Kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Karlberg och Karlbergs strand
Karlberg har fått sitt namn efter riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm, Gustav II Adolfs halvbror, som på 1620-talet köpte gårdarna Bolstomta och Lundby och Ösby by och slog ihop dem till godset Karlberg. På 1630-talet lät han, under murarmästare Hans Drisells ledning, bygga ett ståtligt rosa slott med höga renässansgavlar intill Karlbergssjön. Karl X Gustavs bröllop med Hedvig Eleonora av Holstein firades 1654 i det vackra slottet.
Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie köpte Karlrerg 1669 av riksamiralens arvingar och flyttade över sina intressen dit från Ulriksdal. De la Gardie stod då på höjden av sin politiska makt och hans representationsbehov var stora. Under ledning av arkitekten Jean de la Vallée igångsattes en stor om- och tillbyggnad, som skulle göra Karlberg till en av landets praktfullaste slottsanläggningar. De båda flyglarna mot sjösidan och terrassen mellan dem med trappor åt sjön tillkom. På norra sidan byggdes flyglarna till, så att en sluten borggård bildades. I den östra flygeln inrättades en kyrka. Slottet fick nu den H-formiga grundplan, som var typisk för ett förnämt palats vid denna tid. Fasaderna försågs med en ännu delvis bevarad yppig stuckdekor av girlanger, festonger och fönsteromfattningar, festligt röda mot varmvita väggar.
Karl Karlsson Gyllenhielms slott. Teckning av Erik Dahlberg för Sueciaverket omkring 1650.
Taken byggdes om och fick överallt den svängda karnisform som ännu är kvar på trädgårdssidan.
Karlbergs norrsida
Karlbergs norrsida som tillkom efter ombyggnaden 1670.
Den italienske stuckatören Carlo Carove har utfört det mesta av stuckarbetena, även de ännu bevarade, praktfulla stucktaken i paradrummen. Väggarna fick invändigt nya beklädnader av bl a gyllenläder och sammet. Den ännu bevarade raritetssalen fick en rumshög boasering. Första våningen förblev bostad med grevens svit i östra delen och furstinnan Maria Eufrosynes bostadsrum i väster. Kring slottet anlades en storartad terrasserad trädgård med dammar, fontäner och skulpturer och byggnader av skilda slag.
Kung Karl XI köpte Karlberg 1688 av Johan Gabriel Stenbock, som strax innan hade förvärvat godset av De la Gardie. Bostadsvåningen i huvudbyggnadens västra del övertogs av den unge kronprins Karl (XII).
Det nuvarande chefsrummet var hans studiekammare. Karl XII växte upp på Karlberg och jagade varg i solnaskogarna, och det var hit hans kista först fördes en januaridag 1719 efter den långa resan från vallarna vid Haldens fastning. Om Karlbergs dåtida glans vittnar det faktum att kungafamiljen hade valt det till sitt sommarpalats, och att det efter slottet Tre Kronors brand 1697 blev hela hovets tillflykt till dess Stockholms slott blev återinflyttningsklart 1754. Fredrik I höll ofta sammanträden med rådet i Rikssalen, som därför kallades "Stora Rådssalen".
De tre små panelbeklädda och rödfärgade timmerhusen strax väster om slottsanläggningen, som numera kallas "Hovmästarbostaden", uppfördes troligen på 1720-talet Fredrik I lät på 1730-talet bygga nya stall- och vagnshusbyggnader, ritade . av Carl Hårleman. Stallbyggnaden är slätputsad med plåttak och känns lätt igen på
de fyra urnorna av gotlandssten på taket. Stallet byggdes om till kasern på 1790-talet och vagnshuset till stall.

 
Solna stad, 171 86 Solna - Besöksadress: Stadshusgången 2, Solna C
Telefon växel 08-734 20 00