BRSP :: Home > Latvia
border stripe
Latvian Arms

Independent Latvia 1918-1940

Document Stamps

Court Stamps

Visa Stamps

Tourist Stamps

Insurance Stamps

Latvian Cities and Towns

JELGAVA

Personal Registration Stamps

  • Pilsētas Nodokļa Marka

ĶEMERI

Personal Registration Stamps

KULDĪGA

Personal Registration Stamps

LIEPĀJA

Personal Registration Stamps

  • Pilşehtas Walde Peerakstişchanas Nodoklis

KRETINGA

Personal Registration Stamps

  • MIESTO VALDYBĖ

OGRE

Personal Registration Stamps

  • Pilsētas Pierakstišanas Nodoklis

RĒZEKNE

Personal Registration Stamps

  • Pilsētas Valde

RĪGA

Personal Registration Stamps

Beach Tax Stamps

Summer Cottage Stamps