terug naar eerste bladzijde:

HOOFDGELD VALKENBURG anno 1623

 			HOOFDGELD VALKENBURG (ZH) ANNO 1623


BEWERKTE EN OP ALPHABETISCHE VOLGORDE GEZETTE TRANSCRIPTIE VAN HET                   HOOFDGELD VAN VALKENBURG 


(volgens transcriptie van Stadsarchief II, 501A van het GA te Leiden, inventarisnr 4023, ff 333- 347)

De gezinshoofden zijn in deze bewerking in alphabetische volgorde opgenomen met daaronder de overige huisbewoners, waaronder ook knechten en dienstbodes. Enkele malen is er een extra verwijzing gegeven b.v. op familienamen om het opzoeken naar een gezin te vergemakkelijken. Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen, dat het altijd raadzaam is - bij twijfel - het origineel op het GA te Leiden te raadplegen. 
Voor eventuele correcties en opbouwende critiek houd ik me gaarne aanbevolen. Gelieve deze schriftelijk mij te doen toekomen.


bewerkt door:
F.J.A.M. van der Helm,
Jacob Mosselstraat 80,
2595 RJ ‘s-Gravenhage.


juli 1998.


alle rechten voorbehouden - tous droits reservés


			Adriaen Cornelisz van Duijndam ende 
				Neeltgen Dircxdr zijn huijsvrouwe met 
				Adriaentgen ende 
				Annetgen hare kinderen - 				4 hoofden

			Alewijn Andriesz ende 
				Annetgen Ariensdr sijn huijsvr met 
				Maritgen Jacobsdr van Zoeterwoude heur dienstmaecht - 
											3 hoofden

			Alphen, van zie: Claes Danielsz

			Alphen, van zie: Daniel Claesz

			Alphen, van zie: Jan Danielsz

			Anna Thomasdr wede van Dirck Maertsz van ‘s-gravenmade [in huijs bij Adriaen Cornelisz van Duijndam] - 				1 hooft

			Annetgen Meesendr wede van Cornelis Huijgens [inwonende bij Jan Claesz Backer] - 						1 hooft

			Arent Arentsz Beun ende 
				Engeltgen Ariensdr sijn huijsvr met 
				Arent, 
				Engeltgen ende 
				Maritgen hare kinders - 				5 hoofden

			Arent Jansz van de Pauwe biersteecker ende 
				Sara Maertensdr met 
				Cornelis Cornelisz van Catwijck opden Rijn haer knecht - 
											3 hoofden

			Arien Ariensz ende 
				Annetgen Tijssendr zijn huijsvr [inwonende bij Louris Willem Jacobsz] - 						2 hoofden

			Backer zie: Jan Claesz

			Backer zie: Jan Cornelisz

			Baen zie: Claes Sijmonsz

			Beun zie: Arent Arentsz

			Bontebas zie: Pieter Jansz

			Bosboom zie: Pieter Pietersz

			Brant, van der zie: Pieter Claesz

			Brechte Claesdr zie: Jan Cornelis Meesz

			Briolde zie: Gerrit Henricxz

			Cardon zie: Loijs Cardon

			Catarina Huijgendr weduwe van Mees Jacobsz met 
				Dirck haer kint; item 
				Pieter Florisz van Wassenaer ende 
				Digna Maertensdr van Noortwijck haer knecht ende meijt - 
											4 hoofden
			Claas den Noortlander zie: Meijsnsgen Pietersdr

			Claes Adriaensz Cunst weduwenr met 
				Jan, 
				Arien ende 
				Aris zijn kinderen - 					4 hoofden

			Claes Cornelisz zie: Neeltgen Pietersdr

[onvermogent]	Claes Danielsz van Alphen ende 
				Annetgen Matheusdr zijn huijsvrouwe met 
				Matheus haer kint - 					3 hoofden

