Logo Maurice Abravanel Com
What's new
logo FTPplannet uloaded with probuttn.Bertolt Brecht

1898 – 1956

 

430-09 brecht45.jpg
Bertolt Brecht is waarschijnlijk de meest invloedrijke Duitse Dramaticus, toneelschrijver, dichter en theatrale hervormer en een van de meest prominente figuren van de twintigste eeuw.

Eugen Berthold Friedrich Brecht, zoals zijn juist geboortenaam was, werd geboren in Augsburg, in de deelstaat Bavaria, Duitsland op 10 februari 1898 en overleed aan een trombose op 14 augustus 1956 in Oost-Berlijn, in de toenmalige DDR.

H ij behoorde tot de meest controversiële figuren ooit, die een inpakt hadden op het muziektheater. Hij was een marxist in hart en nieren. Hij werkte vaak samen met de componist Kurt Weill en creëerde met hem een van de meest provocatieve werken die ooit werden opgevoerd. In zijn werk heeft Brecht getracht het publiek aan te moedigen om te denken eerder dan betrokken te geraken in het verhaal en zich met een personage te identificeren. In dit proces gebruikte hij de vervreemding of aliënatie effecten (A Effekts). Brecht ontwikkelde een dramavorm 'episch theater' genoemd waarbij ideeën en didactische lessen van groot belang zijn.

B ertolt Brecht zijn vader, een katholiek was directeur van een papierfabriek, en zijn moeder, was protestants en was de dochter van een ambtenaar. Brecht begon reeds poëzie te schrijven toen hij nog een jongen was en publiceerde zijn eerste gedichten in 1914. Na het beëindigen van de basisschool werd hij naar het Köningliches Real Gymnasium gestuurd waar hij snel befaamd werd als een enfant terrible.

430-12 USA brecht.jpg
In 1917 werd Bertolt Brecht als medisch student ingeschreven aan de 'Ludwig Maximilian University' te Munchen en werkte een tijdje als een verpleeghulp in Munchen. Tijdens Wereld Oorlog I was hij als dienstplichtige ingedeeld bij de medische dienst. Na zijn militaire dienst hervatte hij zijn studies maar in 1921 gaf hij zijn studies op.

N a de oorlog verhuisde hij naar Berlijn waar een invloedrijke criticus Herbert Ihering, hem in de publieke belangstelling stelde bij een publiek dat smachtte naar modern theater. Tijdens het tumult van de Beierse revolutie van 1918 schreef Bertolt Brecht zijn eerste toneelstuk "Baal" dat in 1923 geproduceerd werd. Het toneelstuk bejubelde het leven en de seksualiteit en was een groot succes. Daarna werd zijn tweede stuk "Trommeln in der nacht" opgevoerd en Brecht kwam in contact met Erich Engels, een regisseur en werkte regelmatig met hem, zijn leven lang.

I n Berlijn werd het stuk "Im Dickicht De Städte" zijn eerste succes. De hoofdrolspelers waren Fritz Kortner en de regisseur Erich Engels. Brecht zijn omgang met het communisme begon in 1919, toen hij zich aansloot bij de ‚Onafhankelijke Sociaal Democratische Partij. Zijn vriendschap met de schrijver Lion Feuchtwanger was een belangrijk literaire contact voor de nog jonge Bertolt. Feuchtwanger adviseerde hem aangaande de discipline bij het schrijven van toneel.

I n 1920 werd Brecht benoemd als belangrijkste adviseur voor de toneelafdeling van de'Münich Kammerspiele' . Na een korte verhouding met een zekere Fräulein Bie werd zijn zoon Frank geboren. In 1922 trouwde Brecht met de actrice Marianne Zoff, zijn eerste vrouw.

430-15 brecht1.jpg
In 1924 werd Bertolt Brecht aangesteld als adviseur bij Max Reinhardt's 'Deutsches Theater' in Berlijn. Het succes van Brecht begon in 1922 met zijn stuk "Trommeln in Der Nacht". Tijdens het naoorlogse socialistische gouvernement en daar daarna het Weimar gouvernement maakte Brecht in Berlijn kennis met Hans Eisler. Hans Eisler was een componist met wie hij gans zijn leven nauwe vriendschappelijke banden onderhield. Hij ontmoette tevens Helene Weigel, die later zijn tweede vrouw zal worden. Helene Weigel accompagneerde hem tijdens zijn ballingschap en daarna voor de rest van zijn leven. Zijn gedichtenbundel "Hauspostille" won een literaire prijs.

