Co to jest inflacja?

28.11.2007
Inflacja jest zjawiskiem powszechnie znanym: jest to ogólny wzrost cen w gospodarce, który prowadzi do spadku wartości pieniądza. Inflacja jest bardzo często przyczyną niepożądanych zjawisk w gospodarce.
Zmiany poziomu cen są w gospodarce rynkowej zjawiskiem całkowicie naturalnym. Podstawowe prawo ekonomii – popytu i podaży – mówi, że wzrost popytu (zakupów danego dobra) powoduje wzrost jego ceny. I odwrotnie: wzrost podaży (ilości danego dobra na rynku) powoduje spadek ceny – przedsiębiorstwa muszą je obniżyć, chcąc sprzedać towar na rynku.

Opisywany wyżej wzrost ceny nie jest jednak jeszcze inflacją, ponieważ dotyczy jednego dobra. Z inflacją mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy rośnie ogólny poziom cen w gospodarce.

Inflacja może być jawna (zwana też otwartą lub cenową) lub ukryta (inaczej tłumiona lub zasobowa).

W gospodarce socjalistycznej mieliśmy do czynienia z inflacją ukrytą. Część popytu na produkty nie mogła być zaspokojona (z uwagi na ciągle występujące deficyty), w związku z czym ludzie mieli coraz więcej zasobów pieniądza, których jednak nie mogli sensownie wydać.

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z inflacją otwartą – w związku z oddziaływaniem na siebie sił popytu i podaży systematycznie rosną ceny.

ARTYKUŁY W SEKCJI PIENIĄDZ I INFLACJA:

TF.PL

Ankieta

Czy korzystanie z rejsowych lotów jest faktycznie tańsze dla rządu?Notowania walut NBP05.12.2007

walutaWartośćzm.%
1 USD2,4675-0.22
1 EUR3,6169-0.07
1 CHF2,1908+0.02
1GBP5,0863-0.06

więcej

Notowania giełda05.12.2007

indekswartośćzm.%
WIG203530,44+0,41
WIG56514,37+0,18
TECHWIG1075,38+1,29
MWIG404100,49-0,09

Mapa pogody06.12.2007