ISO-8859-2; HTML 4.01; CSS2; 30260B+3489B+2888B
TiO: 00072 Ver 4.42.028
Zamieszano: 11.01.2001
Ktoś zapytał:
Jak uzyskać polskie litery w angielskich/Pan-European/Nashville/OSR2 Win95?
W odpowiedzi:
Jeszcze 25.03.1997 po wysłaniu listu z subject: FFOONNTTYY na mój e-mail można było otrzymać pierwotną wersję poniższego przepisu poprzedzoną następującym nagłówkiem:
Subject:	Polskie fonty w angielskich Win 95 - rozwiązanie

AutoReply (FFOONNTTYY 1.02.003 - 25.03.97) generated by MS Exchange Server 4.0 SP3.

"Hej tam, po drugiej stronie kabelka.

Dzięki za zainteresowanie, mam nadzieje, że poniższy tekst pozwoli uporać się z problemem polskich fontów w angielskich (lub/i innych) Win95. Wykorzystuję w pracy Win95 US, PE i PL (wersje OEM i Update), które zainstalowane "tak jak są" niekoniecznie chcą ze sobą współpracować. Niestety, sposób wykorzystania fontów (głownie systemowych, ale nie tylko) jest dla MS polem dziwnych i niezrozumiałych eksperymentów. Praktycznie każda nowa wersja wprowadza/usuwa pewne elementy. Mam nadzieje, że "wyprostuje" się to po wprowadzeniu przez MS UniCode do 97, 98, czy jak je tam nazwą...

Jak już wiemy, sytuacja wcale się nie zmieniła, a Unicode wprowadzają czasami więcej zamieszania, niż korzyści...

Jako punkt odniesienia przyjąłem wersje Pan-European, która z jednej strony posiada angielski interface, a z drugiej - jest "literkowo" kompatybilna z wersją polska. Dlatego, aby osiągnąć zgodność poszczególnych wersji (i nie chodzi tu tylko o wyświetlanie polskich znaków w oknach dialogowych i polach menu, ale także o zgodność nazw plików na dyskach!!!) konieczne są pewne zmiany w wersji US. Zaproponowane zmiany dotyczą tylko sposobu wykorzystania fontów. Różnice poszczególnych wersji są dużo większe (np. różny kernel, moduły shell itp.).

Poniższy "przepis" bazuje na moich osobistych doświadczenia z Win95 OEM US oraz "błędnie" zainstalowaną wersją Pan-European (koniecznie należy przeczytać plik PanEuro.TXT przed instalacja ~:-))) ), mam potwierdzenia, że działa z Nashville i OSR2.

!!!Zastrzeżenia dotyczące OSR2 mogą mieć również zastosowanie do Nashville!!!"

Przepis działa z Win98 (a więc pewnie również z Win98SE) i uwaga, uwaga: Windows ME!!! Potwierdzone ~:-)))


Ponieważ "przepis" jest już dostępny na serwerze WWW "automatyczna odpowiadaczka" została wyłączona...


UWAGA: PRZEPIS WYMAGA UŻYCIA REGEDIT (REGISTRY EDITOR) I WPROWADZA DOŚĆ RADYKALNE ZMIANY!!! NIEUWAGA, BŁĘDY I NIEWŁAŚCIWA KOLEJNOŚĆ MOŻE ZABIĆ WIN95. ZA POWSTAŁE STRATY NIE ODPOWIADAM.

A teraz przepis:

