SKYNET BLOGS :
CREEZ VOTRE PAGE WEB EN 5 MINUTES !

Un blog est un journal personnel qu'on décide de publier sur Internet. Il se lit comme un feuilleton : à chaque jour son épisode. Pas de "monde virtuel" : c'est le calendrier de la vraie vie, sans langue de bois, sans tabous. Pas besoin d'être écrivain ou journaliste : il suffit juste d'avoir envie de tenir un journal pour parler de vous, de vos sentiments, de la vie comme elle passe! La popularité du blog est née de sa simplicité : chacun écrit son histoire à son rythme et à sa manière.

ET VOUS ? QUEL SERA VOTRE PROJET ?

» Créer un blog
» Chercher un blog
» Tags les plus utilisés
» Top 30 des blogs
» Qu'est ce qu'un blog ?
SKYNET BLOGS :
CREËER JE EIGEN WEBPAGINA OP VIJF MINUTEN!

Een blog is een soort dagboek dat je op internet publiceert. Hij leest als een soap: elke dag een nieuwe aflevering. Geen "virtuele wereld", maar een kalender van het echte leven, zonder blabla, zonder taboes. Een schrijver of journalist hoef je niet te zijn: zin hebben om een dagboek bij te houden is genoeg… om iets te vertellen over jezelf, je gevoelens, het leven zoals het is! De populariteit van de blog heeft veel te maken met de eenvoud ervan: ieder schrijft zijn verhaal op zijn eigen manier en op zijn eigen ritme.

EN JIJ? WAAROVER GA JIJ HET HEBBEN?

» Een blog creëeren
» Een blog zoeken
» Meest gebruikte tags
» Top 30 blogs
» Wat is een blog ?