[zijn onvermogent]	Claes Sijmonsz Baen ende 
				Lijsbeth Bouwensdr zijn huijsvr met 
				Mees, 
				Jan, 
				Machtelt, 
				Maritgen, 
				Machtelt (!) ende 
				Sijmontgen hare kinderen - 				8 hoofden

			Colf, van zie: Jan Cornelisz

			Sr Cornelis van Toorenvliet ende 
				Catarijna zijn huijsvrouwe met 
				Weijntgen heur kint; item 
				Tonis Pietersz van Swadenburgerdam, 
				Maritgen Jansdr van Noortwijck ende 
				Neeltgen Jacobsdr van Montfoort haerl dienstbooden - 
											6 hoofden

onvermogent		Cornelis Adriaensz Loos ende 
				Jacobgen Pietersdr zijn huijsvrou met 
				Maritgen, 
				Neeltgen, 
				Jannetgen ende 
				Haesgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Cornelis Cornelisz zie: Maritgen Gerritsdr

onvermogent		Cornelis Cornelisz ende 
				Dignum Maertensdr sijn huijsvr met 
				Claes, 
				Annetgen, 
				Cornelis ende 
				Martijntgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Cornelis Cornelisz van der Does ende 
				Annetgen Vossendr sijn huijsvr met 
				Dirck, 
				Aechgen, 
				Annetgen ende 
				Neeltgen hare kinderen; item 
				Huijbert Engelsz vuijt Delflant ende 
				Lijdia Abels van Catwijck opden Rijn heur knecht ende dienstmeijt - 
											8 hoofden

[onvermogent]	Cornelis Gerritsz ende 
				Adriana Claesdr zijn huijsvrouwe met 
				Gerrit haer kint; item 
				Pietertgen een houkint van Jan Geritsz thooft tot Leijden - 
											4 hoofden

[onvermogent]	Cornelis Gillisz ende 
				Oedetgen Pietersdr zijn huijsvr met 
				Adriaentgen haer kint - 				2 hoofden (!)

			Cornelis Huijgens zie: Annetgen Meesendr

[zijn onvermogent ende 
hebben geleeft vande heijligengeest] Cornelis Pietersz ende 
				Trijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe met 
				Jan, 
				Henrick, 
				Pieter, 
				Dirck, 
				Pieter (!), 
				Barber, 
				Lousgen ende 
				Claertgen hare kinderen - 				10 hoofden
			
			Cornelis Pietersz Schipper ende 
				Aeltgen Dircxdr zijn huijsvrouwe met 
				Pieter, 
				Arent, 
				Willem, 
				Maritgen ende 
				Cornelis hare kinderen - 				7 hoofden

			Cornelis Pietersz Vroeman ende 
				Aeffgen Cornelisdr zijn huijsvr met 
				Gerrit, 
				Jacob, 
				Jan, 
				Dirckgen, 
				Lijsbeth ende 
				Trijntgen hare kinderen - 				8 hoofden

			Cunst zie: Claes Adriaensz

			cuijper zie: Dirck Dircxz

[onvermogent]	Dammas Maertensz ende 
				Anna Claesdr zijn huijsvrouwe met 
				Maerten, 
				Claes, 
				Henrick ende 
				Maritgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Daniel Cornelisz vander Linden ende 
				Crijntgen Huijgendr zijn huijsvr met 
				Cornelis, 
				Huijch ende 
				Maritgen hare kinderen; item 
				Huijbertgen Pietersdr van Catwijck opden Rijn heurluijder dienstmaecht - 					6 hoofden

			Daniel Claesz van Alphen ende 
				Annetgen Evertsdr sijn huijsvrouwe met 
				David ende 
				Annetgen hare kinders; item 
				Henrick Claesz van Eijck een costkint van Leijden - 5 hoofden

			Del, van der zie: Jan Cornelisz

			Diest, van zie: Pieter Cornelisz

			Dirck Cornelisz Meesen ende 
				Neeltgen Fransdr sijn huijsvr met 
				Gerrit ende 
				Trijntgen sijne voorkinders; item 
				Dirckgen Cornelisdr van Noortwijck op Zee haer dienstmeijt - 
											5 hoofden