 1. Zmień wykorzystywane fonty systemowe na Small Fonts - "Start\Settings\Control Panel\Display", zakładka "Settings", pole "Font size".
  (ewentualny reboot)
  Ma to na celu przywrócenie standardowych ustawień (fonty VGA), po zakończeniu wszystkich przeróbek będzie można powrócić do Large Fonts, jeżeli takie są potrzebne.
 2. Zainstaluj "Centeral European language support" - "Start\Settings\Control Panel\Add/Remove Programs", zakładka "Windows Setup", jedna z opcji "Multilanguage Support".
  (reboot)
  Jeżeli nie masz w ustawieniach powyższej możliwości powinieneś zassać i zainstalować stosowne uzupełnienie (plik MultiLanguage Support - lang.exe (1338kB; opis: Windows 95 CD-ROM Extras).
  Ja robię to zazwyczaj w czasie Setup'u, ale można i po. W efekcie powinno uzyskać się obsługę TrueType i całej otoczki językowej.
 3. Ustaw "Regional Settings" na Polish - "Start\Settings\Control Panel\Regional Settings", zakładka "Regional Settings".
  (reboot)
  Może nie jest to zawsze konieczne, ale jesteśmy w końcu całkiem sporym krajem w centrum Europy, czyż nie? ~:-) .
 4. Zamień w "Regional Settings" przecinki na kropki - "Start\Settings\Control Panel\Regional Settings", zakładka "Number", pole "Decimal symbol"
  oraz "Start\Settings\Control Panel\Regional Settings", zakładka "Currency", pole "Decimal symbol".
  Zapewni to większą zgodność z "zachodnimi" aplikacjami.
 5. Ustaw "Polish Programmers Keyboard" na Default - "Start\Settings\Control Panel\Keyboard", zakładka "Language", przycisk "Set as Default".
  Możliwe, że najpierw trzeba ja zainstalować ("Add...", a potem "Properties"). Jeżeli 95 protestują, nie należy się tym martwic, tylko dwa razy kliknać OK.
 6. Skopiuj do jakiegoś !!!TYMCZASOWEGO!!! folderu (np. C:\ZZZZTemp) z wersji !!!PAN-EUROPEAN!!! (nie z polskiej, są z nią problemy) następujące pliki:
  1. country.sys, keybrd4.sys
  2. 8514*.fon, cour*.fon, dosapp.fon, serif*.fon, small*.fon, sserif*.fon, vga*.fon
  3. charset.dat, kbdpl1.kbd, unicode.bin, xlat852.bin
  To naprawdę MUSI być wersja Pan-European i NIE MOŻE to być właściwa lokalizacja plików.
  1. - umożliwi uzyskanie polskich znaków/klawiatury w DOS (jeśli takie ustawienia są potrzebne),
  2. i c. - dadzą polskie znaki w oknach dialogowych, menu itp., a najważniejsze: prawidłowe nazwy plików na dyskach!!! Dodatkowo kbdpl1.kbd jest lepszy niż oryginalny.
  Jeżeli potrzebujesz klawiatury z kropką w części numerycznej, to polecam zmieniony kbdpl1.kbd (516B) autorstwa Jarosława Zwierza.
  Poszczególne pliki źródłowe umieszczone są w następujących miejscach (Windows 95 Pan-European Update CD-ROM lub folder %WinDir%):
  CAB     - nazwa w CAB'ie - właściwa nazwa - lokalizacja oryginalna
  
  WIN95_05.CAB - keybrd4.sys  - keybrd4.sys  - %WinDir%\Command
  WIN95_09.CAB - country4.sys  - country4.sys  - %WinDir%\Command
  
  WIN95_05.CAB - 85852.fon   - 8514oem.fon  - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - 85f1250.fon  - 8514fix.fon  - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - 85s1250.fon  - 8514sys.fon  - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - app852.fon   - dosapp.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - coue1250.fon  - coure.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - couf1250.fon  - courf.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - sere1250.fon  - serife.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - serf1250.fon  - seriff.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - smae1250.fon  - smalle.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - smaf1250.fon  - smallf.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - ssee1250.fon  - sserife.fon  - %WinDir%\Fonts
  WIN95_05.CAB - ssef1250.fon  - sseriff.fon  - %WinDir%\Fonts
  WIN95_06.CAB - vga852.fon   - vgaoem.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_06.CAB - vgaf1250.fon  - vgafix.fon   - %WinDir%\Fonts
  WIN95_06.CAB - vgas1250.fon  - vgasys.fon   - %WinDir%\Fonts
  
  WIN95_03.CAB - xlat852.bin  - xlat852.bin  - %WinDir%\System
  WIN95_05.CAB - 852.dat    - charset.dat  - %WinDir%\System
  WIN95_07.CAB - kbdpl1.kbd   - kbdpl1.kbd  - %WinDir%\System
  WIN95_07.CAB - unicode.bin  - unicode.bin  - %WinDir%\System
  Potrzebne fonty dla Windows ME znajdują się w siedemnastym .CABie.
  Zakładam, że pliki cp_1250.nls i cp_852.nls (oba z WIN95_06.CAB) są już zainstalowane (powinny zostać dodane w pkt.2). Do rozpakowywania plików .CAB polecam CabView z pakietu PowerToys (TuCows PL - Shell Enhancements).
  Jeżeli masz kłopoty ze zdobyciem powyższych plików - oto one (158130B).
  OSR2 !!!UWAGA!!! OSR2
  PLIK CP_852.NLS MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE OSR2!!!

