2. Dades del Cens de població
2.5. Coneixement de la llengua catalana per grans grups d'edat. 2001
Coneixement del català   TOTAL   %   2-14 anys   %   15-24 anys   %   25-39 anys   %   40-64 anys   %   65 i més anys   %  
                               
Població de 2 i més anys   1.466.763     147.710     170.052     355.347     473.156     320.498    
                               
L'entén   1.395.216   95,1   140.882   95,4   164.021   96,5   335.959   94,5   455.701   96,3   298.653   93,2  
El sap parlar   1.094.124   74,6   109.326   74,0   151.680   89,2   289.036   81,3   343.597   72,6   200.485   62,6  
El sap llegir   1.099.527   75,0   94.912   64,3   152.391   89,6   296.137   83,3   357.739   75,6   198.348   61,9  
El sap escriure   691.471   47,1   76.952   52,1   140.839   82,8   229.367   64,5   162.931   34,4   81.382   25,4  
No l'entén   71.547   4,9   6.828   4,6   6.031   3,5   19.388   5,5   17.455   3,7   21.845   6,8  
 
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.