Evidovaná nezamestnanosť

 (k poslednému dňu mesiaca)

Ukazovateľ

2007

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Počet uchádzačov o
zamestnanie

a)

278 956

273 515 

 264 530

 253 335

 247 373

 246 323

245 912

 241 953

 245 253

 238 447

 235 723

 

b)

245 635

 239 170

 231 161

 221 018

 216 732

 216 518

215 789

 212 905

 215 973

 206 071

 201 933

 

Miera evidovanej nezamestnanosti
v %

9,5

 9,2

 8,9

 8,5

 8,3

 8,3

 8,3

 8,2

 8,3

 7,9

 7,8

 
 

2006

Počet uchádzačov o
zamestnanie

a)

342 392

337274

329 269

315 569

302634

296 541

291 345

281 964

279 910

271 024

268 810

273 437

b)

302 305

298 220

292 263

282 473

270 218

265 179

260 918

252 117

249 446

237 144

233 386

240 567

Miera evidovanej nezamestnanosti
v %

11,8

11,7

11,4

11,0

10,6

10,4

10,2

9,9

9,8

9,3

9,1

9,4

 Poznámka: údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny;  miera evidovanej nezamestnanosti je z počtu disponibilných uchádzačov o zamestnanie

a) počet uchádzačov o zamestnanie v osobách

b) počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie

      

 

Posledná aktualizácia: 19. decembra 2007 Vytlačiť  Poslať stránku emailom