  Taką informację uzyskałem od kilku osób, które przerabiały amerykańską wersję OSR2. Po instalacji tego pliku i zmianach w Registry Windows już nie podniosły się po reboocie. Możliwe, że należy zrezygnować również z xlat852.bin w OSR2.
  Oczywiście plik ten występuje w polskiej wersji OSR2, ale to inna historia...
 7. Uruchamiasz sesje DOS (reboot, F8 - Command Prompt Only, NIE OKNO!!!) i kopiujesz odpowiednio:
  1. do %WinDir%\Command
  2. do %WinDir%\Fonts
  3. do %WinDir%\System
  Koniecznie trzeba przejść do "czystego" DOS'a, ponieważ gdy uruchomiona jest powłoka graficzna Win, to nie da się zastąpić fontów ani innych plików, które są aktualnie wykorzystywane. Ponieważ część fontów ma ustawiony atrybut System należy go usunąć, albo skorzystać z np. NC.
 8. Ustawiasz odpowiednie atrybuty skopiowanych plików .FON:
  • Wszystkie powinny mieć Hidden
  • dosapp.fon i vga*.fon powinny mieć dodatkowo System
  Wygodnie robi się to z np. NC.
 9. Wykonaj kopię plików Registry do jakiegoś bezpiecznego folderu np. (np. C:\ZZZZTemp):
  1. %WinDir%\System.dat
  2. %WinDir%\User.dat
  Powyższe pliki mają ustawione wszystkie możliwe atrybuty, dlatego wygodnie kopiuje się je w np. NC.
  Jeżeli coś pójdzie nie tak, jak powinno - będzie można przywrócić stan sprzed zmian.
 10. Wracasz do graficznego shell'a (czyli reboot).
 11. Do Win.ini dopisz w sekcji [FontSubstitutes]:
  [FontSubstitutes]
  ; Podstawowe fonty Windows 95
  Arial CE,0=Arial,238
  Arial CE,238=Arial,238
  Courier New CE,0=Courier New,238
  Courier New CE,238=Courier New,238
  Times New Roman CE,0=Times New Roman,238
  Times New Roman CE,238=Times New Roman,238
  ; Dodatkowe mapowania dla starszych aplikacji
  Helv=MS Sans Serif
  Tms Rmn=MS Serif
  Times=Times New Roman
  Courier,0=Courier New,238
  Courier,238=Courier New,238
  Helvetica,0=Arial,238
  Helvetica,238=Arial,238
  Times,0=Times New Roman,238
  Times,238=Times New Roman,238
  Fixedsys,0=Fixedsys,238
  Fixedsys,238=Fixedsys,238
  MS Sans Serif,0=MS Sans Serif,238
  MS Sans Serif,238=MS Sans Serif,238
  MS Serif,0=MS Serif,238
  MS Serif,238=MS Serif,238
  MS Shell Dlg,0=MS Sans Serif,238
  MS Shell Dlg,238=MS Sans Serif,238
  Small Fonts,0=Small Fonts,238
  Small Fonts,238=Small Fonts,238
  System,0=System,238
  System,238=System,238
  ; Fonty z pakietu MS Plus! for Windows
  Lucida Sans Unicode CE,0=Lucida Sans Unicode,238
  Lucida Sans Unicode CE,238=Lucida Sans Unicode,238
  Lucida Console Regular CE,0=Lucida Console Regular,238
  Lucida Console Regular CE,238=Lucida Console Regular,238
  ; Fonty z pakietu MS Office 95 Pro
  Haettenschweiler CE,0=Haettenschweiler,238
  Haettenschweiler CE,238=Haettenschweiler,238
  ; Fonty z MiSIE & Co. oraz MS Typography
  Arial Black CE,0=Arial Black,238
  Arial Black CE,238=Arial Black,238
  Comic Sans MS CE,0=Comic Sans MS,238
  Comic Sans MS CE,238=Comic Sans MS,238
  Impact CE,0=Impact,238
  Impact CE,238=Impact,238
  Monotype.com CE,0=Monotype.com,238
  Monotype.com CE,238=Monotype.com,238
  Trebuchet MS CE,0=Trebuchet MS,238
  Trebuchet MS CE,238=Trebuchet MS,238
  Verdana CE,0=Verdana,238
  Verdana CE,238=Verdana,238
  ; HP DJ 870 Cxi
  Benguiat Frisky CE,0=Benguiat Frisky CE,238
  Bertram CE,0=Bertram CE,238
  Challenge Extra Bold CE,0=Challenge Extra Bold CE,238
  Glowworm CE,0=Glowworm CE,238
  Graphite Light CE ATT,0=Graphite Light CE ATT,238
  Lucida Casual CE,0=Lucida Casual CE,238
  Old English CE,0=Old English CE,238
  Party CE,0=Party CE,238
  Pompeii Capitals CE,0=Pompeii Capitals CE,238
  Poster Bodoni CE ATT,0=Poster Bodoni CE ATT,238
  Signet Roundhand CE ATT,0=Signet Roundhand CE ATT,238
  Theatre Antoine CE,0=Theatre Antoine CE,238
  Powyższe wpisy bezbłędnie pracują w Windows ME!
  Jeżeli nie korzystasz z klienta MS Exchange 4.0 możesz dopisać dwie dodatkowe linie:
  MT Symbol=Symbol
  MT Symbol,2=Symbol,2
  Jeżeli korzystasz z klienta MS Exchange 4.0, powuższe dwa wpisy uniemożliwią nadawanie w ISO-8859-2. Wpisy typu Arial CE,238=Arial,238 powinny zostać automatycznie dodane w pkt.2 W podobny sposób możesz "uruchomić" inne, własne fonty. Przydatnym narzędziem jest tutaj "Font properties extension, version 2" - dodaje m.in. zakładkę "CharSet/Unicode" do "Font Properties". Jeżeli font obsługuje dużo stron kodowych, w tym 1250-Windows, to warto jest go dodać do Win.ini (wg powyższego schematu).
  Zarządzanie skryptami wielojęzykowymi ułatwia program WGL Assistant, którego współautorem jest Adam Twardoch. Poza tym przydatny może być bardzo dobry sznurek o fontach w Word 2000: http://support.microsoft.com/support/word/font/
  W efekcie uzyskasz prawidłowe wyświetlanie fontów CE w starszych aplikacjach. Ale nie tylko! Z niewiadomych przyczyn Word 95 korzysta ze STAREGO schematu, a nie z opcji wbudowanych w fonty (może to i lepiej?).
  Gotowy fragmet Win.ini - yog_FFOONNTTYY_win.ini (2419kB).
  UWAGA: Wydaje mi się, że "średnikowanie" niepotrzebnych fontów nie działa! Jeżeli jakieś skojarzenie nie jest wykorzystywane, należy je całkowicie wykasować!
 12. W System.ini sprawdź, czy występują następujące wpisy w sekcjach [boot] i [386Enh]:
  [boot]
  fonts.fon=vgasys.fon
  fixedfon.fon=vgafix.fon
  oemfonts.fon=vgaoem.fon
  