			Dirck Dircxz cuijper ende 
				Lijsbeth Jacobsdr zijn huijsvr met 
				Maritgen haer kint - 					3 hoofden

			Dirck Henricxz ende 
				Maritgen Cornelisdr zijn huijsvr met 
				Arien, 
				Lenaert, 	
				Dirck, 
				Jan, 
				Henrick, 
				Ariens, 
				Cornelis ende 
				Maritgen hare kinderen; item 
				Pleuntgen een houkint van Cornelis Cornelisz tot Zoetermeer - 
											11 hoofden

			Dirck Joostensz ende 
				Annetgen Cornelisdr zijn huijsvr met 
				Neeltgen Meesendr; item 
				Joost, 
				Cornelis ende 
				Lijsbet Dircx zoonen ende dochter hare respective kinders; mitsg Phillips Gijsbertsz van Leijden heur knecht - 	7 hoofden

			Dirck Maertsz zie: Anna Thomasdr

[onvermogent]	Dirckgen Theunisdr huijsvr van Sijmon Jacobsz die in Sweeden woont met 	Maritgen haer kint - 					2 hoofden

			Does, van der zie: Cornelis Cornelisz

			Duijndam, van zie: Adriaen Cornelisz

			Egmond, van zie: Mees Jansz

			Engel Lourisz ende 
				Grietgen Henricxdr sijn huijsvrouwe met 
				Trijntgen ende 
				Geertgen hare kinderen - 				4 hoofden

[onvermogent]	jonge Frans Cornelisz ende 
				Neeltgen Sijmonsdr sijn huijsvr met 
				Cornelis haer kint - 					3 hoofden

[onvermogent]	oude Frans Cornelisz ende 
				Leentgen Cornelisdr sijn huijsvr met 
				Cornelis, 
				Gerrit, 
				Neeltgen, 
				Trijntgen, 
				Claesgen ende 
				Maritgen hare kinderen - 				8 hoofden

			Geertgen Lourisdr ongehuwde persoon [in een huis bij Jacob Pietersz weduwnaar] - 						1 hooft

[onvermogent]	Gerrit Ariensz ende 
				Aeltgen Jansdr zijn huijsvrouwe met 
				Jan, 
				Arien, 
				Annetgen ende 
				Henrickgen Gerits zoonen ende dochteren mitsgaders 
				Lijsbet Henricxdr haer respective kinders - 		7 hoofden

			Gerrit Henricxz Briolde schoemaecker ende 
				Neeltgen Willemsdr sijn huijsvr met 
				Jan, 
				Maritgen, 
				Claertgen ende 
				Engeltgen hare kinderen; item 
				Willem Tomasz een leerjongen wesende een zoon van Rijcklant Claesdr tot Leijden - 					7 hoofden

			Hendrik Flooren zie: Stijntgen Henricxdr

			Henrick Smit zie: Jannetgen Matheusdr

			Heusden, van zie: Jacob Adriaensz

			Houte zie: Pieter Pietersz

onvermogent		Huijbert Rosselius ende 
				Annetgen Maertensdr zijn huijsvr met 
				Maritgen ende 
				Jannetgen hare kinders - 				4 hoofden

			Huijch Pietersz van Velsen ende 
				Neeltgen Everts de Vossen sijn huijsvr met 
				Maritgen ende 
				Evert hare kinderen; item 
				Harman Lourisz van Voorschooten, 
				Pieter Woutersz van Wassenaer, 
				Jobgen Jacobsdr mede van Wassenr ende 
				Stijntgen Sijmonsdr van Catwijck heurl knechts ende meijsens - 
											8 hoofden

			Huijch Pieter Willemsz ende 
				Annetgen Lourisdr zijn huijsvr - 			2 hoofden

			Jacob Adriaensz van Heusden ende 
				Aeltgen Willemsdr sijn huijsvr met 
				Gerrit, 
				Arien, 
				Willem, 
				Pieter, 
				Vechter, 
				Maritgen, 
				Aeltgen, 
				Machtelt, 
				Annetgen ende 
				Adriaentgen hare kinderen - 				12 hoofden

onvermogent		Jacob Jansz de Quaeck ende 
				Maritgen Jacobsdr zijn huijsvr met 
				Jacob, 
				Jan, 
				Teuntgen, 
				Trijntgen, 
				Ariaentgen, 
				Lijsbeth ende 
				Maritgen hare kinderen - 				9 hoofden

			Jacob Pietersz weduwenaer met 
				Pieter, 
				Cornelis, 
				Grietgen ende 
				Jannetgen sijn kinderen - 				5 hoofden

			Jan Claesz Backer ende 
				Maritgen Geritsdr sijn huijsvr met 
				Clement, 
				Claes, 
				Dirck, 
				Claes ende 
				Barber hare kinderen - 				7 hoofden

[onvermogent]	Jan Cornelisz ende 
				Maritgen Henricxdr sijn huijsvr met 
				Henrick ende 
				Geertgen hare kinderen - 				4 hoofden

			Jan Cornelisz Backer, voorman ende 
				Maritgen Willemsdr sijn huijsvr met 
				Cornelis, 
				Arent, 
				Pieter, 
				Geertgen, 
				Trijntgen, 
				Jannetgen ende 
				Trijntgen (!) hare kinderen - 				9 hoofden

			Jan Cornelisz van Colf, backer ende 
				Maritgen Willemsdr sijn huijsvr, 
				Cornelis Jansz een voorkint vande selve Jan Cornelisz, 
				Lambert Henricxz ende 
				Grietgen Henricxdr voorkinderen vande voors Maritgen, 
				Dirck, 
				Willem ende 
				Trijntgen haer beijder kinders; item 
				Weijntgen een houkint van mr Harman tot Leijden - 9 hoofden

[onvermogent]	Jan Cornelisz van der Del ende 
				Anna Geritsdr sijn huijsvrouwe met 
				Crijn, 
				Cornelis, 
				Gerrit, 
				Anna, 
				Maritgen, 
				Haesgen, 
				Ariaentgen, 
				Geerte ende 
				Trijntgen hare kinderen - 				11 hoofden

			Jan Cornelis Meesz ende 
				Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe met 
				Jacob, 
				Arien, 
				Claes ende 
				Maritgen hare kinderen - 				6 hoofden;
				Item Brechte Claesdr des voors Maritgens moeder noch - 1 hooft

onvermogent		Jan Danielsz van Alphen ende 
				Anna Willemsdr zijn huijsvr met 
				Dirck ende 
				Pieter hare kinderen - 				4 hoofden

			Jan Dircxz Snoek ende 
				Jannetgen Jansdr zijn huijsvr met 
				Tijman, 
				Jan, 
				Cornelis, 
				Dirckgen ende 
				Neeltgen hare kinderen - 				7 hoofden

			Jan Gijsen ende 
				Maritgen Willemsdr zijn huijsvr - 			2 hoofden

			Jan Huijbertsz ende 
				Jannetgen Ariensdr sijn huijsvr met 
				Huijbert haer kint - 					3 hoofden

			Jan Jacobsz ende 
				Aechgen Jansdr sijn huijsvr met 
				Jacob haer kint - 					3 hoofden

			Jan Jansz zie: Maritgen Willemsdr

			Jan Jansz ende 
				Pietertgen Phillipsdochter zijn huijsvr [inwonende bij Phillips Danielsz bode] - 					2 hoofden

			Jan Maertensz van Langevelt ende 
				Jacobgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe met 
				Engel, 
				Jacob, 
				Maerten, 
				Jannetgen, 
				Aeffgen, 
				Aechgen, 
				Grietgen, 
				Beatris ende 
				Geertruijt hare kinderen - 				11 hoofden