B ertolt Brecht vormde een schrijverscollectief dat heel vruchtbaar en invloedrijk was. Elisabeth Hauptmann, Margerita Steffin, Emil Burri, Ruth Berlau en anderen werkten met Brecht samen en produceerden veelvuldige "Lehrstücke" die een poging waren tot het scheppen nieuwe dramaturgie die eerder bedoeld waren voor de deelnemers zelf dan voor een passief publiek. Deze "Lehrstücke" richten zich tot de indrukwekkende werkende kunstorganisatie die in twenties bestond in Duitsland en Oostenrijk.

D it was het geval met zijn eerste groot stuk "Die Heilige Johanna Der Schlachtshöfe' waarin getracht werd om een weergave te geven van de wereld der financiële transacties. In de periode van 1924 tot 1933 werkte hij regelmatig voor de regisseurs Max Reinhardt en Erwin Piscator, maar hoofdzakelijk met zijn eigen groep en vennoten. Terwijl hij veel uitmuntende gedichten en toneelstukken schreef, werkte Brecht samen met Kurt Weill aan een reeks van innoverende musicals. "Happy End" kreeg bij zijn Duitse première een gemengde ontvangst.

Met de componist Kurt Weill schreef hij in 1928 de satirische, succesvolle balladeopera "Die Dreigroschenoper" (the Three Penny Opera) en in 1929 de opera "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny". Hij schreef ook de reeds vermelde "Lehrstücke" zoals hij ze doopte. Deze "Lehrstücke" waren slechts didactische werken, bestemt voor opvoering buiten de orthodoxe theaters. Sommige van deze "Lehrstücke" waren veelal geschreven op muziek van componisten als Kurt Weill, Paul Hindemidt en Hanns Eisler. Tijdens deze jaren ontwikkelde hij zijn theorie van "episch theater" een strenge vorm van onregelmatig vers. Hij werd ook een marxist.

430-07 Bertolt Brecht mit Helene Weigel 1954 sml.jpg
"Die Dreigroschenoper" naar John Gay's "The Beggar's Opera" werd geschreven met de Dirigent Kurt Weill.Gay's stuk kende dank zij Sir Nigel Playfair en heropleving in het Londen's Lyric Theatre. Het kende sedert 1920 een groot succes.Bertolt Brecht verplaatste de actie naar het Victoriaanse Tijdperk. In plaats van de spot te drijven met de aanmatiging van de Italiaanse "Grand Opera" dreef hij de spot met de bourgeoisie.

"Die Dreigroschenoper" opende met de song "The Ballad of Mack the Knife" op muziek van Kurt Weill. Het is een bloederig verhaal op een aangrijpende melodie, - het klassieke concept van Bertolt Brecht voor entertainment waardoor hij juist een ietsje voor heeft bij het publiek. Het stuk ging groot succes in première in 1929 in Berlijn. Het kende onsuccesvolle producties in Londen en in New York in 1930's. Hoewel de repetities rampzalig waren wilde het publiek het duet tussen Macheath en de Politiechef Tiger Brown, steeds maar opnieuw en opnieuw horen.

  "Oh, the shark has pretty teeth, dear -
  And he shows them pearly white -
  Just a jackknife has Macheath, dear -
  And he keeps it out of sight."
  (From The Threepenny Opera, 1928)

B ertolt Brecht's "Dreigroschenoper" was een immense hit in het Berlijn van de twenties en had wereldwijd een vernieuwende invloed voor de musical. Daarna volgde in 1929 "Aufstieg Und Fall Der Stadt Mahagonny" die minder succes kende en overschaduwd werd door het ontluikende fascisme in Duitsland.

R ond 1927 begon Brecht Karl Marx's "Das Kapital" te bestuderen en rond 1929 werd hij een communist. Aan het Schiffbauerdam Theater leidde hij meerdere acteurs op die later enige bekendheid zouden verwerven zowel op de planken als op het scherm. Onder deze acteurs kennen we vooral: Oscar Homolka, Peter Lorre en de zangeres Lotte Lenya Kurt Weill's toekomstige echtgenote.

