Myrer.

Om navnet se Myrer i Kråkstad.

Gården hørte til fjerdings- eller ødegårdsklassen. Gammelt matrikkelnr. 114; gml. skyld 12 lispd. tunge, som 1723 foreslås nedsatt til det halve. Da anføres: "Svakt land; sår 1 skjeppe blandkorn 3 t. havre; avler 8 lass høi; har 1 hest 2 kyr 2 sauer". Fikk 1839 nyrr nr. 73, ny skyld 2 daler 2 ort 22 skilling; revidert skyld 1886: 6,96 mark.

I middelalderen svarte gården 2 skilling i løs landsskyld til Kråkstad prestebol, ellers vites intet om gården da; i 1600 tallet var gården propritærgods; 1647 tilhørte den Sigvart Gabrielsen Akeleye. Omkring 1700 er den blitt bondegods, tilhører da Anders Arvesen Røos i Kråkstad.

1720 selger han den til Jørgen Christiansen Brochmann. Han eide også Siggerud, Sjulerud, Asgjerrud, Nes, Skiseng; dessuten Skjerven i Aker, samt en Oslo-gård.

Gården var i Brochmanns eie til 1747, da Ole Pedersen (fra Hanåen i Aker) kjøpte den for 250 rdl. G. m. Kirsten Halvorsdtr. Greverud.

Da Ole Pedersen kjøpte Greverud, solgte han Myrer til Otter Pedersen Holm (skjøte 1752). 1766 måtte han betale 180 rdl. i odelspenger til feltskjer von Fangen, g. m. Karen Christensen Brochmann.

Odelsskjøtet er typisk, det lyder:

Jeg underskrevne Anton von Fangen, kongl. ordineret chirurgus ved det norske skiløperkorps, kjennes og herved vitterlig gjør, at da jeg på min hustrus Karen Christensdtr. Brochmann som odelsbåren og løsningsberettiget til gården Myrer - - som hennes far og forfedre har hevdet til odel for sig og arvinger, hennes vegne fant mig anledighet, sådan hennes rett til gårdens innløsning under ættlegget å påtale, men da nuværende eier og opsidder Otter Pedersen ei har kunnet undvære gården, så har jeg frafalt det på min hustrus vegne havte søksmål og derimot overlatt min løsnings- og odelsrett til bemeltdte gårdens eier, imot at han derfor erlegger og betaler mig den omforente sum 180 rdl, osv. Jfr. Nes i Ski!

Otter Pedersen døde 1773, år gammel. 4 sønner: Peder, f. 1749, Christopher, f. 1753, Nils, f. 1755, Hans, f. 1757 (Rådim).

Enken Catharina Pederdtr. (fra Drømtorp) beholdt gården til 1785, da hun overdrog den til sønnen Nils Ottersen.

Han var gift med Gunhild Olsdtr. Grøstad. De var barnløse. Ved deres død 1830 følgende arvinger: Efter mannen Nils Ottersen: 1) brørsønnen Engebret Hansen Rådim (v.). 2) brordøtrene Hedvig og Karen Sophia Hansdtr. Rådim (v.). Efter hustruen Gunhild Olsdtr.: 1) brorsønn Hans Jensen Grøstad. 2) brordatter Judithe Jensdtr. (g. m. John Johannessen Stokstad. 3) søstersønn Ole Thoresen Midsjø. 4) søstersønn John Thoresen Grøstad. 5) søstersønnen Jens Thoresen Grøstads barn. 6) søstersønn Johannes Thoresen Bekkevar.

Ved skifteauksjon 1832 blev gården solgt til Kristoffer Olsen Bøler for 890 spd.; g. m. Juliane Marie Johannesdtr. Eikjol. Deres barn: Edvard, Martin, Johanne, g. m. Lars Samuelsen Holm.


Myrer.

1878 skjøte fra Kristoffersen Olsens arbinger til Edvard Kristoffersen.

1885 hans skjøte til Hans Faale. 1894 solgte han til Holm Andersen Hebekk som 1905 solgte til Arnt Hansen.