.

Oprichting IDP is een hoax met een boodschap.

Zondag 6 januari 2008

Woensdag 2 januari jongsleden werd bekend gemaakt dat er een nieuwe Islamitische politieke partij zou worden opgericht, het IDP. Dit bericht heeft veel reacties los gemaakt.
Oplettende lezers zullen hebben gemerkt dat het beginselprogramma een kopie is van het beginselprogramma van de Staatkundig Gereformeerde Partij (link werkt niet op zondagen). Het bericht was dan ook een hoax, maar wel een met een boodschap.

De boodschap van de hoax was drieledig:

1. Er heerst in het algemeen een grote angst voor strenge Islamitische ideeën in Nederland, en veel van die ideeën worden betiteld als on-Nederlands, achterlijk, gevaarlijk, etc. etc. Echter,de SGP hangt vrijwel exact dezelfde strenge ideeën aan, en draagt deze ook in de Tweede Kamer uit. Blijkbaar zijn dit soort ideeën ‘Nederlandser' dan iedereen denkt. Notabene: de SGP is de oudste politieke partij van Nederland die nu nog actief is (begonnen in 1918).

2. Democratie is niet voor bange mensen. Vroeg of laat komt er een Islamtische politieke partij, en die maken dan gewoon gebruik van hun democratisch recht hun levensbeschouwelijke ideeën en opvattingen ook op het politieke vlak uit te dragen. Moslims zullen net gewone mensen blijken te zijn. Ook bij hen leven vele verschillende politieke ideeën. Niet alle moslims zullen op een strenge Islamtische partij stemmen, net zomin als niet alle christenen op de SGP stemmen. En net als bij de SGP zullen de beginselen verhevener zijn dan de dagelijkse politieke realiteit, waar politici (en hun achterban) zich normaalgesproken zonder al te veel problemen naar voegen.

3. Het derde punt is misschien nog wel het belangrijkst. Behalve dat een Islamitische partij de moslims een politieke stem zal geven waarmee ze zich in de Tweede Kamer kunnen verweren tegen verwijten aan hun adres, zorgt een Islamitische politieke partij in de Tweede Kamer er ook voor dat de Islam politiek aanspreekbaar zal worden. Moslims kunnen dan ook op politiek niveau worden gevraagd zich te verantwoorden voor hun achterban. Dat zal een hoop misverstanden in onze maatschappij helpen oplossen en is in het belang van de hele Nederlandse samenleving.

De hoax is bedoeld om zowel Nederlanders die moeite hebben met een Islamitische politieke partij als ook moslims zelf de ogen te openen. Ga aan de slag met zo’n partij. We hebben het nodig.
Met vriendelijke groeten,
K.S.

 

 

 

 

©2008 IDP