430-04 Bertolt Brecht s Portret. sml.jpg
Met Hanns Eisler werkte Brecht aan een politieke film, "Kuhle Wampe", de naam verwijst naar een gebied in de streek van Berlijn waar de werklozen in barakken woonden. De film werd in 1932 gerealiseerd en werd kort na het uitbrengen verboden. Brecht's politiek geladen toneelstuk "Die Massnahmen" uit 1930 weerspiegelde zijn antisentimentaliteit en directheid die zelfs de communistische partij te hard vond. In het stuk wordt een jonge communist vermoord door de partij – zijn sympathie voor de armen en hun lijden keerden steeds met grotere tussenposen terug in zijn werk en stelt steeds weer de dag van de krachtmeting uit. De les uit het stuk was dat: de vrijheid van het individu onderdrukt moest worden opdat in de toekomst de ganse mensheid van deze vrijheid zou kunnen genieten.

V an zodra Adolf Hitler de verkiezingen won verkeerde Brecht in groot gevaar en ging hij voor een lange tijd in ballingschap, in het spoor van de brand van de Reichstag. Hij vluchtte eerst naar Denemarken waar hij tot 1939 in de buurt van Svendborg op het eiland Fyn verbleef. Daarna vertrok hij naar Finland waar hij in Iitti als gast van de Finse auteur Hella Wuolijoki in diens Villa Marlebäck verbleef. Deze plaats in het hartje van het platteland ver weg van de stad was voor Brecht, die gewend was aan het drukke leven, hoogstwaarschijnlijk te eentonig.

I n 1940 werkte Bertolt Brecht er samen met Wuolijoki aan het toneelstuk "Herr Puntilla Und Sein Knecht Matti" en maakte zijn bewonderende 'surrogaat moeder' jaloers door geruchten van affaires met andere vrouwen. Brecht die een hekel had aan zwemmen was berucht voor zijn willekeurige seksuele relaties. Van Finland trok Brecht met zijn familie verder naar Rusland en daarna naar de Verenigde Staten waar hij zich in Santa Monica vestigde. Zijn reisgezellin naar Amerika was Ruth Berlau, een Deense actrice.

430-09 Brecht with a big Cigar.jpg
In zijn nieuw land probeerde Brecht om voor Hollywood te schrijven, maar het enige manuscript dat gedeeltelijk goedkeuring kreeg was: "Hangman Also Die" uit 1942. Brecht klaagde: "The intellectual isolation here is enormous" ("De intellectuele isolatie is hier enorm"). "Compared to Hollywood, Svendborg was a world center" (Vergeleken met Hollywood was Svendborg het middelpunt van de wereld.).

In de States leefden Brecht en zijn tweede vrouw Helene Weigel kortstondig in Hollywood, op Argyle Avenue 1954, waarna zij verhuisden naar Santa Monica, 25th Street, 817 hun verblijfplaats tussen 1941 en 1942. De rest van hun verblijf in Amerika tot 1947 leefden de Brechts  in Santa Monica, 26th Street, 1063. In zijn dagboek beschreef hij op 12 augustus 1942 het huis als volgt:

"One of the oldest, is about 30 years old, California clapboard, whitewashed, with an upper floor with 4 bedrooms. i have a long workroom (almost 7 meters), which we immediately whitewashed and equipped with 4 tables. There are old trees in the garden (a pepper-tree and a fig-tree). Rent is $60 per month, $12.50 more than in 25th street."

("E en van de oudste, is ongeveer 30 jaar oud, Californische dakspan, witgekalkt, met een bovenverdiep met 4 slaapkamers. Ik heb een lange werkkamer (bijna 7 meter) welke wij onmiddellijk witkalkten en voorzagen van 4 tafels. Er staan oude bomen in de tuin (een peperboom en een vijgenboom). De huur is 60$ per maand, 12,5 $ meer dan in 25th Street")

O ndertussen werden in Duitsland zijn boeken verbrand en werd hem het staatsburgerschap ontnomen. Hij was afgesneden van het Duitse theater. In de periode tussen 1937 en 1941 schreef hij de meeste van zijn beste toneelstukken, zijn belangrijkste theoretische essays en veel van zijn gedichten die in 1939 gebundeld werden als de "Svendborger Gedichte". Tijdens zijn ballingschap en als actieve weerstander tegen de fascistische beweging schreef Bertolt Brecht zijn meeste stukken. Deze toneelstukken werden bekend in de auteur's eigen producties of door producties van andere producers.
 

