Gemeente Wieringermeer
(Provincie Noord-Holland)

Inwoneraantal: 12.668
Oppervlakte: 309,37 km²
Wateroppervlakte: 102,70 km²

Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf
Postbus 1, 1770 AA Wieringerwerf
Telefoon: (0227) 60 64 64
Telefax: (0227) 60 35 60
E-mail: info@wieringermeer.nl

Internet: http://www.wieringermeer.nl


College van B & W
Burgemeester:  P.F. Leegwater (CDA)
Wethouders: M.P.J. Dekkers (CDA) loco-b
J.H. van den Bos (GB)
IJ.T Galama (PvdA)
Secretaris:  P. Schouten
Griffier:  J. van den Bogaerde

Zetelverdeling gemeenteraad
4  CDA
3  PvdA
2  Gemeente Belangen Wieringermeer
2  VVD
1  ChristenUnie
1  OW'04
1  Progressief Wieringermeer

Plaatsen, dorpen, gehuchten, stadsdelen (geen wijken)
Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp, Wieringerwerf

ligging van       Wieringermeer  in Noord-Holland.


  Startpagina Kerngegevens

Bron: Redactie Staatsalmanak - Sdu Uitgevers
Deze pagina is aangemaakt op 26 juli 2007.