Informácie o múzeu

icon
Poštové múzeum Slovenskej pošty, a. s., je jediné pracovisko muzeálneho typu na Slovensku. Jeho úlohou je zhromažďovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ktoré dokumentujú históriu vývoja poštovníctva.