			Jan Pietersz van Velsen ende 
				Trijnt Jansdr zijn huijsvrouwe [ in een huis bij Nanning Cornelis Meese] - 						2 hoofden

[onvermogent]	Jannetgen Matheusdr weduwe van Henrick Smit met 
				Judith haer kint [inwonende bij Jan Cornelisz vander Del] - 
											2 hoofden

[onvermogent]	Jasper Pleunen ende 
				Jannetgen Henricxdr zijn huijsvr met 
				Jacob, 
				Jeremias ende 
				Geertgen hare kinderen - 				5 hoofden

			Johannes Swalmius dienaer des Godlicken Woorts tot Valckenburch -
											1 hooft

			Joost Willemsz ende 
				Maritgen Claesdr sijn huijsvr met 
				Jacob, 
				Pieter, 
				Claes, 
				Henrick, 
				Maritgen, 
				Willempgen ende 
				Jaepgen Joosten hare kinders - 			9 hoofden

			Joost Woutersz zie: Maritgen Ijvendr

			Langevelt, van zie: Jan Maertensz

			Leeuwen, van zie: Willem Ariensz

			Lenaert Cornelisz ende 
				Commertgen Gerritsdr sijn huijsvr met 
				Annetgen Dircxdr van Catwijck heur dienstmaecht - 3 hoofden
		
			Linden, van der zie: Daniel Cornelisz

			Loos zie: Cornelis Adriaensz
		
			Louris Huijbertsz ende 
				Aeltgen Cornelisdr zijn huijsvr met 
				Gerrit, 
				Cornelis ende 
				Huijbertgen hare kinderen - 				5 hoofden

			Louris Jansz zie: Maritgen Jansdr

			Louris Pietersz ende 
				Aeltgen Jansdr zijn huijsvrouwe - 			2 hoofden

			Louris Pietersz Venica ende 
				Trijntgen Marcusdr zijn huijsvroouwe met 
				Pieter ende 
				Neeltgen hare kinderen - 				4 hoofden

			Louris Sijmonsz van Velsen ende 
				Anna Dircxdr sijn hujisvrouwe met 
				Sijmon, 
				Neeltgen, 
				Jannetgen, 
				Maritgen ende 
				Dieuwertgen hare kinders; item 
				Cornelis Jansz van Rijnsburch haer knecht - 	8 hoofden

			Louris Willem Jacobsz weduwenaer met 
				Jacob, 
				Dirck, 
				Willem, 
				Adriaen ende 
				Maritgen sijne kinders; item 
				Maritgen Cornelisdr van Catwijck haer dienstmaecht-
											7 hoofden

			Louris Willem Lourisz ende 
				Lijsbeth Willemsdr zijn huijsvrouwe met 
				Willem, 
				Willem (!), 
				Annetgen ende 
				Neeltgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Loijs Cardon ende 
				Marijken Pietersdr sijn huijsvr - 			2 hoofden

			Lijsbeth Huijgendr weduwe van Pieter Sijmonsz van Velsen met 
				Phillips Pietersz van Voorburch, 
				Willem Willemsz van Rijnsburch, 
				Maritgen Sijmonsdr van Noortwijck hare dienstbooden; item 
				Huijch Jansz die sij vuijt lieffden houdt - 		5 hoofden

			Maritgen Gerritsdr weduwe van Cornelis Cornelisz [met vermelding "aldaer in een huijs"] - 					1 hooft

			Maritgen Jansdr weduwe van Louris Jansz calckbrander met 
				Geertgen haer kindt - 				2 hoofden

			Maritgen Thonisdr weduwe van Samuel Lourisz Smit met 
				Louris, 
				Maritgen, 
				Lijsbeth, 
				Pietertgen ende 
				Samuweltgen hare kinderen - 			6 hoofden

onvermogent		Maritgen Willemsdr wede van Jan Jansz met 
				Aempgen ende 
				Maritgen Amendr haer kinders - 			3 hoofden

onvermogent		Maritgen IJvendr weduwe van Joost Woutersz met 
				Maritgen, 
				Weijntgen, 
				Trijn ende 
				Neeltgen hare kinderen - 				5 hoofden

