hier aansoek/aanspraak te maak of 'n webbladsy vir D.A.K self. Dan gaan D.A.K en PAULI mekaar mos behoorlik die stryd kan aansê!!!

DAK vs PAULI

Gepos deur Andreas Pauley op 2006/12/08 02:59
PAULI verwelkom enige opposisie. Dit sal bloot die superioriteit van Anglisaans konfirmeer.

Hier is 'n plek vir DAK, die voorsitter moet dit net nog populeer met informasie:
http://pauley.org.za/dak

RESISTANSIE IS FUTIEL!!!

Kapabiliteit

Gepos deur Jacobus Vlok op 2007/01/08 08:01

Ek voel dit is weldra nodig dat "kapabiliteit" ook toegevoeg moet word by die diksionarie. Die gebruik van hierdie volkskat hang af van die mentale kapabiliteit van die Anglisaan, bv. "Elke mens het sy afgemete kapabiliteite"

Sjit / Sjiht

Gepos deur Anonieme gebruiker op 2007/01/24 09:49

Die diksionarie kan definitief nie sonder die essensiële woord nie. Gebruik dit as eg anglisaanse ekwivalent vir eish. Indien ekstra stress geekspresser moet word, utiliseer sjiht!

Oukei en Goetbaai Arnold

Bevordering van Anglisaans

Gepos deur Johan Swarts op 2007/02/13 19:16

In die lig van bogenoemde stryd om Anglisaans voel ek dat dit bevorderend vir die taal sal wees indien my blog (http://gormendizer.wordpress.com) by die "koel skakels" gevoeg word. Daar is immers geen promosie soos selfpromosie nie - sien http://gormendizer.wordpress.com/2007/01/25/drie-dinge/ ter stawing.

nuwe woord: tendens

Gepos deur Anonieme gebruiker op 2007/06/01 09:45

brits : tendency afrikaans : neiging anglisaans : tendens (ek dink dat die tweede e soek miskien a kappie)

Neglekteer

Gepos deur Jacobus Vlok op 2007/06/02 08:22

neglekteer, ge-, negleksie, om te versuim/te faal om iets te doen/'n taak uit te voer. Vir maande lank het pauley se lede geneglekteer om nuwe woorde vir anglisaans te submitteer, die negleksie van plante water gee resulteer in 'n harde tyd vir die plant

Het Anglisaans 'n futiere?

Gepos deur Jacobus Vlok op 2007/07/01 16:56

Dit apeer dat mense neglekteer om verdere kontribusies te maak. Dit intrugeer my, dis dogwekkend! Die kampein het met soveel vors afbegin, maar nou het dinge ostensibaal 'n nuwe direksie aangevat. Is dit die sinjaal van die begin van die einde van Anglisaans? Of is hierdie maar 'n fase net voor die taal gedevelopeer word bo kombuistaalvlak? Sal die volk ooit geedukeer word hierin en sal daar ooit desendante die aarde roameer met 'n Anglisaanse diksionarie?

Kampein verwikkelinge

Gepos deur Andreas Pauley op 2007/07/03 13:27
Die stilte is bloot 'n stilte voor die storm, mnr Vlok...

Addisies tot die missie van PAULI sluit in totale wêreld dominasie!!!
Die kampein het ook 'n sterk presensie op Facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=2383580841

Voel vry om addisionele projekte te suggesteer wat meer direksie kan gee.

Konfuserende Woorde

Gepos deur Andreas Pauley op 2007/07/28 11:05
Die ander dag dink ek by my self:
"Myself, ons moet simpateties wees met mense wat nog nie enligtend is met die brilliansie van Anglisaans nie".

Ek meen, die nuanses van Anglisaans kan somtyds baie konfuserend wees vir Afrikaans pratende mense.

Vat vir eksemplifikasie die woord "ydelheid".
Soos in: "ons moet stop ydel wees en eerder ons ydel tyd utiliseer deur meer Anglisaans te skribeer".

Maar ons Afrikaanse volksgenote kan so maklik die woord ydelheid misonderstaan as "vaniteit".
So dink omtrent dit die volgende tyd wat jy by 'n braai hoor iemand sê: "Ek moet repenteer van my ydelheid".
En as hy of sy aktueellik bedoel het "vaniteit", dan sal dit 'n ideaal opportuniteit wees om haar te informeer van die eksistansie van 'n woord wat sal veroorsaak minder konfusie.

nooitdieminder

Gepos deur Jacobus Vlok op 2007/07/30 17:57

ek het nooitdieminder die desisie uitgeoefen dat ek die woord nooitdieminder offisieel as diksionarie inskripsie wil submitteer, dit kan jou possibiel konfuseer, maar lees stadiglik, volg met jou oë! hierdie is drie direkte translasies in een, maar ook een direkte translasie in drie!

sonder verandering die subjek, ek wil ook punt-uit 'n verder trendens in die developmentasie van Anglisaans. Dit is soos volg: die vorige kontribusie deur die fonding-lid toon 'n dieper vlak van developmentasie: nie alleen kan een 'n enkele woord transleer nie, maar ook 'n heel sin of paragraaf. Hierdie bring om nuwe areas waar possibiele dinkskrums, selfs breinwassing of die fondasie van 'n dinktenk konsidireer moet word. Dit mag jou konfuseer, of dit mag jou uitdaag om jou verstandstel te adapteer. Hier is dus 'n veld wat verder hersoek moet word, ek suggesteer dat 1 ekstra eksekutiewe offisier pos kreateer word met die profiel: EO: Kreasie van translasie bankmerke. Ek sal welkom enige kommentaar of verder suggesties

Re: nooitdieminder

Gepos deur Andreas Pauley op 2007/08/01 12:47
Dankjou baieveel vir die eksellante kontribusie Jakobus, "nooitdieminder" sal geimmortaliseer word in ons diksionarie.
Jou suggestie met regarde tot die posisie "Eksekutiewe Offisier: Kreasie van Translasie Bankmerke" klink baie promiserend tot die developering van Anglisaans.
Maar dan weer, ons het ge-ekspekteer niks minder van ons EO Strategikale Developering nie!

Ek wil net vra dat jy 'n klein deskripsie van die pos sal submiteer wat kan dien as eksplanasie vir die lede wat sal wil applikeer vir die pos.
« Desember 2007 »
So Ma Di Wo Do Vr Sa
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 
"Journalism largely consists of saying 'Lord Jones is Dead' to people who never knew that Lord Jones was alive."

—GK Chesterton


Aangedryf deur Plone, die Oop-bronkode Inhoudsbeheerstelsel

Hierdie webwerf voldoen aan die vogende standaarde: