1. Estructura de la població. Padró continu
1.9. Nacionalitat per sexe. 2006
País de nacionalitat        TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                        
TOTAL        1.605.602   100,0   761.870   100,0   843.732   100,0  
                        
Espanyola        1.360.614   84,7   633.374   83,1   727.240   86,2  
Estrangera        244.988   15,3   128.496   16,9   116.492   13,8  
                        
Europa                   
     Unió Europea dels (25)              
     Alemanya   5.225     2.634     2.591    
     Àustria   525     258     267    
     Bèlgica   1.021     552     469    
     Dinamarca   411     211     200    
     Eslovàquia   149     51     98    
     Eslovènia   58     27     31    
     Espanya   1.360.614     633.374     727.240    
     Estònia   35     17     18    
     Finlàndia   301     116     185    
     França   8.839     4.379     4.460    
     Grècia   416     210     206    
     Hongria   194     71     123    
     Irlanda   613     357     256    
     Itàlia   14.100     8.061     6.039    
     Letònia   54     19     35    
     Lituània   130     71     59    
     Luxemburg   19     10     9    
     Malta   5     3     2    
     Països Baixos   1.780     1.045     735    
     Polònia   1.117     535     582    
     Portugal   2.259     1.240     1.019    
     Regne Unit   4.635     2.707     1.928    
     Suècia   1.133     495     638    
     Txeca, República   243     89     154    
     Xipre   14     6     8    
     Resta Europa   17.763     8.933     8.830    
Àfrica                   
     Marroc   14.266     9.122     5.144    
     Algèria   1.788     1.360     428    
     Nigèria   890     572     318    
     Guinea   713     337     376    
     Senegal   573     480     93    
     Ghana   516     448     68    
     Resta Àfrica   1.792     1.227     565    
Amèrica nord i central                   
     Dominicana, República   7.156     2.857     4.299    
     Mèxic   5.827     2.778     3.049    
     Estats Units d'Amèrica   3.199     1.594     1.605    
     Cuba   2.433     1.141     1.292    
     Hondures   1.357     507     850    
     Salvador, el   743     302     441    
     Resta Amèrica del nord i central   1.288     599     689    
Amèrica sud                   
     Equador   28.596     12.889     15.707    
     Perú   15.251     6.817     8.434    
     Colòmbia   13.497     6.216     7.281    
     Argentina   12.425     6.433     5.992    
     Bolívia   11.109     4.336     6.773    
     Brasil   6.023     2.617     3.406    
     Xile   5.638     2.924     2.714    
     Veneçuela   3.668     1.676     1.992    
     Uruguai   3.473     1.789     1.684    
     Paraguai   1.628     539     1.089    
     Resta Amèrica del sud   4     1     3    
Àsia                   
     Pakistan   12.998     11.492     1.506    
     Xina   10.986     5.895     5.091    
     Filipines   6.304     2.836     3.468    
     Índia   3.250     2.661     589    
     Japó   1.670     773     897    
     Bangla Desh   1.568     1.283     285    
     Resta Àsia   2.992     1.734     1.258    
Oceania                   
     Austràlia   256     115     141    
     Resta Oceania   60     40     20    
Apàtrides        12     9     3    
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials població a 1 gener 2006. Instituto Nacional de Estadística.