AKTUALITY

III. ročník Medzinárodného festivalu Arteterapia: Z OKRAJA DO STREDU

Štvrtok 01.Novembra 2007

 

 

 
HOVORTE S NAMI (divadelné turné)

HOVORTE S NAMI (divadelné turné)

Nedeľa 09.Septembra 2007

 

HOVORTE S NAMI - Divadelné turné / vzdelávací projekt Divadla z Pasáže
Divadlo z Pasáže pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1995 a ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Počas svojej jedenásťročnej existencie, herci Divadla z Pasáže v spolupráci s viacerými slovenskými i zahraničnými profesionálnymi umelcami naskúšali 13 inscenácií. Ich práca na sebe a cesta k profesionálnemu divadlu bola v roku 2005 odmenená uznaním štatútu profesionálneho divadla pre Divadlo z Pasáže a zastrešením Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Divadlo je najmä komunikácia. Umenie ako také je založené na komunikácii, z ktorej plynie vzájomná inšpirácia. Rozhovory medzi umelcami, medzi hľadiskom a javiskom, medzi sebou navzájom, pomáhajú poznávať a odhaľovať tajomstvá, svety, rešpektovať inakosť. Na Slovensku je nesmierne množstvo mladých ľudí, ktorí nikdy nemali žiadny kontakt s postihnutým človekom. Stretnutie s hercom s postihnutým, ktorý s úplnou ľahkosťou odohrá divadelné predstavenie ešte stále spôsobuje šok. Moment tohto pozitívneho emocionálneho šoku je okamihom, keď sa dá s ľuďmi hovoriť o nich samých, o ich postoji k svetu, plánoch, víziách a ich mieste v spoločnosti. Projekt "Hovor s nami" je založený na priamom kontakte s divákom. Otvára témy vzťahu jedinec – spoločnosť - marginalizovaná skupina (= problémy spoločnosti). Cieľom projektu je prezentovať tvorbu Divadla z Pasáže a nadväzovať kontakty, komunikovať. "Hovor s nami" má rozširovať umelecké i sociálne vnímanie. Zameriava sa na mladých ľudí, s ktorými sa rozpráva o inakosti, hodnote ľudskej bytosti a myslením o sebe a svete a jeho snahou je obsiahnuť čo najväčšiu plochu Slovenska. Divadlo z Pasáže navštívi počas šiestich mesiacov Vyše 30 miest Slovenska. Projekt "Hovor s nami" sa skladá z dvoch častí: 1. divadelného predstavenia a 2. diskusie/rozhovoru po alebo pred predstavením – oba prístupy má DzP odskúšané a vyberá ich intuitívne podľa situácie. Obe časti projektu sú rovnako podstatné a jedna komplexne dopĺňa druhú. K diskusnej časti má DzP pripravené rôzne prídavkové materiály – od bulletinov, fotografií až po krátke filmy zo života hercov DzP, ktoré majú za úlohu priblížiť divákom/študentom svet hercov divadla, ich intímnu nehu ich postoja k svetu. Divadlo z Pasáže vybralo do projektu 4 inscenácie – neverbálnu Diagnózu: túžba, Ameriku na motívy románového fragmentu Franza Kafku, obe určené pre stredné školy, Tarzana, určeného pred základné školy a najnovšiu kabaretnú inscenáciu Nebíčko, určenú pre celú cieľovú skupinu, ktorú prioritne tvoria žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl z oblastí, ktoré sú kvôli svojej geografickej a ekonomickej lokalizácii kultúrne handikepované. Sekundárne je projekt určený komunitným skupinám, v ktorých sú združený ľudia s istým negatívnym zdravotným alebo skúsenostným postihom: ľudia s mentálnym postihom, nepočujúci, zrakovo postihnutí, zdravotne postihnutí, utečenci, seniori, ženy postihnuté domácim násilím, väzni, bezdomovci (ústavy, chránené bývania, chránené dielne).

Navštívime mestá: POPRAD, BREZNO, ŽILINA, ČADCA, LEVICE, N.ZÁMKY, KOMÁRNO, MARTIN, PREŠOV, TREBIŠOV, TORNAĽA, D.KUBÍN, NÁMESTOVO, RUŽOMBEROK, PIEŠŤANY, TRNAVA, TOPOLČANY, HUMENNÉ, VRANOV N. TOPLOU, MICHALOVCE, PRIEVIDZA, TRENČÍN, POV. BYSTRICA, MEDZILABORCE, STROPKOV, BARDEJOV, ST.ĽUBOVŇA

Ďakujeme Vám a tešíme sa na jeho ďalšie pokračovanie.

 

 
© Divadlo z Pasáže - počet návštev: 17381 / počet zobrazení: 67588