Onder deze werken kennen we vooral:
 

 • "Mutter Courage und Ihre Kinder (1941) een stuk over de 30jarige oorlog,
 • "Leben des Galilei" (1943),
 • "Der Gute Mensch von Sezuan" (1943) een parabel stuk geplaatst in het vooroorlogse China,
 • "Der Aufhaltsame Augstieg des Arturo Ui" (1957) een parabel op Hitler's opkomst en machtsovername geplaatst in het vooroorlogse Chicago,
 • "Herr Puntila Und Sein Knecht Matti" (1948) een volksstuk over een Finse boer die twijfelt tussen vrekkige soberheid en goedgehumeurde dronkenschap
 • "Der Kaukasische Kreidekreis" (1949) dat eerst in het Engels geproduceerd werd in 1948 in Engeland als "The Caucasian Chalk Circle".Het is de geschiedenis over een twist voor het bezit van een kind tussen de van adel afkomstige moeder die het kind verlaten had en een dienares die voor het meisje zorgt

H ij schreef verschillende gedichten die tot op heden de nodige aandacht bleven trekken. Sommige van deze gedichten verwerkte hij in zijn films voor Hollywood zoals "Hangmen also Die" maar het kende geen succes.

B ertolt Brecht kreeg grote moeilijkheden in de States ten gevolge van zijn theatrale filosofie en zijn politieke meningen. Hij had nochtans een groot succes met zijn productie van "The Life of Galileo ("Leben des Galilei", waarbij hij geassisteerd werd door de toen overbekende Britse acteur Charles Laughton. Tijdens deze periode werkten Brecht en Feuchtwanger samen aan het stuk "Die Geschichte der Simone Marchard" dat voor het eerst geproduceerd werd na Brecht's overlijden.

428-01 Brecht1946 by gerda
Z oals reeds aangehaald kende Brecht een groot succes in de States en welbepaald in Los Angeles, met zijn werk "Leben des Galilei" (Galileo).  Hij begon dit stuk te schrijven tijdens zijn verblijf in Denemarken. Nadat hij in 1944 de acteur Charles Laughton ontmoette in het huis van Salka Viertel, begonnen hij en Laughton samen te werken aan de engelse versie van het stuk. Hun werk zou drie en een half jaar in beslag nemen. Samen vertaalden zij de Duitse tekst van het toneelstuk. Laughton had de neiging om de tekst op te smukken of te verfraaien, Brecht echter trachtte deze juist te vereenvoudigen. Zij brachten samen vele uren door in de woonst van Laughton in Pacific Palisades, Corona Del Mar nr. 14954.

"Galileo" ging in première in het Coronet Theatre aan de La Cienega Boulevard, 366N nabij Hollywood. Het stuk was oorspronkelijk geprogrammeerd voor 24 juli 1947 maar werd naar 31 juli verschoven. Het stuk liep tot 17 augustus en werd gepresenteerd door Pelican Productions. Het werd geproduceerd door T. Edward Hambleton en gedirigeerd door Joseph Losey. De muziek bij het stuk werd gedirigeerd door Hanns Eisler. Vijf maand na de Los Angeles productie werd het stuk in december 1947 opgevoerd in het Maxine Elliott's Theatre in New York

430-10 Im September 1900 zieht Familie Brecht in das Haus in der Bleichstraße 2 in Augsburg Germany.jpg
Galileo werd met gemengde gevoelens ontvangen maar het grote aantal recensies bij de Los Angeles première in de kranten aan zowel de oost als de west kust, verwijst naar de significante betekenis van het stuk. Brecht wachtte niet tot de New York productie van zijn stuk. Hij verliet de States op 31 oktober 1947, de dag na zijn verhoor door 'The House Committee on Un-American Activities'.

D us, in oktober 1947, werd hij achtervolgd door de HUAC (het reeds vermelde 'House on Un-American Activities Committee'). Hij verliet de Verenigde Staten na een ondervraging door het comité over zijn communistische uitlatingen en gedachten. Hij verbleef een jaar in Zürich, Zwitserland waar hij voornamelijk werkte aan zijn "Antigone-Modell" (1948) dat een bewerking was van Hulderlin's vertaling van Sophocles. Het stuk werd geproduceerd in 1948. Hij werkte er ook aan zijn belangrijkste theoretisch werk "Kleines Organon fur das Theater" (1949). De essentie van zijn theorie over drama, zoals deze in zijn werk werd geopenbaard, is het idee dat een echt Marxistisch drama de Aristotelische logica moet verwerpen dat, het publiek moet overtuigd worden te geloven in datgene waarvan zij op dit ogenblik getuige van zijn, dus wat ook hier en nu gebeurt.