  [386Enh]
  woafont=dosapp.fon
  Jeżeli na danych pozycjach jest cos innego - popraw.
  Gotowy fragment System.ini - yog_FFOONNTTYY_system.ini (330B).
 13. W System.ini w sekcji [keyboard] można dodać:
  oemansi.bin=xlat852.bin
  ale to się czasami gryzie z programami Win.31x/Win32s, dla odmiany dostaje się polskie znaki w WinPopup.
  OSR2 !!!UWAGA!!! OSR2
  Możliwe, że należy zrezygnować z xlat852.bin w OSR2.

 14. Jeżeli potrzebujesz polskich liter i ustawień w sesji DOS dodaj następujące linie do:
  Config.sys
  device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
  REM Ponizsza linia jest konieczna do poprawnej pracy NU2.0
  Country=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
  Autoexec.bat
  mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
  mode con codepage select=852
  keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys
  Linia zawierająca display.sys w Config.sys może się przydać nawet wówczas, gdy nie chce się dodawać linii do Autoexec.bat. Można przecież dodać je do .BAT startującego jakiś program DOSowy, który wymaga polskich liter.
  Linia Country usuwa problemy z polskimi literami w nazwach plików w poprawionej wersji Norton Utilities.
  Gotowe fragmenty Config.sys - yog_FFOONNTTYY_config.sys.txt (270B) i autoexec.bat - yog_FFOONNTTYY_autoexec.bat.txt (245B).
 15. Teraz najważniejsze - RegEdit i zmień w kluczu:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage]
  dwie wartości:
  "ACP"="1250"
  "OEMCP"="852"
  Są tam też inne ustawienia, w tym momencie nieistotne.
  OSR2 !!!UWAGA!!! OSR2
  DODANIE OEMCP = 852 MOŻE ZABIĆ OSR2

