Provincie Flevoland Provincie Flevoland

Oppervlakte: 2343 km²
Aantal inwoners: 348.720
Aantal gemeenten: 6
Hoofdstad: Lelystad

Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
Postbus 55, 8200 AB Lelystad
telefoon: (0320)26 52 65
telefax: (0320)26 52 60
e-mail: provincie@flevoland.nl

Internet: http://www.flevoland.nl


 CdK mr. M.J.E.M. Jager
Gedeputeerde Staten
Voorzitter:  mr. M.J.E.M. Jager, Commissaris van de Koningin
Leden: mw. L.M. Bouwmeester-den Broeder (PVDA)
J. Bos (PVDA)
W.G. de Raad (VVD)
H. Dijksma (VVD)
A. Greiner (CDA)
Provinciesecretaris:   T. van der Wal

Zetelverdeling Provinciale Staten
12  PVDA
11  VVD
10  CDA
4  CU
3  GL
2  D66
2  SP
2  LPF
1  SGP

Statengriffier:  mw. A. Doesburg

Gemeenten
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde


  Provincies van Nederland

Bron: Redactie Staatsalmanak - Sdu Uitgevers
Deze pagina is aangemaakt op 16 januari 2006.