Fatsa Hakkında  
Fatsa'nın Sosyal Yapılanması 1 ) Demografik Yapı


a) Fatsa ' da Nüfus Sayımlarının Sonuçları :

TABLO


TARİH KÖY şEHİR TOPLAM

1927 35.383 2.504 37.887
1935 44.693 2.875 47.568
1940 69.672 3.242 72.914
1945 75.560 3.888 79.448
1950 84.334 5.025 89.359
1955 92.625 5.829 98.454
1960 62.358 6.841 69.199
1965 71.238 9.738 80.976
1970 79.064 14.266 93.330
1975 83.747 19.758 103.505
1980 90.094 22.405 112.499
1985 88.332 29.811 118.143
1990 55.322 39.467 94.789
1997 54.127 53.993 108.120
2000 (*) 74.359


(*) Kesin olmayan sonuç.

Değerlendirme

1918 ' de yapılan Nüfus Sayımında Fatsa'nın toplam nüfusu 43.980 ' dir. Bu nüfusun 39.046 ' sı Müslüman ' dır. 1927 yılı Nüfus sayımında nüfusun düşmesini nedenleri şunlardır.:
a)Gayr-i Müslim nüfusun çeşitli nedenlerle göç etmesi,
b)Uzun süren 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında çok sayıda Yurttaş
ölmüştür. Buna rağmen fazla nüfus kaybı olmamıştır. Bunu sağlayan da yüksek doğum oranıdır.


1990 ' lara kadar Köy Nüfusunun Kent Nüfusuna göre fazla olduğu görülmektedir. 1990' lar dan sonra ise Köy Nüfusu ile Kent Nüfusu dengelenmeye başlamıştır. 1960 ' ta Köy nüfusunun azalmasını nedeni, Kumru ve Korgan İlçelerinin kurulup Fatsa ' dan ayrılmasıdır. 1990' da da belirgin olarak Köy nüfusunun azaldığı görülmektedir. Bunu nedeni de Köy ' den Kent ' e göçtür. Genel olarak Köydeki geçim sıkıntıları , nüfusun artması , üretimin azalıp tüketimin artması,öğretim amaçlı yer değiştirmeler ve terör olayları göçleri zorlamıştır. 1927 ' de % 90 oranı geçen Köy Nüfusu 1997 ' de % 50 lere düşmüştür.

TABLO

TARİH KÖY şEHİR TOPLAM

1960 23.763 2.129 25.892
1965 22.921 7.450 30.371
1970 24.880 10.823 25.703
1975 27.038 13.180 40.218
1980 31.482 13.517 44.999
1985 35.440 14.486 51.250
1990 15.309 17.143 32.452
1997 14.969 18.778 33.747

2) SAĞLIK

Sağlıklı yaşama hakkı insan haklarından biridir. 1982 Anayasasının 56 ncı maddesi Devlet vatandaşlarının ruh ve beden sağlığının korumakla yükümlüdür demektedir. Fatsa ve Çevre ilçelerin bu temel hizmetten gerektiği kadar yararlanamadığı aşağıdaki tablolarda ortaya çıkmaktadır. Toplam 266.395 nüfuslu yörede 73 doktor vardır. Doktor sayısının azlığı sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin ortaya koymaktadır. En kapsamlı Hastane olan Fatsa Devlet Hastanesinde bile ciddi manada personel, bina ve yatak eksikliği vardır.

TABLO

SAĞLIK OCAKLARI
İLÇE OCAK VEREM SVş SAĞLIK EVİ PERSONEL DOKTOR ECZ

Fatsa 13 1 31 120 26 22 Korgan 5 -- 2 32 6 4
Aybastı 2 -- 3 11 3 5
Çamaş 1 -- 2 11 2 3
Çatalpınar 1 -- -- 12 2 1
Kabataş 2 -- 7 15 3 2
DEVLET HASTANESİ

Müdür ve Diğer Personel : 52 Yatak sayısı : 300
Sağlık Memuru : 10 Poliklinik sayısı : 164.802
Uzman Hekim : 38 Pratisyen Hekim : 7
Diş Hekimi : 2 Hemşire : 60
Ebe : 33 Anestezi Teknyn. : 9
Laboratuar Teknyn : 12 Röntgen Teknyn : 8

Poliklinikler : Dahiliye - Genel Cerrahi - Nisaiye - Çocuk - Ortopedi - K.B.B. -
Göz - Ürölojı - Nöroloji - Cildiye - Beyin Cerrahi - Fizik - Göğüs Cerrahi - Göğüs Hastalıkları - Kardiyolojı - Acil - Diş - Enfeksiyon Hastalıkları - Asabiye .

3 ) DİNİ HİZMETLER (2000 YILI İSTATİSTİKLERİ)

Kuran Kursu 6
Kurs Öğreticisi 19
Cami 183
İmam hatip 152
İnşaat Halinde Cami 11
Müezzin ve Kayyım 17


4 ) EĞİTİM

Toplumların gelişmişlik düzeyi eğitim ve öğretim faaliyetlerine verilen önemle belirlenir. Karadeniz Bölgesi, başta ekonomik nedenlerle eğitim faaliyetlerine önem veren bölgelerin başında gelir. Ordu ilinin nüfusunun % 95 nin okur yazar olması bu iddianın bir kanıtıdır. Fatsa ve çevre ilçelerdeki okullaşma oranı da dikkate değerdir. Fakat eğitim kurumları yörenin nüfusu ve ihtiyacı için yeterli değildir. Aşağıdaki tabloda eğitim kurumları, öğrenci - öğretmen sayısı verilmiştir.


TABLO

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ( 2000 Yılı )

Fatsa 9 244 12

Fatsa Milli eğitim Müdürlüğünün 31.10.2000 tarihli yazısına istinaden İlçede bir tane Anaokulu 64 Öğrenci ve 9 Öğretmen olduğu belirtilmektedir.

TABLO

İLKÖĞRETİM KURUMLARI ( 2000 Yılı )

İLÇE OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI

Fatsa 60 13.325 491
Kumru 58 4.926 121
Çamaş 23 2.107 79
Korgan 58 7.165 195
Aybastı 47 5.553 168
Kabataş 25 3.999 150
Çatalpınar 23 2.759 64
Toplam 294 39.834 1.268

TABLO

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ( 2000 Yılı )


İLÇE OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI

Fatsa 8 3.619 229
Aybastı 2 622 40
Korgan 2 417 37
Kumru 3 967 39
Çamaş 1 135 12
Çatalpınar 1 152 7
Kabataş 1 297 12
Toplam 18 6.209 376


Fatsa ' da 1 özel İlk Öğretim Okulu vardır. Diğer İlçelerde ise Özel Eğitim Kurumları mevcut değildir.
TABLO

KÜTÜPHANELERİN KİTAP SAYISI ( 2000 Yılı )


İLÇE 1990 1991 1992 1993 1999

Fatsa 5.222 5.904 6.302 7.320 10.761
Aybastı 4.494 5.065 5.385 5.908 8.241
Korgan 2.769 2.856 3.565 4.328 6.843
Kumru 3.066 3.455 3.789 4.372 6.566

TABLO

KÜTÜPHANELERİN OKUYUCU SAYISI ( 2000 Yılı )

İLÇE 1990 1991 1992 1993 1999

Fatsa 30.652 39.912 56.103 40.918 47.935
Aybastı 13.586 14.438 14.104 15.071 19.085
Korgan 10.896 18.101 20.816 19.668 25.000
Kumru 16.922 20.731 23.915 29.677 30.000


Kabataş İlçe merkezinde Kütüphane yoktur. 23.05.2000 tarihinde Alankent Kasabasında kütüphane açılmıştır. Beş aylık dönemde okuyucu sayısı 3.032 ' dir.
Çamaş İlçe Halk Kütüphanesinde mevcut kitap sayısı 3.600 ' dür.

ÇIRAKLIK EĞİTİM KURUMLARI

Fatsa Küçük Sanayi sitesinde bulunan çıraklık eğitim kurumunun bünyesinde 14 öğretmen çalışmaktadır. Eğitim kurumunun kapsama alanına giren 109 adet meslek dalı vardır. Diğer ilçelerin çıraklık eğitim hizmetlerini bu kurum yürütmektedir.

HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN ÇALIşMALARI ( 1999 - 2000)


TABLO
İLÇE AÇILAN KURS SAYISI KATILAN KURSİYER

Fatsa 38 594
Kumru 28 625
Korgan 10 198
Çamaş 9 184
Çatalpınar 5 80
Aybastı 24 366
Kabataş 10 169

Fatsa Halk Eğitim Merkezi 1999 - 2000 Eğitim yılında 594 kursiyere eğitim vermiş bunların 474 'ü belge almıştır. Aynı yıl içerisinde beldelerde 8 , köylerde ise 2 kurs açılmıştır.


«Fatsa Anasayfasına Geri Dön

yukary dönmek için tyklayyn