  A ponoć po Setup'ie nie można zmienić podstawowej strony kodowej... ~;-)))
 16. Dokładnie sprawdź w Registry (i ewentualnie popraw) wartości w następujących kluczach:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Fonts]
  "Courier 10,12,15 (VGA res)"="coure.fon"
  "MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="sserife.fon"
  "MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="serife.fon"
  "Small Fonts (VGA res)"="smalle.fon"
  "Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="symbole.fon"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Settings]
  "fixedfon.fon"="vgafix.fon"
  "fonts.fon"="vgasys.fon"
  "oemfonts.fon"="vgaoem.fon"
  Są tam też inne ustawienia, w tym momencie nieistotne.
  Naturalnie są one powielone w:
  [HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Fonts]
  "Courier 10,12,15 (VGA res)"="coure.fon"
  "MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="sserife.fon"
  "MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="serife.fon"
  "Small Fonts (VGA res)"="smalle.fon"
  "Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"="symbole.fon"
  
  [HKEY_CURRENT_CONFIG\Display\Settings]
  "fixedfon.fon"="vgafix.fon"
  "fonts.fon"="vgasys.fon"
  "oemfonts.fon"="vgaoem.fon"
  Są tam też inne ustawienia, w tym momencie nieistotne.
  Wszystko co powyżej obowiązuje przy ustawieniach 96x96 dpi (np. 800x600, Small Fonts - i tu wyjaśnia się dlaczego w pkt. 1. należało zmienić typ fontów na VGA). Jeżeli nadal stosujesz 120x120 dpi (np. 1024x768 lub/i Large Fonts) będą tam wpisy 8514*.fon w miejscu vga*.fon oraz *f.fon zamiast *e.fon (np. courf.fon zamiast coure.fon), a także (8514/a res) zamiast (VGA res). Nie zmienia to ogólnego schematu.
  Klucze poniżej zawierają dodatkowe ustawienia, ale chyba tylko Mr. Gates wie dlaczego są zapisane odwrotnie (tzn. to co wyżej było nazwą zmiennej jest wartością, a co wartością - nazwą) - taka "odwrotna logika" ~;-))) :
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\120\System]
  "8514fix.fon"="fixedfon.fon"
  "8514oem.fon"="oemfonts.fon"
  "8514sys.fon"="fonts.fon"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\120\User]
  "courf.fon"="Courier 10,12,15 (8514/a res)"
  "seriff.fon"="MS Serif 8,10,12,14,18,24 (8514/a res)"
  "smallf.fon"="Small Fonts (8514/a res)"
  "sseriff.fon"="MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (8514/a res)"
  "symbolf.fon"="Symbol 8,10,12,14,18,24 (8514/a res)"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\96\System]
  "vgafix.fon"="fixedfon.fon"
  "vgaoem.fon"="oemfonts.fon"
  "vgasys.fon"="fonts.fon"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\fontsize\96\User]
  "coure.fon"="Courier 10,12,15 (VGA res)"
  "serife.fon"="MS Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"
  "smalle.fon"="Small Fonts (VGA res)"
  "sserife.fon"="MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"
  "symbole.fon"="Symbol 8,10,12,14,18,24 (VGA res)"
  Dodatkowo (dla pewności, że dobrze zrealizowało się pkt.14) można popatrzeć jeszcze raz w klucz:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\Nls\Codepage]
  "1250"="cp_1250.nls"
  "852"="cp_852.nls"
  "ACP"="1250"
  "OEMCP"="852"
  Są tam też inne ustawienia, w tym momencie nieistotne.
  OSR2 !!!UWAGA!!! OSR2
  DODANIE OEMCP = 852 MOŻE ZABIĆ OSR2
  DODANIE 852 = CP_852.NLS MOŻE ZABIĆ OSR2