I n 1949 werd hij door Oost Duitsland uitgenodigd om in de Sovjet Sector van Berlijn te helpen bij de productie van "Mutter Courage und Ihre Kinder" in het Max Reinhardt Alte Deutsches Theater. Zijn tweede vrouw Helene Weigel met wie hij reeds in 1928 trouwde, was de hoofdrolspeelster.

Met afschuw vervuld door de installatie van gewezen Nazi's in het bestuur van West Duitsland, koos Brecht zijn nieuwe woonst in het oosten. Nochtans werd hij tijdens zijn leven nooit lid van de communistische partij. Niettegenstaande zag hij in het communisme de enige betrouwbare tegenpool voor het militaristische fascisme, en sprak hij zich openlijk uit tegen het 're-militariseren' van het westen en de opsplitsing van Duitsland in twee delen.

O ok met de autoriteiten van de DDR had Bertolt Brecht zijn problemen, hoewel hij proza schreef dat de censors tevredenstelde. In zijn verzen drukte Brecht zich cryptisch uit over zijn verdenkingen tegenover het regime.

  "What times are these, when...
  To speak of trees is almost a crime....
  Because it passes in silence over such infamy."
  Schreef hij!

I n 1955 kende hij een grote triomf in het 'Theatre des Nations' te Parijs en datzelfde jaar werd hem in Moskou de 'Stalin de Prijs van de Vrede' overhandigd.

430-14 Bildnis Bert Brecht, um 1926.jpg
Bertolt Brecht overleed in 1956 in Oost-Berlijn ten gevolge van een hartaanval. In het Westen werd hij meestal geboycot vanwege zijn communistische uitspraken. Om zich te verzekeren van zijn vrijheid om te reizen nam Brecht in 1950 een Oostenrijkse pasport.Bertolt Brecht was bijna even oncomfortabel voor zijn Oost-Duitse gastheren als voor de West Duitsers aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Brecht was een sjofel bijna slordig gekleed persoon en hij had een kunstmatige stoppelbaard. Hij zag er altijd uit alsof het drie dagen geleden was dat hij geschoren was. Om die reden weigerden in Berlijn veiligheidsagenten hem ooit de toegang tot een receptie die ten zijnen eer gegeven werd.

Brecht's toerende "Berliner Ensemble" was wereldbekend en was een van de invloedrijkste Theaters van de naoorlogse decennia. Dit ensemble werd na Brecht's dood aan zijn vrouw Helene Weigel gegeven. Zij leidde zijn theater als een theater dat vooral toegewijd was aan toneelstukken die door har man werden ontwikkeld en geschreven. Helene Weigel leidde het Berliner Ensemble tot aan haar dood in 1971.

T ijdens zijn laatste jaren in Berlijn schreef Brecht slechts enkele spelen. Geen enkel ervan werd bekend. Sommige van zijn meest beroemde gedichten waaronder "Buckower Elegies" waren van deze tijd. Zowel in West als in Oost Duitsland werd Brecht de meest populaire eigentijdse dichter. Hij werd enkel overtroffen door klassiekers als Shakespeare, Schiller en Goethe.

Zoals reeds aangehaald stierf Brecht heel vroeg, hij was amper 56jaar oud. Hij heeft een erfenis nagelaten die door bijna elk land van de wereld werd opgenomen, vooral die landen waar nog woelige politieke activiteiten aan de gang waren.

430-02 Brecht Dreigroschenoper.jpg
Zijn humor en scepticisme gecombineerd met gesticulatie en epische technieken waren zowel vruchtbaar als verwarrend voor diegene die zijn werk trachten te produceren, of ander werk in zijn stijl. Sommige van zijn vernieuwingen werden niettemin zo algemeen overgenomen dat men zich er nog nauwelijks het gemis ervan kan voorstellen voor Bertolt Brecht.

