Songs

Balut (Duck's Egg)
    Balutís music and lyrics by Jerry Brandy. Katy de la Cruz first performed it in 1930s and Pilita Corrales in 1974 and the New Minstrels in 1975 recorded it. This was arranged by Ryan Cayabyab for the musical Katy in 1988.
    Although the song supposedly was all about balut or fertilized duck egg, itís message is kinda weird. In the song, a balut vendor calls out at night, selling the eggs and telling that it would restore your health from lovemaking.

Balut, penoy, balut
Bili na kayo ng itlog na balut
Sapagkat itong balut
Ay mainam na gamot
Sa mga taong
Nanlalambot ang tuhod.

Balut, penoy, balut
Why don't you buy the egg balut
Because this balut
Is a good medication
For people
Whose legs are weak.

    The melody is playful, with jazzy beat highlighted by the instrumentation. The song has a simple A-B-A pattern and it was in the Philippine popular music in the era of the kundiman before WWII. Most of the popularity was due to the way Katy de la Cruz used to sing it, with her raspy voice and eyes moving along with the naughtiness of the song.
 
 

Minsan Ang Minahal Ay Ako
    This is a love song sung by Katy de la Cruz. In this lyric, it is said that even if you go, I hope that you still remember once that you loved me. This is another popular song sung by Katy de la Cruz onstage.

     Ano na lang `yung isang sandali
     Na makatikim ng pagmamahal
     Matapos ang luhang ipinagpalit
     Ang sandali, di naman magtagal

     Ang yakap mo'y hahanap-hanapin
     Akala ko ang mundo na ay akin
     Ngunit hindi pala ganyan
     Kay bilis makalimutan
     Na minsan ang minahal ay ako

     Ano na lang `yung kaunting pasakit
     Kung katumbas ay pagmamahal
     Pag-ibig mo ay aking langit
     Kahit buhay ko ay handang isugal

     Ang himig mo'y aking aawitin
     Habang ako ay kakailanganin
     At kung ako'y iyong saktan
     Ito ma'y gagawing dahilan
     `Pagkat minsan ang minahal ay ako

     Ang lingap mo'y hahanap-hanapin
     Sa entabladong minsan ay sa akin
     At kung ako ay malimutan
     Kahit sa awit ko man lamang
     Iyo sanang matandaan
     Bago tuluyang lumisan
     Na minsan ang minahal ay ako

     Iyo sanang matandaan
     Bago tuluyang lumisan
     Na minsan ang minahal
     Ay ako... 1