			Mees Jacobsz zie: Catarina Huijgendr

			Mees Jansz van Egmond weduwenaer met 
				Jan, 
				Arien, 
				Maritgen, 
				Lijsbeth, 
				Adriana ende 
				Jannetgen zijn kinderen - 				7 hoofden

			Mees Pieter Huijgensz ende 
				Adriana Henricxdr zijn huijsvr met 
				Henrick haer kint - 					3 hoofden

			Meijnsgen Pietersdr weduwe van Claes den Noortlander [opde selve plaets -als Pieter Pietersz Houte-] - 				1 hooft

			Nanning Cornelis Meesen ende 
				Guijerte Jacobsdr sijn huijsvr met 
				Cornelis haer kint; item 
				Cornelis Willems vuijt Zeelant ende 
				Pietertgen Cornelisdr van Noortwijck op t'zee haer knecht ende dientsmeijt - 						5 hoofden

			Neeltgen Pietersdr weduwe van Claes Cornelisz met 
				Cornelis ende 
				Pieter hare kinderen; item 
				Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden - 
											4 hoofden

			Niesgen Maertensdr wede van Pieter Jansz met 
				Jannetgen Maertensdr haer suster, 
				Jannetgen Pietersdr haer kint ende 
				Jannetgen een houkint van Henrick van Rossen tot Leijden-
											4 hoofden

			Oosten, van zie: Pieter Claesz

			Pauwe, van der zie: Arent Jansz

			Phillips Danielsz bode ende 
				Lijsbeth Ariensdr zijn huijsvrouwe met 
				Aeltgen haer dochter - 				3 hoofden

			Pieter Claesz van der Brant, smit ende 
				Grietgen Thijsdr zijn huijsvr met 
				Willem Lambertsz vuijt t'lant van Gulick knecht - 	3 hoofden

onvermogent		Pieter Claesz van Oosten ende 
				Geertgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe met 
				Claes, 
				Cornelis, 
				Maerten, 
				Pieter, 
				Jan, 
				Maritgen, 
				Jacobgen, 
				Dirckgen ende 
				Neeltgen hare kinderen - 				11 hoofden

onvermogent		Pieter Cornelisz ende 
				Martijntgen Lenaertsdr sijn huijsvrouwe met 
				Claes, 
				Neeltgen ende 
				Maritgen hare kinderen - 				5 hoofden

[onvermogent]	Pieter Cornelisz van Diest ende 
				Adriana Cornelisdr zijn huijsvrouwe met 
				Maritgen, 
				Jaepgen, 
				Annetgen, 
				Cornelis ende 
				Cornelis (!) hare kinders - 				7 hoofden

[onvermogent]	Pieter Henricxz ende 
				Grietgen Marcusdr zijn huijsvr [in het achterhuijs van Jan Cornelisz ende Maritgen Henricxdr] - 		2 hoofden
		
			Pieter Huijgen ende 
				Maritgen Meesendr sijn huijsvrouwe met 
				Huijbert Willemsz van Voorhout, 
				Maritgen Sijmonsdr van Noortwijckerhout vuijte cleij ende 	
				Maritgen Huijgendr van Zoeterwoude vuijt Weijpoort hare dienstbooden - 					4 hoofden

			Pieter Jacobsz Verdegael ende 
				Lijsbet Joostendr zijn huijsvrouwe met 
				Sijmon ende 
				Jacob hare kinders; item 
				Pieter Cornelisz van Leijden ende 
				Cornelis Jansz van Wassenaer hare knechts - 	6 hoofden

			Pieter Jansz zie: Niesgen Maertensdr

			Pieter Jansz Bontetas ende 
				Nelletgen Pietersdr zijn huijsvr met 
				Pieter, 
				Wouter, 
				Haesgen, 
				Anna ende 
				Maritgen hare kinderen - 				7 hoofden