Een van Brecht's wensen voor zijn grafsteen was: "He made suggestions, we took them on." (Hij maakte suggesties, bij namen ze over".Niettegenstaande ligt er op zijn graf bij de begraafplaats Dorotheenstadt en Friedrichswerder in Berlijn, slechts een grote rotssteen met zijn naam erop. Had hij er gebruik willen van maken, dan had een van zijn recente gedichten kunnen dienst doen als een passend grafschrift

  Und ich dachte immer, die allereinfachsten Worte
  Müssen genügen. Wenn ich sage, was ist
  Muß jedem das Herz zerfleischt sein.
  Daß du untergehst, wenn du dich nicht wehrst.
  Das wirst du doch einsehn.

  En ik dacht altijd dat de eenvoudigste woorden
  Genoeg moeten zijn. Dat wanneer ik zeg hoe de dingen zijn
  Iedereen's hart aan stukjes moet worden gescheurd.
  Dat u zult neergaan als u niet opstaat.
  Zeker ziet u dat.

B ertolt Brecht vond de ervaring van te leven in een Stalinistische Staat ver weg dan dat wat hij zich had voorgesteld tijdens zijn ballingschap, toen hij werkte aan "Die Massnahmen", dat de zelfverloochenende, feilloze avant-gardische partij verheerlijkte. Concreet geplaatst in zijn toneelstuk "Die Massnahmen"; de stomme politieke besluiten die genomen werden door de 'Komintern' (de derde internationale tussen 1919 en 1943) die resulteerden in spectaculaire mislukkingen van de poging tot de Shanghai Revolutie in 1927.

Brecht toonde zijn meer gematigde appreciatie van een onmogelijk socialisme zonder democratie, in een stuk dat hij tijdens zijn leven in het Berlijn van de 50' schreef nadat de regering een arbeidersopstand in 1953 onderdrukte.

430-03 Bertolt Brechts Geburtshaus.jpg

      Die Lösung

     Nach dem Aufstand des 17. Juni
     Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands
     In der Stalinallee Flugblätter verteilen
     Auf denen zu lesen war, daß das Volk
     Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
     Und es nur durch verdoppelte Arbeit
     Zurückerobern könne.  Wäre es da
     Nicht doch einfacher, die Regierung
     Löste das Volk auf und
     Wählte ein anderes?

B ertolt Brecht was vooral een superieure dichter met de beheersing van vele stijlen en stemmingen. Als toneelschrijver was hij een intensieve werker, een rusteloze samenraper van ideeën, die niet altijd van zichzelf waren. Die Dreigroschenoper is gebaseerd op de opera Beggar's Opera van John Gay, en Edward II op een werk van Marlowe. Verder was hij een sardonische humorist en een man met een  zeldzaam muzikaal en visueel bewustzijn. Hij was vaak slecht in het creëren van levende karakters of bij het weergeven van spanning en vorm in zijn stukken.

430-17 Brecht Nazi_poster_against_jewish_music.jpg
Als producent hield hij van luchtigheid, klaarheid, zuiverheid en overtuigende narratieve sequenties, hij was een perfectionist, en dwong het Duitse theater zich te verzetten tegen zijn van nature uit bagatelliserende aard. Als theoreticus schiep hij uitgangspunten uit zijn eigen voorkeur, ja zelfs uit zijn eigen fouten.

H oewel hij in de DDR leefde werd zijn werk er nooit gepubliceerd. Het auteursrecht werd gehouden bij een Zwitsers bedrijf en hij ontving niet te versmaden, waardevolle auteursvergoedingen. In Oost-Berlijn reed hij rond met een vooroorlogse DKW, wat een zeldzame luxe was in de strenge verdeelde hoofdstad.

De werken van Brecht zijn vertaald in 42 talen en verkocht over meer dan 70 volumes. Hij wou dat zijn theater een forum zou vertegenwoordigen voor debatten eerder dan een plaats van illusies.

B ertolt Brecht leidde sommige van zijn basisconcepten en stileringen af.van het Russische en het Chinese theater. Zijn concept "Verfremdungseffekt" of "v-Effekt, dat soms als 'vervreemdingseffect' wordt vertaald draait rond het idee van 'vreemd maken' en daardoor poëzie te scheppen. Hij trachtte om emoties uit de producties te weren, overtuigd dat het publiek op afstand te overreden geloofskarakters te maken en de acteurs afstand te laten nemen van hun rollen. Dan zou de politieke waarheid veel gemakkelijker te begrijpen zijn. Brecht zei ooit: "Niets in belangrijker dan leren ongeraffineerd te denken. Ongeraffineerd denken zijn de gedachten van grote (belangrijke) mensen "Nothing is more important than learning to think crudely. Crude thinking is the thinking of great men".

