Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Public Higher Medical Professional School in Opole 

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, Tel. 077 44 10 882, Fax 077 44 23 525, rektorat@wsm.opole.pl


Uczelnia

Studia


 
Aktualności


KURSY PODYPLOMOWE
dla pielęgniarek i położnych
Formularze zgłoszenia na kurs można pobrać
TUTAJ

 

DYDAKTYKA   Z ŻYCIA UCZELNI...   PRZETARGIKONKURSY
   
koordynator zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych
- informacje

___________

AKTUALNE
Plany zajęć

dla wszystkich kierunków na semestr zimowy 2007/2008
dostępne  w zakładkach "studia stacjonarne"
i "studia niestacjonarne"
___________

18.07.2007
Zarządzenie Rektora nr 26
w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Zarządzenie Rektora nr 19
w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008

Zarządzenie Rektora nr 29
w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną
___________

kursy podyplomowe (kwalifikacyjne i specjalistyczne) dla pielęgniarek i położnych
OFERTA KURSÓW i więcej informacji...
___________

26.06.2007
Z A R Z Ą D Z E N I E
NR 22/ 2007
Rektora PMWSZ w Opolu
z dnia 31-05-2007

w sprawie odpłatności

za zajęcia dydaktyczne
w roku akad. 2007/2008.
___________

31.05.2007
WARUNKI REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2008/2009
___________
   07.09.2007
lista studentów I roku fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa,
którym przydzielono miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2007/2008
więcej w zakładce
"Dom Studencki"

_______________________________

28.07.2007
NOWY
regulamin pomocy materialnej dla studentów PMWSZ w Opolu


18.07.2007

NOWY regulamin studiów

NOWY regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w PMWSZ w Opolu

_______________________________

MEDICALIA 2006
_____________________
Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodowa w Opolu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Sala Senatu PMWSZ w Opolu,
10 kwietnia 2006 r.
ZDJĘCIA
_____________________

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów niestacjonarnych „pomostowych” na kierunku pielęgniarstwo (system B i D)
29 marca 2006 r.,
sala audytoryjna PMWSZ w Opolu
zdjęcia
_____________________
II Regionalne Targi Edukacyjne 22-23 marca 2006r.
Hala Sportowo – Widowiskowa „Okrąglak” w Opolu.
zdjęcia
_____________________
(20.03.2006)
relacja z balu pielęgniarki
24.02.2006

__________

Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień w PMWSZ w Opolu informuje i radzi...
więcej informacji...
______________________________
  ______

Brak nowych ogłoszeń o zamówieniu

______
   
KONFERENCJE, ZJAZDY, SYMPOZJA

RELACJE Z KONFERENCJI

Ogólnopolska konferencja naukowa
UZALEŻNIENIA WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY – CZYJ TO PROBLEM

Opole, 1 czerwca 2006II Opolski Festiwal Piosenek o Zdrowiu
"MAMO, TATO, NIE PAL PROSZĘ
31 maja 2006I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny
Opole, 10 czerwca 2006
ZDJĘCIA"Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu"
działania edukacyjne na rzecz postępu opieki położniczej

Opole, 24 listopada 2005

RELACJA Z KONFERENCJI
I ZDJĘCIA