 17. Gotowy fragment Registry w wersji OSR2 (dla "normalnych" Win95 przed kliknięciem należy "odremować" - usunąć znaki ";" - z dwóch linii dotyczących CP852) - yog_FFOONNTTYY_fonty.reg.txt (1897B). Można go kliknąć bez edycji Registry. Pasuje do Windows ME!
 18. Zamykasz Registry i REBOOT.
 19. Jeżeli Windows nie podniosą się po restarcie komputera (np. po wpisaniu obsługi CP_852.NLS w OSR2) możesz przywrócić stan sprzed zmian wykorzystując kopię Registry, którą wykonałeś w pkt. 9. Ponieważ czysty DOS działa zawsze (no, prawie zawsze ~;-))) ), operacja sprowadza się do skopiowaia dwóch plików na właściwe miejsce:
  1. %WinDir%\System.dat
  2. %WinDir%\User.dat
  Powyższe pliki mają ustawione wszystkie możliwe atrybuty, dlatego wygodnie kopiuje się je w np. NC.
  Jeżeli Windows wystartuja bez problemów - możesz skasować zbędną kopię bezpieczeństwa.
 20. ScanDisk
  Będzie próbował poprawiać pliki z polskimi literami w nazwach, ale nie do końca to działa. Należy zapisać gdzieś, do których plików się przyczepił, a potem należy to poprawić z poziomu okna DOS (zmienić ich nazwę na ośmioznakową, a potem z Win na właściwą). Dodatkowo należy z okna DOS wyciąć skróty np. do napędów FDD i zrobić je na nowo (ogólnie powinno się wyciąć wszystkie polskojęzyczne skróty - z okna DOS - przy których protestował ScanDisk).

I to w zasadzie tyle. Powinno uzyskać się polskie znaki w menu, nazwach itd. itp. oraz ich zgodność z Win PE i PL. Poszczególne programy mogą dodawać lub używać własnych czcionek i na to nie zawsze jest rada (np. Office US wykorzystuje czcionkę dialog.fon we wszystkich oknach dialogowych - należy ją wyciąć z dysku).


I NA KONIEC "DROBNA" UWAGA:
ZMIANY SĄ DRASTYCZNE!!! NALEŻY PRZEPROWADZAĆ JE ROZWAŻNIE, DOKŁADNIE I W ZAPISANEJ KOLEJNOŚCI.
Pomyłki mogą się skończyć totalnym padem 95.

"Mam nadzieje, że pomogłem. Napisz jakie uzyskałeś rezultaty. Twoje informacje pomogą mi uzupełnić i ewentualnie poprawić "przepis".
Pozdrowienia i powodzenia
--
Yogurt


Yogurt@pitow.wroc.pl"


Wstępna wersja powyższego przepisu (z grudnia 96) dostępna jest również na PSO.

Podobne informacje dostępne są również na stronach Windows Online.


Ważne uwagi nadesłał Marcin Frankowski:

"Testowałem Internet Explorera 5.0 i zauważyłem, że zainstalował on sobie plik CP_852.NLS (prawie na pewno jako część obsługi języków europejskich). Plik ten jest zarejestrowany w rejestrze (w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage, czyli tam, gdzie powinien :-))) i nie mam żadnych problemów z tym. Nie jest natomiast doinstalowany XLAT852.BIN. I nie wiem, czy moja winda (mam amerykańską OSR2) jest jedną z tych odpornych na 852, czy też jest inne wytłumaczenie tego... Taka ciekawostka."
oraz
"właśnie zaobserwowałem, że u mnie winda rejestruje tylko pierwszych 177 wpisów w win.ini - mam taki programik pokazujący zawartość czcionki wg. Unicode, który porobił wpisy dla wszelkich możliwych kodowań (z hebrajskim, arabskim i macowym włącznie). I ciekawe, czy to jest ograniczone ilością (177 wpisów), czy objętością tych wpisów? Nie mam pojęcia."
Odpowiedzi udzielił Adam Twardoch:
"Ograniczeniem jest rozmiar pliku win.ini, który nie może przekroczyć 65 KB."
Microsoft:
Microsoft Windows 95 i 3.x: Instalowanie obsługi języka polskiego w amerykańskiej wersji Windows 95
Microsoft Windows 95 i 3.x: Polskie litery niedostępne w niektórych aplikacjach 16-bitowych w Windows 95.
Pierwsze rozwiązuje tylko problemy z TrueType ~;-))) , w drugim stosują jakieś dziwne mapowanie ~:-O
Stan obecny:
Rozwiązano...

<< | | Index | | Index 07 | | >> |
Dwie ramki | | Trzy ramki |
Index bez ramek | | Index 07 bez ramek |
Copyright © Yogurt
Author: Yogurt