430-16 brecht glassesoff.gif
"Z ijn theater van aliënatie had de bedoeling the kijker te laten denken. Zijn hypothese van een denkend gedrag of houding valt vreemd genoeg samen met de objectieve scherpzinnigheid dat deze kunstwerken vooronderstellen dat de kijker, luisteraar of lezer er adequaat genoeg voor zijn. Zijn didactische stijl echter is intolerant voor de dubbelzinnigheid in welke originaliteit de gedachte voorkomt. Het is autoritair. Het kan Brecht's reactie zijn op inefficiëntie van zijn didactische spelen geweest zijn. Als virtuoos in de manipulatieve techniek wou hij het gewenste effect afdwingen juist zoals hij ooit plande om zijn vlucht naar de faam te organiseren" (Theodor Adorno in Aesthetic Theory 1997)

430-05 The photograph (taken by Gerda Goedhart) depicts a 1956 rehearsal of the German production of Galileo at the theater on Reinhartstrasse sml.jpg
Brecht formuleerde zijn literaire theorieën meer als reactie op Georg Lukács (1885-1971), een Hongaarse filosoof en Marxistische literaire theoreticus. Hij keurde Lukács poging af om een onderscheid te maken tussen goed realisme en slecht naturalisme. Brecht beschouwde de verhalende vorm van Balzac en Tolstoy te limitatief. Hij verwierp Aristoteles' concept van afreageren en loutering en verwikkeling als een simpel verhaal met een begin en een einde. Van Karl Marx nam hij het idee van superstructuur waartoe kunst behoort, over, maar vermeed eenvoudige verklaringen van een ideologisch zicht op de wereld, zoals toegelicht in zijn toneelstuk "Der Gute Mensch Von Sezuan" uit 1953.

T ijdens zijn laatste levensjaren zag Brecht een toenemende interesse voor zijn werken waaronder een recordbrekende productie van "Die Dreigroschenoper" in 1954. Decennia na zijn overlijden kende zijn musical "Happy End" op Broadway veel bijval, en "Mahagonny" beleefde succesvolle producties in de Metropolitan Opera te New York City en bij de English National Opera Company.
 

Enkele opmerkelijke citaten:

430-13 brecht POSTZEGEL.jpg
 
 • "Omdat de dingen zijn zoals ze zijn, zullen de dingen nooit blijven zoals ze zijn"
 • "Waarom een mens zijn als u een succes kunt zijn?"
 • "Oorlog is als de liefde, hij vindt altijd zijn weg"
 • "Er zijn tijden dat je moet kiezen tussen een mens te zijn en het hebben van een goede smaak."


 

Literatuur

 • Brecht: A Choice of Evils by M. Esslin (1959);
  430-05 Brechts Birthhouse in Augsburg Germany - Geboortehuis te augsburg duitsland.jpg
 • Brecht: The Man and His Work by M. Esslin (1959);
 • Bertolt Brecht by R. Gray (1961);
 • The Art of Bertolt Brecht by W. Weideli (1963);
 • Bertolt Brecht by F. Ewen (1967);
 • Bertolt Brecht by W. Haas (1968);
 • Understanding Brecht by W. Benjamin (1973);
 • Brecht as they knew him, ed. by H. Witt (1975);
 • Bertolt Brecht in America by James K. Lyon (1981);
 • Brecht in Exile by Bruce Cook (1983);
 • Brecht by R. Hayman (1983);
 • Bertolt Brecht by J.Speirs (1987);
 • The Poetry of Brecht, by P.J. Thompson (1989);
 • Postmodern Brecht by E. Wright (1989);
 • Brecht by Hans Mayer (1996);
 • Brecht & Co. by John Fuegi (1997);
 • Brecht-Chronik by Klaus Völker (1997);
 • Bertolt Brecht by G. Berg (1998)

 

430-08 caricature bertolt Brecht 2.
Handtekening van Bertolt Brecht

 

Selected Works

   

  D'Hondt Wilfried
  Eke - Belgium

   

 

 

 
 

 

W3C HTML validation label.

© Maurice Abravanel.com:- 2003 - 2005     

Updated on

April 7,  2005