wersja dla przeglądarki głosowej
Miasta Bliźniacze
Kijów (Ukraina)
Leuven (Belgia)
Mediolan (Włochy)
Norymberga (Niemcy)
Honorowe Miasta Bliźniacze
Kurytyba (Brazylia)
La Serena (Chile)
Miasta Partnerskie
Bordeaux (Francja)
Bratysława (Słowacja)
Budapeszt (Węgry)
Cusco (Peru)
Edynburg (Wielka Brytania)
Fez (Maroko)
Florencja (Włochy)
Frankfurt nad Menem (Niemcy)
Göteborg (Szwecja)
Innsbruck (Austria)
Lipsk (Niemcy)
Lwów (Ukraina)
Orlean (Francja)
Pecs (Węgry)
Rochester (USA)
Sankt Petersburg (Rosja)
Sewilla (Hiszpania)
Solura (Szwajcaria)
Wilno (Litwa)
Zagrzeb (Chorwacja)
Współpraca miast bez umowy
Jerozolima (Izrael)
Moskwa (Rosja)
Quito (Ekwador)
Strasbourg (Francja)
Wiedeń (Austria)
Wielkie Tyrnowo (Bułgaria)
Organizacje Międzynarodowe
EUROCITIES
Liga Miast Historycznych
Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego
Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków "ICOMOS"
Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury Roku 2000
Międzynarodowy Związek Hanzy
Stowarzyszenie Les Rencontres
Europejskie Miasta Turystyki

Nasze Miasto - Miasta Partnerskie


MIASTA PARTNERSKIE I WSPÓŁPRACUJĄCE




Królewskie Stołeczne Miasto Kraków coraz częściej postrzegane jest przez inne miasta europejskie jako atrakcyjny partner dysponujący znacznym potencjałem kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Świadczą o tym zarówno liczne kontakty zagraniczne jak i stale wzrastająca liczba turystów odwiedzających nasze miasto, mimo ogólnie zmniejszającej się liczby turystów przyjeżdżających do Polski. Formalne dokumenty, które określajš zasady polityki zagranicznej Miasta Krakowa, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

W chwili obecnej Kraków utrzymuje kontakty z 30 miastami: są wśród nich miasta, z którymi łączą nas mocne więzi współpracy usankcjonowane lub nie formalnymi zapisami, są też i takie, z którymi związek opiera się na dawno podpisanej umowie, ale w rzeczywistości, z różnych historycznych i praktycznych powodów, miasta nie współpracują ze sobą w żadnym z obszarów.

Umowy o zbliźniaczeniu zawarto z 4 miastami: Kijowem, Leuven Norymbergą, Mediolanem. Dwa miasta: Kurytyba oraz La Serena noszą tytuł Honorowych Miast Bliźniaczych.

Umowa o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych oparta jest na stałych elementach, akcentuje podobieństwa kulturowe i historyczne - traktowana jako najwyższa forma partnerstwa. Zawrzeć ją można przeważnie tylko z jednym miastem w danym kraju.

Umowy o partnerstwie między miastami zakładają współpracę w szerokim zakresie. Należy zaznaczyć, że aktywnym uczestnikiem współpracy międzynarodowej są dzielnice Krakowa. Choć nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą samodzielnie realizować współpracy międzynarodowej, ich udział i inicjatywa w podejmowaniu nowych przedsięwzięć z udziałem społeczności lokalnych jest znacząca. Umowy o partnerskiej współpracy między miastami podpisano z 20 miastami: Bordeaux, Bratysławą, Budapesztem, Cusco, Edynburgiem, Fezem, Florencją, Frankfurtem nad Menem, Göteborgiem, Innsbruckiem, Lipskiem, Lwowem, Orleanem, Pecsem, Rochesterem, Sankt Petersburgiem, Sewillą, Solurą, Wilnem oraz Zagrzebiem..

Umowy o partnerstwie między miastami zakładają współpracę w szerokim zakresie, głównie w następujących dziedzinach:
  • edukacja (patronowanie umów podpisywanych między szkołami, uniwersytetami, fundowanie stypendiów)
  • gospodarka komunalna
  • integracja europejska, programy pomocowe (udział w organizacjach międzynarodowych, szkoleniach, konferencjach, seminariach, programach europejskich: DEMOS - program dot. bezpieczeństwa, program wymiany sektorowej realizowany przy współpracy z Edynburgiem, programach pomocowych: ISPA)
  • kultura ( współorganizacja wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, spotkań literackich, pokazów filmowych)
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna, akcje humanitarne
  • promocja (udział w targach turystycznych, strategiczno-inwestycyjnych, nieruchomości, prezentacjach gospodarczych, kulturalnych)
Kraków utrzymuje także ożywione kontakty zagraniczne bez zawierania formalnej umowy o współpracy z: Moskwą, Quito, Strasbourgiem. Wszechstronne i ożywione kontakty łączą Kraków z Wiedniem, w ramach podpisanego w lipcu 2005 r.. "Wspólnego oświadczenia Stołeczno Królewskiego Miasta Krakowa i Stolicy Republiki Austrii, Wiednia" (kontynuacja wcześniejszego dokumentu z 2000 roku).

Miasto Kraków realizuje cele i priorytety przyjęte przez Radę Miasta Krakowa (Uchwała Nr CXIII/1126/2006).

Istotnym elementem polityki zagranicznej naszego miasta jest również współpraca z organizacjami międzynarodowymi: Stowarzyszeniem "Eurocities', Ligą Miast Historycznych, Organizacją Miast Dziedzictwa Światowego, Komitetem Narodowym Rady Ochrony Zabytków "ICOMOS", Stowarzyszeniem Europejskich Miast Kultury Roku 2000, Międzynarodowym Związkiem Hanzy, Stowarzyszeniem Les Rencontres oraz organizacją Europejskie Miasta Turystyki (ECT).

Strony zrealizowano na podstawie materiałów opracowanych przez Biuro Współpracy Zagranicznej.


    Księga gości Mapa serwisu Startuj z MK redakcja Szukaj! Powrót do góry    
Copyrights by (1996 - 2007) ACK CYFRONET AGH
Projekt graficznyFORMS Group