Mellegård.

Utt Mæ'llegaal, med tykk l. Eldre former: a Medallgarde 1354. 1400. Meellgardt 1578. Melgardt 1593. Mellgaardt 1600. Melgaard 1723. Oprinnelige form: Meðalgarðr = Mellemgården.

Fullgård; gammelt matr.nr. 43, gml. skyld ½ skippund, som 1723 foreslås forhøiet med 3 lispd. Da anføres: "Måtelig god jord; ingen skog; sår ¼ blandkorn, 7 t. havre; avler 16 lass høi; 2 hester 7 kyr 4 sauer". Fikk 1839 nytt nr. 69, ny skyld 5 daler 3 ort 10 skilling; revidert skyld 1886: 10,59 mark.

Var kirkegods; hørte til St. Halvardskirken i Oslo. 1663 solgt ved kongelig skjøte til borgermester Nils Lauritzen og var propritærgods til omkr. 1700.

1697 fikk Clemmet Hansen (Haugen i Ski) byggeseddel på gården. 1700 fikk hans far Hans Rolfsen Haugen skjøte på gården, og 1713 får sønnen Clemet Hansen, som hadde brukt gården, skjøte på den av sin far Hans Rolfsen Haugen.

1728 kjøpte Clemet Hansen og så Løken nordre, og bodde der til sin død 1737. –

Svigersønnen Åsmund Baltzersen, g. m. Mari Clemetsdtr. Løken fikk skjøte på Mellegård 1737 og selger den igjen 1739 til Jens Olsen; † 1737. –

Enken Anne Tryggsdtr., gift igjen s. å. med Jens Hansen Skieng.

1758 selger han til Peder Rasmussen (visstnok bror av Aslach Rasmussen Steganstad).

Han grunnet sammen med Halvor Christophersen Rud teglverket på Ruds eiendom. (Se Rud!)

Peder Rasmussen og hustru Siri Sebjørnsdtr. hadde gården til 1804. De hadde ingen sønner. 2 døtre.

1801 selger de gamle ½ gården til svigersønnen Jacob Amundsen og beholder selv resten.


Mellegård.

1804 selges hele gården til corporal Hans Olsen Sørås (i Ås). Han hadde 1801 også kjøpt Hjell.

Hans Olsen, g. m. Ragnhild Henriksdtr., enke efter Peder Carlsen Sørås. Hun hadde i sitt ekteskap med sin første mann 3 barn: Casper (Hjell), Gunhild og Henrik. I sitt ekteskap med Hans Olsen 3 barn:: 1. Ole (Hansen, Mellegård). 2. Maren, gift med 1822 med Jens Nilsen Brøholt, kjøpte Nordby 1825. 3. Kristine, g. 1822 med enkemann Peder Helgesen Opsal.

1839 overtar sønnen Ole Hansen gården. Gift med Sophia Rasmusdtr. Rådim. Deres barn: Martin, Richard, Julius, Ragnhild, g. m. Holm Samuelsen Sørum, Nord-Midsem, Hansine, Mathea, Karen.

Sønnen Martin overtok gården 1898, og efter hans død overtok nesteldste sønnen Richard gården (1906); g. m. Anne Vaslestad. 3 sønner: Jørgen, Olaf, Sigurd.

Olaf kjøpte gården 1922; g. m. Gunhild Kolstad Ustvedt.