			Pieter Pietersz Bosboom weduwenr met 
				Pieter, 
				Jacob, 
				Jan, 
				Trijntgen, 
				Fijtgen, 
				Hadeweijtgen, 
				Lijsbeth, 
				Cornelis ende 
				Annetgen sijn kinders - 				10 hoofden

			Pieter Pietersz Houte weduwenaer opde calckouen met 
				Pieter ende 
				Dirckgen sijne kinderen - 				3 hoofden

			Pieter Sijmonsz van Velsen zie: Lijsbeth Huijgendr

			Pouwels Jacobsz ende 
				Grietgen Thonisdr zijn huijsvr - 			2 hoofden

			Quaeck, de zie: Jacob Jansz

			Reijn Pietersz van Sterrevelt ende 
				Maritgen Jansdr sijn huijsvr met 
				Jan, 
				Pieter, 
				Wouter, 
				Mourijn, 
				Cornelis, 
				Jannetgen, 
				Neeltgen ende 
				Maritgen hare kinderen; item 
				Floris de knecht - 					11 hoofden

			Rosselius zie: Huijbert Rosselius

			Samuel Lourisz Smit zie: Maritgen Thonisdr

			Schipper zie: Cornelis Pietersz

			Smit, Henrick zie: Jannetgen Matheusdr

			Smit, Samuel Lourisz zie: Maritgen Thonisdr

			Snoek zie: Jan Dircxz

			Sterrevelt, van zie: Reijn Pietersz

			Stijntgen Henricxdr wede van Henrick Flooren [inwonende bij Jan Cornelisz ende Maritgen Henricxdr] - 			1 hooft

			Swalmius zie: Johannes Swalmius

			Sijmon Jacobsz zie: Dirckgen Theunisdr
			
			Sijmon Pietersz van Velsen ende 
				Annetgen Crijnendr sijn huijsvr met 
				Pieter, 
				Jan, 
				Pieter (!) ende 
				Jannetgen hare kinderen; item 
				Maritgen Gerritsdr van Rijnsburch heur dienstmeijt - 	
											7 hoofden

			Tethrode zie: Willem Jansz

onvermogent		Tobias Andriesz ende 
				Stijntgen Lourisdr zijn huijsvrouwe met 
				Andries ende 
				Maritgen hare kinderen - 				4 hoofden

[onvermogent]	Tonis Jansz ende 
				Leuntgen Willeboortsdr sijn huijsvr met 
				Arien, 
				Teuntgen, 
				Maritgen ende 
				Aechgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Toorenvliet, van zie: Cornelis (Sr)

			Trijn Cornelisdr weduwe van Aris Cornelisz [in t'selve huijs als Jan Cornelisz Backer] - 						1 hooft

			Velsen, van zie: Huijch Pietersz

			Velsen, van zie: Jan Pietersz

			Velsen, van zie: Louris Sijmonsz
               
			Velsen, van Pieter Sijmonsz zie: Lijsbeth Huijgendr

			Velsen, van zie: Sijmon Pietersz

			Venica zie: Louris Pietersz

			Verdegael zie: Pieter Jacobsz

			Vroeman zie: Cornelis Pietersz

			Willem Ariensz van Leeuwen molenaer ende 
				Neeltgen Meesen dochter zijn huijsvr met 
				Arien, 
				Adriaentgen, 
				Crijntgen ende 
				Maritgen hare kinderen - 				6 hoofden

			Willem Jan Gijsen ende 
				Leuntgen Gijsens met 
				Haesgen haer kindt - 					3 hoofden

[onvermogent]	Willem Jansz Tethrode ende 
				Haesgen Cornelisdr sijn huijsvr met 
				Jan, 
				Pieter, 
				Mathijs ende 
				Willem Beeren; mitsgaders 
				Gerrit, 
				Adam ende 
				Nelletgen Willems zoonen ende dochter hare respective kinders - 
											9 hoofden